intTypePromotion=1
ADSENSE

Collections

Chia sẻ: Trần Công Chính | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

71
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập hợp dùng lưu trữ , thao tác trên một nhóm các đối tượng. Các đối tượng của tập hợp có thể thuộc nhiều loại dữ liệu khác nhau. Số phần tử trong tập hợp có thể thêm hoặc bớt. Trong toán học, tập hợp có thể hiểu tổng quát là một sự tụ tập của một số hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó. Các đối tượng này được gọi là các phần tử của tập hợp. Tập hợp là một khái niệm nền tảng (fundamental) và quan trọng của toán học hiện đại. Ngành toán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Collections

 1. Collections 1
 2. Gói java.util  & VC BB  Bao gồm các lớp hổ trợ:  Thao tác trên tập hợp  Mô hình sự kiện  Thao tác trên dữ liệu Date, Time  Toàn cầu hóa ứng dụng  Thao tác trên Chuỗi 2
 3. & Tập hợp(Collections) VC BB  Tập hợp dùng lưu trữ, thao tác trên một nhóm các đối tượng.  Các đối tượng của tập hợp có thể thuộc nhiều loại dữ liệu khác nhau  Số phần tử trong tập hợp có thể thêm hoặc bớt 3
 4. & Các giao diện của Tập Hợp VC BB 1. List Lưu trữ các phần tử theo thứ tự được thêm vào  Truy xuất các phần tử theo chỉ mục(index)  Các phần tử trong List có thể trùng nhau.  1. Set Các phần tử trong Set lưu trữ không theo thứ tự đã  thêm vào . Không chấp nhận các phần tử trùng.  1. SortedSet Thừa kế từ Set  Lưu trữ các phần tử th eo thứ tự tăng.  Không chấp nhận các phần tử trùng.  1. Queue 4
 5. & Các phương thức của các giao diện VC BB 5
 6. & List VC BB 6
 7. & Các phương thức của List  VC BB 7
 8. & ArrayList VC BB  Là một “thực thi” của giao diện List  Phù hợp khi cần truy xuất ngẫu nhiên các phần tử trong tập hợp . 8
 9. & Ví dụ về ArrayList VC BB Output 9
 10. & Lớp Vector VC BB  Tương tự ArrayList  Các phương thức của vector được đồng bộ  an toàn khi được sử dụng trong các Thread. 10
 11. & LinkedList VC BB  Các phần tử được lưu trữ dạng một danh sách liên kết. 11
 12. & Các phương thức của lớp  LinkedList VC BB 12
 13. & Set  VC BB 13
 14. & Các phương thức của Set VC BB 14
 15. & Giao diện SortedSet VC BB  Thừa kế từ giao diên Set  Không chấp nhận các đối tượng trùng nhau. 15
 16. & Lớp HashSet VC BB  Thực thi giao diện Set  Sử dụng Hash Table để lưu dữ liệu. 16
 17. & Các constructor của HashSet VC BB 17
 18. & Lớp LinkedHashSet VC BB  Kết hợp giữa HashSet và LinkedList  Sử dụng một List để duy trì thứ tự của các phần tử như khi chúng được thêm vào 18
 19. & Ví dụ HashSet và LinkedHashSet  VC BB 19
 20. Lớp TreeSet & VC BB  Lưu giữ liệu theo cấu trúc “cây”.  Các phần tử được lưu trữ theo thứ tự giảm dần 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2