intTypePromotion=1

Công văn 1463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
117
lượt xem
8
download

Công văn 1463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1463/BXD - KTXD ------------------- V/v: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Thanh tra Chính phủ Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1541/TTCP-V.I ngày 07/7/2009 của Thanh tra Chính phủ đề nghị có ý kiến về bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Về nội dung hai tám (28) ngày trước ngày hết hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng như nêu tại văn bản số 1541/TTCP-V.I: đây không phải là thỏa thuận nhà thầu phải gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh hết hạn hai tám (28) ngày, mà là thỏa thuận “hai tám (28) ngày trước ngày hết hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng mà nhà thầu chưa nhận được chứng chỉ thực hiện” thì nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc kéo dài thời hạn của bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh này hết hạn. Trường hợp nhà thầu đã nộp kéo dài thời hạn của bảo lãnh thực hiện hợp đồng trước khi bảo lãnh này hết hạn như nêu tại văn bản số 1541/TTCP-V.I, thì chủ đầu tư không được thu toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện. Như vậy, việc chủ đầu tư thu toàn bộ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với trường hợp này là không phù hợp với điều kiện của hợp đồng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với trường hợp Thanh tra Chính phủ nêu trong văn bản số 1541/TTCP-V.I. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG Như trên; THỨ TRƯỞNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2