intTypePromotion=1

Công văn 3289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
89
lượt xem
9
download

Công văn 3289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2007 đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3289/VPCP-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng CP tại Phiên họp CP thường kỳ tháng 5/2007 đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng Kính - Bộ Tài Chính; gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ thị trường chứng khoán. 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc mở của ngân hàng trong việc thành lập mới ngân hàng cổ phần và viêc mở rộng, phát triển ngân hàng cổ phần. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó TTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN Website CP; các Vụ: ĐMDN, TH; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT,KTTH (3). 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2