intTypePromotion=1

Công văn 807/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
4
download

Công văn 807/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 807/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 807/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 807 /BXD- KTXD ------------------ V/v: áp dụng chi phí chung theo TT số Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009 05/2007/TT-BXD Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Trả lời Văn bản số 187/KHĐT-ĐN ngày 16/4/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu về áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng đối với công trình đào đất thủ công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo Bảng 2.4 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi đầu tư xây dựng công trình thì định mức tỷ lệ chi phí chung của công trình thuỷ lợi áp dụng bằng 51% trên chi phí nhân công của những hạng mục công trình đào đắp đất hoàn toàn bằng thủ công, vì vậy theo cách hiểu thứ hai trong Văn bản số 187/KHĐT-ĐN là phù hợp. Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2