intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế và cài đặt mạng

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
188
lượt xem
31
download

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế và cài đặt mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần Thiết kế và cài đặt mạng nhằm giúp người học xây dựng một mạng máy tính, nắm được các chuẩn mạng cục bộ phổ biến và các thiết bị mạng thường được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN), các sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN, vấn đề chọn đường khi xây dựng mạng diện rộng (WAN), cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng, các giao thức liên quan đến vấn đề quản trị mạng và qui trình thiết kế mạng LAN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Thiết kế và cài đặt mạng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN<br /> <br /> Học phần: Thiết kế và Cài đặt mạng Network Design and Implementation - Mã số: CT335 - Số Tín chỉ: 3 + Giờ lý thuyết: 30 + Giờ thực hành/bài tập/đồ án: 30 1. Thông tin giảng viên Tên giảng viên: Lê Văn Lâm, Thạc sĩ, Giảng viên. Tên người cùng tham gia giảng dạy: Nguyễn Trọng Nghĩa, Kĩ sư, Giảng viên Đơn vị: Bộ môn Hệ Thống Máy Tính và Truyền Thông, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Điện thoại: 071 831301 (Ext 226) E-mail: lvlam@cit.ctu.edu.vn 2. Học phần tiên quyết: Mạng máy tính (CT112) 3. Nội dung 3.1. Mục tiêu: Môn học này nhằm trang bị cho người học các kiến thức sau: • Tiến trình xây dựng một mạng máy tính và các vấn đề cần quan tâm. • Các chuẩn mạng cục bộ phổ biến và các thiết bị mạng thường được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ (LAN). • Các sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN. • Vấn đề chọn đường khi xây dựng mạng diện rộng (WAN). • Cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng. • Các giao thức liên quan đến vấn đề quản trị mạng. • Qui trình thiết kế mạng LAN. 3.2. Phương pháp giảng dạy: 15 giờ lý thuyết: Giảng dạy trên lớp; 30 giờ thực hành. 3.3. Đánh giá môn học: mỗi học phần gồm tối thiểu 2 phần đánh giá trong các phần: phần thực hành, đánh giá nhận thức, thảo luận, chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, đồ án, thi kết thúc. Phần thi kết thúc là bắt buộc phải có và chiếm tỷ lệ không dưới 50%. - Thực hành % - Thảo luận: % - Kiểm tra giữa kỳ: 30 % ………………….. % - Đồ án % - Chuyên cần % - Thi kết thúc 70 % 4. Đề cương chi tiết: (nêu những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi)<br /> <br /> NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng<br /> 1.1 Tiến trình xây dựng mạng 1.2 Các kiến thức cơ bản cần có 1.3 Mô hình OSI.<br /> <br /> SỐ TIẾT<br /> 4t<br /> <br /> Chương 2: Các chuẩn mạng cục bộ<br /> 2.1. Phân loại hai loại mạng chuyển mạch và mạng quảng bá 2.2. Đặc điểm của mạng cục bộ, định nghĩa giao thức điều khiển truy cập đường truyền 2.3. Các sơ đồ nối kết mạng LAN 2.4. Các loại thiết bị sử dụng trong mạng LAN 2.5. Các tổ chức chuẩn hóa về mạng 2.6. Mạng Ethernet 2.7. Mạng Token Ring 2.8. Mạng không dây<br /> <br /> 4t<br /> <br /> Chương 3: Liên mạng<br /> 3.1. Nhược điểm của các thiết bị liên mạng ở tầng 1 (Repeater, HUB) 3.2. Giải pháp cải thiện hiệu năng (Performance) 3.3. Giới thiệu về cầu nối 3.4. Cầu nối trong suốt 3.5. Cầu nối xác định đường đi từ nguồn 3.6. Cầu nối trộn lẫn<br /> <br /> 2t<br /> <br /> Chương 4: Mở rộng băng thông với Switch<br /> 4.1 Chức năng và đặc tính mới của switch 4.2 Kiến trúc của switch 4.3 Các giải thuật hoán chuyển 4.4 Thông lượng tổng (Through-out) 4.5 Phân biệt các loại Switch<br /> <br /> 2t<br /> <br /> Chương 5: Mạng diện rộng<br /> 5.1. Kiến trúc mạng diện rộng 5.2. Chức năng của Bộ chọn đường đường trong mạng diện rộng 5.3. Nguyên tắc hoạt động 5.4. Giải thuật chọn đường 5.5. Mạng TCP/IP 5.6. Giải thuật vạch đường RIP 5.7. Giải thuật vạch đường OSPF 5.8. Giải thuật vạch đường BGP 5.9. Vấn đề vòng quẩn trong mạng diện rộng Chương 6: Mạng cục bộ ảo (VLAN) 6.1. Giới thiệu về mạng cục bộ ảo (VLAN-Virtual Local Area Network) 6.2. Các mô hình thiết kế VLAN Chương 7: Danh sách điều khiển truy cập (Access Control List)<br /> <br /> 4t<br /> <br /> 4t<br /> <br /> 4t<br /> <br /> 7.1. Tại sao phải sử dụng Danh sách truy cập (Access List) 7.2. Danh sách truy cập là gì 7.3. Nguyên tắc hoạt động của Danh sách truy cập 7.4. Tổng quan về các lệnh trong Danh Sách truy cập 7.5. Danh sách truy cập trong chuẩn mạng TCP/IP<br /> <br /> Chương 8: Vấn đề quản trị mạng<br /> 8.1. Chức năng quản trị mạng 8.2. Phần mềm quản trị mạng 8.3. Giao thức SNMP<br /> <br /> 2t<br /> <br /> Chương 9: Thiết kế mạng LAN<br /> 9.1. Giới thiệu tiến trình thiết kế mạng LAN 9.2. Thu thập và phân tích yêu cầu mạng 9.3. Các vấn đề cần quan tâm 9.4. Lập sơ đồ thiết kế 9.5. Viết tài liệu kỹ thuật<br /> <br /> 4t<br /> <br /> 5. Tài liệu của học phần: (liệt kê hiện có giáo trình, bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo? 1. [Nguyễn Hoàng Việt], Bài giảng môn Thiết kế và cài đặt mạng, Khoa CNTT, 2000. 2. [Teresa C. Mann] – Network Design : Management and Technical perspectives – Rubinson. 3. Cisco – The complete Reference – Brian Hill. 4. [J. Scott Haugdahl] - Network analysis anf troubleshooting . 5. [Michel Daoud Yacoub] - Wireless technology: Protocols, Standards and Techniques . 6. [Edgar H. Callaway] - Wireless sensor networks: Architectures and protocols . Duyệt của đơn vị Ngày….. tháng… năm Người biên soạn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2