intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương Kiểm toán cao cấp - Trần Thị Giang

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

101
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương Kiểm toán cao cấp nhằm giúp sinh viên những xu hướng phát triển hiện tại của thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán và vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế hiện đại, hiểu được những nguyên tắc đạo đức và quy định trách nhiệm chi phối quá trình hành nghề của kiểm toán viên, giải thích các chuẩn mực kiểm toán và vận dụng trong hoàn cảnh thực tế Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Kiểm toán cao cấp - Trần Thị Giang

  1. Thời gian : 45tiết - 12 buổi GV: Trần Thị Giang Tân Đoàn văn Hoạt Phạm thị Ngọc Bích Trần khánh Lâm
  2. Mục tiêu  Giải thích về những xu hướng phát triển hiện tại của thế giới và Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán và vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế hiện đại.  Hiểu được những nguyên tắc đạo đức và quy định trách nhiệm chi phối quá trình hành nghề của kiểm toán viên  Giải thích các chuẩn mực kiểm toán và vận dụng trong hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
  3. Nội dung Số tiết GV Chương 1: Tổng quan về hoạt động kiểm 4 tiết C.Tân toán Chương 2: Đạo đức nghề nghiệp 8 tiết C.Tân Chương 3: Trách nhiệm nghề nghiệp 8 tiết C.Tân Báo cáo chuyên đề : KSCL hoạt động kiểm 4 tiết T. K.Lâm toán Chương 4: Kiểm soát nội bộ và quản trị 8tiết C. Tân và c Bích công ty Chương 5: Đánh giá và đối phó rủi ro 8 tiết T.Hoạt Chương 6: Bằng chứng kiểm toán 4 tiết T. Hoạt Chương 7: Báo cáo kiểm toán 4 tiết C. Tân
  4. Nhiệm vụ của học viên  Dự lớp: Đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các câu hỏi và tham gia thảo luận về các vấn đề do G/V và HV viên khác đặt ra.  Bài tập : Chuẩn bị bài tập, phát hiện vấn đề, tham gia sửa bài tập trên lớp.  Viết tiểu luận, thuyết trình
  5. Tiêu chuẩn đánh giá  Đánh giá theo thang điểm 10  Đánh giá quá trình ( bài tập tình huống, làm việc nhóm, thảo luận, quiz…): 30%  Tiểu luận 20%  Thi hết môn 50%  Tổng cộng : 100%
  6. Tài liệu - Slide bài giảng - Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Kiểm toán, NXB Thống kê, 2007 - Chuẩn mực kiểm toán quốc tế - Chuẩn mực kiểm toán VN - Tài liệu tham khảo  Các bài báo, các tài liệu khác do GV cung cấp cho từng chương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2