intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạch toán kế toán

Xem 1-20 trên 3793 kết quả Hạch toán kế toán
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài chính, ngân sách xã; Chứng từ kế toán; Tài khoản kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ thường phát sinh ở xã; Báo cáo tài chính xã; Quản lý tài sản công của xã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf148p viginnirometty 04-05-2022 4 2   Download

 • Cuốn giáo trình “Tổ chức và quản lý sản xuất” được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kiến thức cơ bản với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất; nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất; lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch; tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp; tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hạch toán phân tích hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf84p cucngoainhan0 08-04-2022 10 2   Download

 • Ebook Hỏi đáp về quản lý ngân sách và tài chính xã phần 2 trình bày nội dung về hạch toán kế toán và các giao dịch chủ yếu về quản lí ngân sách xã và tài chính xã qua kho bạc nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  pdf227p redrose24 18-04-2022 17 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực tế về cách thức tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, đưa ta một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cchi phí sản xuất và tính gái thành sản phẩm, biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy10 02-04-2022 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại cơ sở lý luận và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tu; khái quát thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP chế biến thủy hải sản Liên Thành; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi phí và tính giá thành sản phẩm, giảm thiểu các chi phí không cần thiết để thu về lợi nhuận cao hơn.

  pdf84p badbuddy10 02-04-2022 18 1   Download

 • Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn thế giới đang diễn ra nhanh chóng nhằm mang lại sự cải thiện chất lượng kế toán thông qua bộ tiêu chuẩn thống nhất về báo cáo tài chính. Cùng với xu thế đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi báo cáo tài chính từ áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang IFRS. Việc chuyển đổi này đem lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên nó cũng đặt ra không ít thách thức.

  pdf9p viplato 05-04-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 3: Kiểm toán chu kỳ mua hàng - thanh toán (TS. Nguyễn Thị Thanh Phương) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán; các thủ tục kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát; các thử nghiệm cơ bản; tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt39p flynn_beret 04-04-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi và các bài tập thực hành phong phú. Nội dung giáo trình bao gồm có 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p cucngoainhan8 14-03-2022 18 0   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng phương pháp tính giá thành tại các doanh nghiệp khai thác than lộ thiên thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam, từ đó đề xuất phương pháp kết chuyển chi phí bóc đất đá vào giá thành than nguyên khai theo hệ số bóc thiết kế kỹ thuật, nhằm có được giá thành hợp lý, vừa đảm bảo an toàn khai thác, ổn định giá thành, đảm bảm hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.

  pdf5p vilouispasteur 11-03-2022 9 0   Download

 • Cuốn sách "Tiếng Anh trong kế toán & kiểm toán" được biên soạn dành cho các bạn muốn trau dồi thuật ngữ và tìm hiểu khái quát nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán; các bạn đang được đào tạo trở thành nhân viên Kế toán, Kiểm toán tương lai; các bạn là khách hàng của phòng Kế toán, công ty Kiểm toán; giáo viên cần tài liệu tham khảo về Tiếng Anh trong Kế toán, Kiểm toán. Sách gồm có 8 bài và được chia thành 2 phần, phần 1 bao gồm các bài về: Lĩnh vực kế toán, hạch toán, giao dịch kinh doanh và báo cáo tài chính.

  pdf38p cucngoainhan7 22-02-2022 7 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô 2 được chủ biên bởi TS. Nguyễn Tất Thắng, được thiết kế gồm 5 chương, với nội dung cụ thể như sau: Tăng trưởng kinh tế; Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở; Thị trường lao động: thất nghiệp, tiền lương; Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p hoathachthao090 25-02-2022 21 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1: vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; chương 2: phương pháp chứng từ kế toán; chương 3: phương pháp tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p cucngoainhan6 07-02-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4: phương pháp tính giá và hạch toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, chương 5: phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, chương 6: sổ kế toán và hình thức kế toán, chương 7: tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p cucngoainhan6 07-02-2022 3 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 6: Phương pháp hạch toán một số các nghiệp vụ kế toán chủ yếu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán quá trình sản xuất; kế toán quá trình tiêu thụ; kế toán xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p hoaanhdao709 19-01-2022 11 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, nội dung chính phần 2 của Giáo trình Nguyên lý kế toán bao gồm những nội dung chính sau: Chương 4 - Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, Chương 5 - Sổ kế toán và hình thức kế toán và Chương 6 - Tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf109p paddington36 05-01-2022 29 2   Download

 • Bài viết cho thấy: Nhiệm vụ cơ bản của kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ không những phải hạch toán đầy đủ chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mà còn phải làm thế nào để kiểm soát chặt chẽ thực hiện tiết kiệm chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu của chế độ hạch toán kinh doanh.

  pdf6p vizhangyiming 22-12-2021 16 2   Download

 • (NB) Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán nguồn kinh phí và các loại vốn, quỹ; kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán xác định kết quả hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p caphesuadathembotngot 26-12-2021 29 4   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; chế độ báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây!

  pdf121p bobietbay 22-12-2021 16 3   Download

 • Bài giảng được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu phong phú của các trường đại học trong và ngoài nước đồng thời cập nhật chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính mới ban hành. Qua 7 chương của bài giảng, bạn đọc có thể nắm bắt một cách toàn diện các vấn đề của nguyên lý kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf72p tomjerry009 11-12-2021 17 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 5 Kế toán Nợ phải trả, với mục tiêu chính là Giải thích được những yêu cầu cơ bản của chuẩn mực kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính; Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả; Trình bày được thông tin về nợ phải trả trên Báo cáo tài chính.

  pdf17p khunglongboiboi 07-12-2021 8 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạch toán kế toán
p_strCode=hachtoanketoan

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2