intTypePromotion=1

Công văn 93/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
124
lượt xem
9
download

Công văn 93/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 93/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 93/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 93/BXD-KTXD --------------------- V/v: Chi phí tư vấn thiết kế xây Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2009 dựng công trình. Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Hanoco Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 298/CV ngày 10/6/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Hanoco về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng định mức, đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với công trình thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng chi phí thiết kế được điều chỉnh với hệ số như hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại Hanoco căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu VP, KTXD, S(8). Đã ký Phạm Văn Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2