Chương 1: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa

Chia sẻ: Nguyen Van Hoa Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
443
lượt xem
100
download

Chương 1: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hệ thống (HT). Phân biệt & cho được ví dụ các loại HT. 2. Phân tích được mối quan hệ của các HT con trong HT doanh nghiệp (tác nghiệp, thông tin & quản lý). 3. Vẽ & trình bày được mô hình hoạt động của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá. 4. Vẽ & phân tích được mô hình các phần tử của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa

  1. CHƯƠNG 1 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HOÁ Nguyễn Văn Quang 1 MỤC TIÊU CHƯƠNG 1 1. Trình bày được khái niệm, đặc điểm của hệ thống (HT). Phân biệt & cho được ví dụ các loại HT. 2. Phân tích được mối quan hệ của các HT con trong HT doanh nghiệp (tác nghiệp, thông tin & quản lý). 3. Vẽ & trình bày được mô hình hoạt động của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá. 4. Vẽ & phân tích được mô hình các phần tử của HTTTKT trong điều kiện tin học hoá. Nguyễn Văn Quang 2 1
  2. HỆ THỐNG Khái niệm Hệ thống là tập hợp các phần tử có mối quan hệ tương tác được tổ chức nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Mục tiêu Đầu vào Đầu ra Hệ thống Đường biên Môi trường Nguyễn Văn Quang 3 HỆ THỐNG Đặc điểm - Cấu thành bởi các phần tử. - Các phần tử phối hợp hoạt động. - Có mục tiêu. Nguyễn Văn Quang 4 2
  3. HỆ THỐNG Phân loại - Hệ thống đóng. - Hệ thống đóng có quan hệ. - Hệ thống mở. - Hệ thống kiểm soát phản hồi. Nguyễn Văn Quang 5 HỆ THỐNG Trong một hệ thống có thể có nhiều hệ thống con 1.0 1.2 A 1.2.1 C 1.1 1.2 1.2.2 B D 1.3 1.2.3 E Hệ thống 1.0 Hệ thống 1.2 (1.1, 1.2, 1.3 là hệ thống con (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 là hệ thống con A, B là các quan hệ) C, D, E là các quan hệ) Nguyễn Văn Quang 6 3
  4. DN có phải là một HT không Nguyễn Văn Quang 7 HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP Các hệ thống con trong doanh nghiệp Sản xuất Tồn kho Bán hàng Đầu vào Đầu ra Lãnh đạo Tài chính - Marketing Kế toán Nhân lực Nguyễn Văn Quang 8 4
  5. HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP Mục tiêu MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP HT Quản lý Các yếu tố đầu HT Sản phẩm, vào cho sản xuất, thông tin dịch vụ kinh doanh HT Tác nghiệp Nguyễn Văn Quang 9 HỆ THỐNG QUẢN LÝ Các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý Hoạch định Hoạch định Ra Điều chỉnh Điều chỉnh Tổ chức thực hiện Tổ chức thực hiện quyết định Kiểm soát Kiểm soát Nguyễn Văn Quang 10 5
  6. HỆ THỐNG THÔNG TIN Các chức năng cơ bản của Hệ thống thông tin Đầu ra Đầu vào Đầu ra Đầu vào Ghi nhận Xử lý Báo cáo Ghi nhận Xử lý Báo cáo (THÔNG TIN) (THÔNGTIN) (DỮ LIỆU) (DỮLIỆU) Nguyễn Văn Quang 11 HỆ THỐNG THÔNG TIN Hệ thống thông tin DN gồm: HTTT kế toán (AIS) & HTTT quản trị (MIS) HTTT HTTT Sản xuất Thị trường HTTT Kế toán HTTT HTTT Nhân sự Tài chính Nguyễn Văn Quang 12 6
  7. HỆ THỐNG THÔNG TIN Hệ thống thông tin Dữ liệu nghiệp vụ kế toán MIS AIS HTTT HTTT Các tổ chức, Thị trường Tài chính cá nhân bên ngoài Dữ liệu HTKT HTKT Quản trị Tài chính DN khác HTTT HTTT Nhân lực Sản xuất Các nhà quản trị HT hỗ trợ ra quyết bên trong định DN Hệ thống chuyên gia Nguyễn Văn Quang 13 HỆ THỐNG THÔNG TIN Phân loại theo chu trình 1. Chu trình doanh thu. 2. Chu trình chuyển đổi (sản xuất). 3. Chu trình chi phí. 4. Chu trình tài chính. Nguyễn Văn Quang 14 7
  8. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS) Chứng từ Chứng từ Ghi nhận kkếtoán ế toán Nhật tký Nhậ ký Các ssổchi titiết Các ổ chi ết Các bảng Các bảng Sổ cái Sổ cái Xử lý tổng hợp chi ết tổnghợp chi titiết Bảng cân đối i Bảng cân đố tài khoản tài khoản Báo cáo Báo cáo Báo cáo Tài chính Tài chính Nguyễn Văn Quang 15 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS) Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa Ghi Xử Báo nhận lý cáo Kết xuất Nhập liệu Kiểm soát nội bộ MÁY VI TÍNH Nguyễn Văn Quang 16 8
  9. HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM - AIS) Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa Phần Phần cứng mềm Dữ Thông Con liệu Tin người kế kế toán toán Thủ CSDL tục Nguyễn Văn Quang 17 Điểm giống nhau giữa HTTTKT trong điều kiện vi tính & thủ công ??? Mục tiêu Chuyển dữ liệu kế toán thành thông tin kế toán. ??? Thành phần Con người, thủ tục. Nguyễn Văn Quang 18 9
  10. Điểm khác nhau giữa HTTTKT trong điều kiện vi tính & thủ công Thủ công Vi tính Cấu trúc Thêm yếu tố phần cứng, phần mềm, CSDL Con người Am hiểu về kế toán Am hiểu về kế toán & vi tính Thủ tục kiểm Đơn giản Phức tạp soát Đầu ra Không kịp thời Tức thời Nguyễn Văn Quang 19 KẾT THÚC CHƯƠNG Nguyễn Văn Quang 20 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản