intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm kế toán

Xem 1-20 trên 1925 kết quả Phần mềm kế toán
 • Trong những năm qua công tác quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục. Do vậy, để hiện đại hóa hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính số từ năm 2019 tỉnh Nghệ An đã bắt đầu triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh và trong đó có ứng dụng phần mềm Vilis 2.0 xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính số trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 10 1   Download

 • Bài báo trình bày một giải pháp cho vấn đề này dựa trên việc ứng dụng mô hình tối ưu hóa đa mục tiêu trong thiết kế các bộ lọc thư rác. Để đánh giá giải pháp, nhóm tác giả đã thực hiện thí nghiệm thiết kế các luật lọc thư rác cho phần mềm SpamAssassin sử dụng dữ liệu thư điện tử tiếng Việt. Kết quả thí nghiệm cho thấy phương pháp mới không chỉ cho kết quả tốt hơn so với các phương pháp hiện có mà còn cho phép đánh giá “sự thỏa hiệp” (tradeoff) giữa hai tỉ lệ nói trên khi thiết kế bộ lọc thư rác.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 5 0   Download

 • Giáo trình được biên soạn với mục tiêu trang bị cho học sinh, sinh viên các kiến thức cơ bản về các hàm Excel và kỹ năng sử dụng được một số phần mềm kế toán vào công tác kế toán, đặc biệt là phần mềm kế toán MISA nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên, đồng thời đáp ứng được chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung giáo trình gồm có 2 phần với 10 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf136p cucngoainhan0 08-04-2022 5 2   Download

 • Bài viết khảo sát các công trình nghiên cứu về mẫu thiết kế để phát triển phần mềm doanh nghiệp trong môi trường đám mây, đặc biệt là phần mềm cung cấp như dịch vụ, đồng thời đi sâu vào các khó khăn khi phát triển ứng dụng đa người thuê. Đóng góp chính của bài báo này bao gồm lý do cần nghiên cứu mẫu thiết kế để phát triển phần mềm trong môi trường đám mây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài báo tập trung đưa ra quy trình tính toán thiết kế thiết bị chưng cất và mô phỏng quá trình tính toán thiết kế trên phần mềm MATLAB. Loại hỗn hợp, nồng độ, suất lượng và loại thiết bị là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả tính toán. Mô phỏng tính toán thiết kế thiết bị chưng cất giúp tính toán hàng trăm phép tính khi có sự thay đổi của một thông số bất kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p linyanjun_2408 23-04-2022 9 0   Download

 • Bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài của sinh viên: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf87p redrose24 08-04-2022 38 2   Download

 • Tài liệu bài tập lớn môn Kiểm tra phần mềm gồm 7 đề tài: 1. Công cụ minh họa các khái niệm và thuật toán trong lý thuyết đồ thị 2. Thiết kế web site hỗ trợ giảng dạy môn học mạng máy tính version 1.0 3. Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến 4. Website quản lý ĐVTN trường THPT nguyễn du 5. Công cụ soạn thảo và gán nhãn âm thanh 6. Hệ thống thông tin quản lý trung tâm tin học 7. Công cụ tạo đề thi trắc nghiệm

  pdf13p redrose24 08-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết trình bày một mô hình mạng trí tuệ nhân tạo, nhận diện chữ số viết tay bằng mạng neuron tích chập (Convolutional neural network - CNN). Qua đó làm rõ các khái niệm tham số, đánh giá tầm quan trọng các tham số trong mô hình, trình bày kết quả mô phỏng đạt được khi sử dụng mạng neuron nhân tạo để nhận diện các ảnh chữ số viết tay dựa trên tập dữ liệu MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology) và đưa mô hình mạng CNN ứng dụng vào bài toán nhận dạng chữ số viết tay trên nền tảng Android.

  pdf12p viplato 05-04-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp) gồm có các phần sau: Bài 1 mở đầu, Bài 2 cơ sở dữ liệu, bài 3 ứng dụng kế toán trên các phần mềm kế toán doanh nghiệp. Nội dung giáo trình được biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p cucngoainhan8 14-03-2022 8 0   Download

 • Sau khi học xong bài học này, người học có khả năng: Trình bày được mục đích, chức năng của Phiếu thu và Phiếu chi; Lập được Phiếu thu; Lập được phiếu chi; Tuyệt đối trung thực, cẩn thận, tác phong tốt trong công việc.

  doc9p godpro 17-03-2022 7 1   Download

 • Báo cáo tập trung trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về mạng nơron nhân tạo, một số giải thuật tối ưu trọng số mạng nơron nhân tạo, xây dựng phần mềm dự báo bằng mạng nơron nhân tạo. Với phương pháp nghiên cứu; Phân tích, thống kê và tính toán các tư liệu thu thập được; Mô hình hóa bài toán dự báo bằng việc phát triển chương trình tính toán ngôn ngữ Fortran.

  pdf68p vikissinger 03-03-2022 7 1   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp tính toán từ trường Trái Đất để ứng dụng cho hệ thống tiêu từ trên tàu quân sự. Xây dựng chương trình phần mềm tính toán từ trường Trái Đất cho hệ thống tiêu từ trên tàu. Tập trung nghiên cứu sâu về cách thức tính toán đang được áp dụng rộng rãi hiện nay để tính toán từ trường cho hệ thống tiêu từ. Từ những nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để thiết kế hệ thống tiêu từ cho tàu quân sự.

  pdf5p vikissinger 03-03-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Kế toán máy: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về phần mềm kế toán; mô hình hoạt động của phần mềm kế toán; hướng dẫn chung về phần mềm kế toán; phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán; kế toán vốn bằng tiền; thao tác phần hành kế toán vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán; kế toán vật tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p chenlinong_0310 23-02-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kế toán máy: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán mua hàng và công nợ phải trả; kế toán bán hàng và công nợ phải thu; thao tác phần hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán; kế toán thuế; thao tác phần hành kế toán thuế trên phần mềm kế toán; kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf101p chenlinong_0310 23-02-2022 13 1   Download

 • Bài giảng E-Learning (2016): Phần 1 có nội dung trình bày giới thiệu về quá khứ, hiện tại và tương lai; chiến lược marketing điện tử và đo lường việc thực thi; kế hoạch marketing điện tử; cơ hội marketing điện tử trên toàn cầu; vấn đề pháp lý và đạo đức; sự vi phạm bản quyền phần mềm; nghiên cứu marketing điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf257p chenlinong_0310 23-02-2022 8 3   Download

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Phần 1 có nội dung trình bày về các đặc trưng của phần mềm; các pha trong phát triển phần mềm; các mô hình vòng đời phần mềm; kiểm chứng; lập kế hoạch và ước lượng; xác định yêu cầu; các phương pháp phân tích truyền thống; phân tích hướng đối tượng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf119p chenlinong_0310 23-02-2022 18 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng "Các hệ thống dựa trên tri thức" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giải thuật di truyền; Các toán tử trong giải thuật di truyền; Đặc tính của hệ tính toán mềm; Hệ lai nơ ron mờ; Biểu diễn luật If-Then theo cấu trúc mạng nơ ron; Phân loại kết hợp mạng nơ ron và logic mờ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf46p chenlinong_0310 23-02-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại gồm 5 bài thực hành: Bài 1 - lập và xử lý chứng từ kế toán, bài 2 - ghi sổ kế toán chi tiết, bài 3 - ghi sổ kế toán tổng hợp, bài 4 - lập báo cáo tài chính, bài 5 - ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf218p cucngoainhan6 07-02-2022 15 7   Download

 • Giáo trình Tin học kế toán gồm có các phần sau: Bài 1 mở đầu, Bài 2 cơ sở dữ liệu, bài 3 ứng dụng kế toán trên các phần mềm kế toán doanh nghiệp. Nội dung giáo trình được biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p cucngoainhan6 07-02-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức về lập báo cáo tài chính và ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn tham khảo.

  pdf114p cucngoainhan6 07-02-2022 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phần mềm kế toán
p_strCode=phanmemketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2