intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập luật kinh tế

Chia sẻ: Pham Ngoc Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

3
1.650
lượt xem
641
download

Đề cương ôn tập luật kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương gồm 16 câu hỏi hướng dẫn ôn tập dành cho sinh viên hệ cao đẳng - đại học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập luật kinh tế

  1. Đề cương ôn tập luật kinh tế 1. Khái niệm và đặc điểm của DN -K/n: Theo điều 4 khoản 1 luật DN 2005 định nghĩa: DN là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng kí kinh doanh -Đặc điểm +DN là 1 tổ chức kinh tế không phải là cơ quan nhà nước, ko phải là tổ chức chính trị +DN phải có tên riêng tên riêng của DN là yếu tố hình thức nhưng là dấu hiệu đầu tiên xác định tính cách chủ thể độc lập của DN trên thương trường +DN phải có tài sản. Tài sản là điều kiện hoạt động cũng là mục đích hoạt động của DN. +DN phải có trụ sở giao dịch ổn định(trụ sở chính) +DN phải thực hiện thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh +Mục tiêu thành lập DN là để trực tiếp và chủ yếu thực hiện các hoạt động kinh doanh 2. Phân tích quyền tự do kinh doanh trong thành lập và quản lí DN -Hiến pháp nước CHXHCN VN 1998 quy định công dân có quyền tự do KD theo quy định của pháp luật(điều 57) -Quyền tự do KD bao gồm nhiều nội dung +Quyền tự do thành lập và quản lí điều hành DN +Quyền tự do xác lập và giải quyết các quan hệ hợp đồng +Quyền tự do hoạt động KD trong điều kiện cạnh tranh lành mạnh -Tự do thành lập và quản lí DN là một nội dung quan trọng trong quyền tự do KD đồng thời cũng là 1 chế định chủ yếu của pháp luật kinh tế VN -Nội dung đầu tiên của quyền tự do thành lập và quản kí DN là quyền của các nhà đầu tư được lựa chọn và đăng kí loại hình DN và ngành nghề KD phù hợp với điều kiện và sở thích của mỗi nhà đầu tư -Trong quá trình hoạt động chủ DN có quyền thay đổi loại hình DN và ngành nghề KD nhưng họ phải tuân theo quy định của pháp luật về những điều kiện chủ thể, về cơ sở vật chất cho mỗi loại hình DN và cho mỗi ngành nghề KD -Việc quản lí điều hành hoạt động quản trị DN là 1 nội dung và luôn gắn liền với quyền của chủ DN, nhà nước tôn trọng và không can thiệp làm hạn chế quyền này -Quyền tự do KD trong việc thành lập DN có xu hướng ngày càng được mở rộng về nội dung đối với nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức VN cũng như nước ngoài đầu tư vào VN. Nhà nước đẩy mạnh qá trình cải cách hành chính, giảm thủ tục, áp dụng những quy định về đăng kí KD phù hợp với pháp luật nước ngoài và quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư gia nhập thị trường, bên cạnh việc tranh chức quản lí, kiếm soát DN, nhà nước chú trọng tăng cường cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ của hành chính nhằm tạo thuận lợi cho DN thành lập và hoạt động 3. Phân tích các điều kiện thành lập DN theo quy định của pháp luật -Chủ thể Điều 13 luật DN 2005 quy định: +Mọi tổ chức, cá nhân VN, nước ngoài nếu không thuộc trường hợp cấm thành lập và quản lí DN ở tại VN +Các trường hợp bị cấm: Trong cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân VN sử dụng tài sản nhà nước để thành lập DN KD thu lợi riêng cho cơ quan đơn vị mình Cán bộ công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc QĐND VN, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân VN Cán bộ lãnh đạo, quản lí nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lí phân phối góp của nhà nước tại DN khác Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị toà án cấm hành nghề KD Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản. Chủ DN tư nhân, giám đốc, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Thành viên, hội đồng thành viên của công ty TNHH. Thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ nhiệm, thành viên ban quản trị của hợp tác xã. Tất cả các người trên không được phép thành lập và quản lí DN trong thời hạn từ 1 – 3 năm kể từ ngày DN, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản -Tài sản +Người thành lập DN phải đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mức tài sản +Theo điều 163 bộ luật dân sự 2005 quy định:” Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản -Thông thường tài sản chia thành +Bất động sản: là các tài sản bao gồm đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó, các tài sản khác gắn liền với đất đai và các tài sản khác do pháp luật quy định +Động sản là những tài sản ko phải là bất động sản -Tài sản cũng có thể chia thành +Tài sản hữu hình: là nhà cửa, công trình xây dựng, máy móc, thiết bị, tiền VN và nước ngoài, các giấy tờ có giá trị khác +Tài sản vô hình: là những quyền tài sản như quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là những quyền tài sản trong quyền sở hữu trí tuệ -Với tài sản ko phải là tiền VN, ngoại tệ tự do chuyển đổi thì các thành viên phải tự định đoạt. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về sự định giá cao hơn so với thực tế +Mức tài sản Đối với 1 số ngành nghề, trong 1 số lĩnh vực KD Nhà nước quy định mức vốn tối thiểu phải có để thành lập DN hoạt động trong ngành nghề, lĩnh vực đó(vốn pháp định). Ở những ngành nghề có quy định vốn pháp định Các ngành nghề khác thì vốn đầu tư vào KD tuỳ thuộc vào điều kiện của chủ DN -Tên gọi, trụ sở DN +Tên DN: DN có quyền chủ động đặt tên cho DN của mình nhưng việc đặt tên phải phù hợp với quy định của pháp luật +Tên DN phải viết được bằng tiếng việt, có thể kèm theo chữ số và kí hiệu, phải phát âm được và có ít nhất 2 thành tố: loại hình DN và tên riêng +Ko thuộc trường hợp cấm đặt tên +Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của DN đã đăng kí +Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tính chất xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc 1 phần tên riêng của DN trừ trường hợp có sự chấp nhận của cơ quan đơn vị tổ chức đó Sử dụng từ ngữ, kí hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mĩ tục của dân tộc Tên DN viết = tiếng nước ngoài phải được viết cỡ chữ nhỏ hơn tên = tiếng việt của DN Tên viết tắt của DN được viết tắt từ tên = tiếng việt hoặc tên viết = tiếng nước ngoài Trụ sở của DN: trụ sở chính của DN là địa điểm giao dịch, liên lạc của DN, phải ở trên lãnh thổ VN, có địa chỉ ghi rõ số nhà, tên nhà, phường thị trấn, các chi nhánh và văn phòng đại diện -Ngành nghề KD +Được tự do lựa chọn ngành nghề KD nhưng ngành nghề đó ko thuộc những ngành nghề mà pháp luật cấm +Được chia thành: • Ngành nghề bị cấm KD: chính phủ lên danh • Ngành nghề KD có điều kiện: mục cấm KD
  2. • Ngành nghề KD thuộc những lĩnh vực và địa bàn được khuyến khích, ưu đãi đầu tư Trước khi đăng kí KD phải kê khai tài sản, loại hình DN và giấy phép hành nghề Trong quá trình KD phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và môi trường 4. Phân tích thủ tục thành lập DN. Ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận đăng kí KD *Thủ tục thành lập DN gồm 2 bước: đăng kí KD và khai thác DN Đăng kí KD lập hồ sơ đăng kí KD gồm nhiều nhất 5 loại giấy tờ • Giấy đề nghị đăng kí KD(mẫu sẵn) • Dự thảo điều lệ công ty(nếu có) • Danh sách thành viên, bản sao CMTND, hộ chiếu đối với người nước ngoài • Văn bản xác nhận về vốn(vốn pháp định) • Phải có giấy phép hành nghề Người xin phép thành lập DN phải kê khai 1 cách trung thực và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đăng kí KD. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy đăng kí KD mà ko được đòi hỏi giấy tờ nào khác -Công khai DN: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí KD thì DN phải có trách nhiệm đăng báo công khai trong 3 số liên tiếp về nội dung chính của giấy chứng nhận đăng kí KD +Cơ quan đăng kí KD • Phòng đăng kí KD thuộc sở kế hoạch và đào tạo DN & HTX • Phòng đăng kí KC thuộc VBND huyện: hộ cá thể & hợp tác xã *Ý nghĩa của việc cấp giấy chứng nhận đăng kí KD để phân biệt DN này với DN khác trong số đăng kí KD và giúp cho cơ quan nhà nước dễ quản lí và điều chỉnh Câu 5. So sánh DN tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân Giống nhau -Đều là DN do 1 cá nhân làm chủ Khác nhau DN tư nhân Công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân Đặc điểm về tài sản: chủ DN tư nhân dùng tài sản của mình để đầu tư Tài sản của công ty tách biệt khỏi tài sản riêng của chủ sở hữu thành lập DN nên ko có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản của DN và chủ DN -Chế độ trách nhiệm về tài sản: tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài -Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của mình về mọi hoạt động của DN sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty -Có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng -Ko có tư cách pháp nhân kí KD -Ko được phép phát hành cổ phần, được phép phát hành trái phiếu và các -Doanh nghiệp tư nhân ko được phát hành bất kì loại chứng khoán nào loại chứng khoán khác -Ko được phép rút vốn, trong những trường hợp muốn rút 1 phần hoặc -Trong quá trình hoạt động chủ DN tư nhân còn có quyền tăng hoặc toàn bộ thì phải chuyển 1 phần hoặc toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác. giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động KD. Trường hợp giảm vốn Nếu rút 1 phần phải tiến hành chuyển đổi loại hình DN đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng kí thì chủ DN tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng kí với cơ quan đăng kí KD -Chủ DN tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động KD -Cơ cấu tổ chức gồm chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc. của DN Chủ tịch công ty là chủ sở hữu công ty nên có toàn quyền quyết định đối với hoạt động của công ty Câu 6. So sánh công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở nên +Giống nhau -Thành viên của công ty: có thể là tổ chức hoặc cá nhân -Thành viên của công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp vào DN -Đều có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng kí KD +Khác nhau Công ty cổ phần Công ty TNHH 2 thành viên trở lên -Thành viên gọi là cổ đông, số lượng về cổ đông tối thiểu là 3 và ko -Số lượng thành viên bị hạn chế tối thiểu là 2 và tối đa là 50 hạn chế số lượng tối đa -Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là -Vốn điều lệ của công ty đó được các thành viên góp, mỗi thành viên có cổ phần 1 phần vốn góp và được ghi cụ thể và quy thành tỉ lệ(%) trong điều lệ -Công ty TNHH ko được phát hành có phần để huy động thêm vốn điều lệ nhưng được phép phát hành trái phiếu và các loại chứng khoán khác -Có quyền phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn, khi có đủ điều kiện theo quy định của luật chứng khoán, công ty cổ phần có thể -Ko thể tự do chào bán phần vốn góp của mình trên thị trường mà chỉ có phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ hoặc trái phiếu để vay vốn thể chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho -Chuyển nhượng vốn: tự do chuyển nhượng trừ 2 trường hợp: người khác theo những quy định nhất định. Thành viên muốn chuyển +Cổ phần ưu đãi biểu quyết ko được phép chuyển nhượng nhượng phần vốn góp của mình thì trước hết phải chào bán phần vốn +Cổ phần phổ thông: trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp đó cho tất cả thành viên còn lại của công ty theo tỉ lệ tương ứng với giấy chứng nhận đăng kí KD, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện. Nếu họ ko mua nhượng CPPT của mình cho cổ đông sáng lập khác nhưng chỉ được hoặc mua ko hết thì thành viên muốn chuyển nhượng cho người ko phải chuyển nhượng CPPT của mình cho người khác phải là cổ đông sáng là thành viên lập nếu được sự chấp nhận của đại hội đồng cổ đông -Cơ quan có quyền quyết định cao nhất là hội đồng thành viên gồm tất -Cơ quan có quyền quyết định cao nhất là đại hội đồng cổ đông, bao cả thành viên gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết(cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết) +Thẩm quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bao gồm hội đồng quản -Thẩm quyền triệu tập cuộc họp là chủ tịch hội đồng thành viên hoặc trị và cổ đông sơ hữu 10% cổ phần theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên -Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông đại -Cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ +Lần thứ 2: trong thời hạn 30 ngày được tiến hành khi có số cổ đông dự +Lần thứ 2: trong thời hạn 15 ngày được tiến hành khi có số thành viên họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ +Lần thứ 3: trong thời hạn 20 ngày được tiến hành ko phụ thuộc vào số +Lần thứ 3: trong thời hạn 10 ngày được tiến hành ko phụ thuộc số cổ đông dự họp thành viên dự họp -Quyết định của đại hội đồng cổ đông. Biểu quyết tại cuộc họp -Quyết định của hội đồng thành viên +Được số đông cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết
  3. của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận +Trường hợp biểu quyết tại cuộc họp quyết định của hội đồng thành +Đối với 1 số vấn đề quan trọng như: sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, viên được thông qua khi được số phiếu đại diện ít nhất 65% số vốn góp quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% của các thành viên dự họp chấp nhận tổng giá trị tài sảnđược ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, +Đối với các quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổ chức lại, giải thể công ty, luật DN quy định phải được sổ cổ đông tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty phải được dự họp chấp thuận số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận +Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của đại hội đồng cổ +Trường hợp lấy ý kiến = văn bản thì quyết định của hội đồng thành đông được thông qua nếu được sổ cổ đông đại diện ít nhất 75% số viên được thông qua khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn phiếu biểu quyết chấp thuận điều lệ chấp nhận -Khi công ty cổ phần có hơn 11 cổ đông hoặc có cổ đông là tổ chức sở -Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty thì tổ chức ban kiểm soát soát.Khác với công ty cổ phần, pháp luật ko quy định cụ thể về ban gồm từ 3-5 thành viên do đại hội đồng cổ đông bầu ra, các tv của ban kiểm soát của công ty. Quyền nghĩa vụ, tổ chức điều kiện và chế độ kiểm soát có thể ko có cổ phần của công ty hoặc ko làm việc trong làm việc của ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát do điều lệ công ty công ty. Thành viên ban kiểm soát phải từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực quy định hành vi dân sự và ko thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lí DN theo quy định của pháp luật Câu 7. Phân biệt DN tư nhân và hộ KD DN tư nhân Hộ KD -Là DN do 1 cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài -Là 1 chủ thể KD do 1 cá nhân hoặc 1 nhóm người hoặc 1 hộ gia đình sản của mình về mọi hoạt động của DN làm chủ, được đăng kí KD tại 1 địa điểm, sử dụng ko quá 11 lđ, ko có con dấu và chịu trách nhiệm = toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động KD -Đặc điểm -Đặc điểm +Cá nhân, 1 nhóm người, hoặc hộ gia đình +Chủ thể: 1 cá nhân +Bị hạn chế số lượng lđ và đăng kí KD +Ko bị hạn chế về số lượng lđ +Ko được sử dụng con dấu +Có con dấu riêng -Hộ KD đăng kí KD tại cơ quan đăng kí KD cấp quận, huyện, nơi hộ -Người thành lập DN tư nhân lập bộ hồ sơ đăng kí KD nộp tại phòng KD có địa điểm KD đăng kí KD cấp tỉnh, nơi DN dự định đặt trụ sở chính Câu 8. Khái niệm đặc điểm của công ty hợp danh. Phân biệt thành viên hợp danh và thành viên góp vốn trong công ty hợp danh 1. Khái niệm đặc điểm của công ty hợp danh -Khái niệm: Công ty hợp danh là DN, trong đó: +Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau KD dưới 1 tên chung(sau đây gọi là thành viên hợp danh), ngoài các thành viên hợp danh còn có thể có thành viên góp vốn +Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm = toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty +Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty -Đặc điểm +Thành viên: Công ty hợp danh có thể có 2 loại thành viên với địa vị pháp lí khác nhau là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn, trong đó thành viên hợp danh là loại thành viên bắt buộc phải có 2. Thành viên hợp danh -Là thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty -Bắt buộc phải có trong công ty hợp danh và chỉ có thể là cá nhân -Ngoài những điều kiện chung mà pháp luật quy định đối với thành viên công ty, thành viên hợp danh còn phải có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp -Đối với công ty KD những ngành nghề pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì tất cả các thành viên hợp danh phải là người đã được đào tạo về ngành nghề đó -Tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền quản lí công ty, tiến hành các hoạt động KD -Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh được quy định tại điều 134 luật DN 2005 3. Quyền -Tham gia họp thảo luận biểu quyết các vấn đề của công ty, mỗi thành viên có 1 phiếu biểu quyết -Nhân danh công ty tiến hành các hoạt động KD -Sử dụng con dấu, tài sản của công ty để hoạt động KD -Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động KD -Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình KD của công ty -Được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp theo thoả thuận quy định tại điều lệ công ty -Khi công ty giải thể hoặc phá sản được chia 1 phần giá trị tài sản còn lại theo tỉ lệ vốn góp vào công ty -Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị toà án tuyên bố là đã chết thì người thừa kế của thành viên được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty -Các quyền khác theo quy định của luật này và điều luật công ty 4. Nghĩa vụ -Tiến hành quản lí và thực hiện công việc KD -Gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại -Ko được dùng tài sản của công ty để tư lợi -Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản và bồi thường thiệt hại cho công ty từ hoạt động KD thu được mà ko đem nộp cho công ty -Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn của công ty -Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty -Định kì hàng tháng báo cáo trung thực, chính xác = văn bản tình hình và kết quả KD của mình với công ty -Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật này và điều lệ công ty -Có những hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh được quy định tại điều 133 luật DN 2005 +Ko được làm chủ DN tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác -Thành viên hợp danh ko được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện KD cùng ngành nghề KD của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác -Ko được quyền chuyển 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu ko có được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại 5. Thành viên góp vốn -Có thể là cá nhân hoặc tổ chức -Ko tham gia quản lí công ty và ko hoạt động KD nhân danh công ty -Được chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
  4. -Chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty -Quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 140 +Chỉ được TN về tài sản +Có tư cách pháp nhân +Huy động vốn, ko được phát hành bất kì loại chứng khoán nào Câu 9. Phân tích các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong KD thương mại và hậu quả pháp lí của hợp đồng vô hiệu 1. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong KD thương mại -Chủ thể: tham gia có năng lực hành vi dân sự đầy đủ +Cá nhân: • Có đủ tư cách chủ thể có thể tự mình giao kết hợp đồng, cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự • Người ko có năng lực hành vi dân sự( là người chưa đủ 16 tuổi), người mất năng lực hành vi dân sự( là người từ đủ 18 tuổi bị mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức) ko được tham gia giao kết hợp đồng dân sự. Giao dịch dân sự của những người này phải do người khác đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện • Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự( người nghiện ma tuý và các chất kích thích khác) và người có năng lực hành vi ko đầy đủ( người chưa thành niên từ 16-18 tuổi) khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý +Pháp nhân: • Chủ thể là pháp nhân thì phải được công nhận là có tư cách pháp nhân. Mọi tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện: o Được thành lập hợp pháp o Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ o Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm = tài sản đó o Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật 1 cách độc lập • Pháp nhân tham gia vào các giao dịch ko qua người đại diện của mình. Có 2 loại đại diện là đại diện theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền • Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong quyết định thành lập hoặc trong điều lệ của pháp nhân • Đại diện theo uỷ quyền là việc người có thẩm quyền giao kết hợp đồng có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác( có đủ năng lực chủ thể) thực hiện việc giao kết, người được uỷ quyền gọi là người đại diện theo uỷ quyền. Uỷ quyền có thể là uỷ quyền thường xuyên hoặc uỷ quyền theo vụ việc -Mục đích và nội dung của hợp đồng ko vi phạm điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức XH. Đối tượng của hợp đồng ko thuộc hàng hoá cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Nội dung của hợp đồng phải cụ thể qua đó các bên xác lập nghĩa vụ hợp đồng 1 cách rõ ràng, dễ thực hiện -Các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện tức là nó phải xuất phát từ ý chí thực, từ sự tự do bày tỏ ý chí của các bên trong các thoả thuận hợp đồng đó. Nếu có sự lừa dối, giả tạo hay ép buộc, đe doạ trong giao kết hợp đồng thì hợp đồng bị coi là vô hiệu -Hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực trong trường hợp pháp luật có quy định về hình thức của hợp đồng 2. Hiệu quả pháp lí của hợp đồng vô hiệu -Hợp đồng dân sự bị coi là vô hiệu khi hợp đồng đó trái với những quy định của pháp luật và ko đủ những điều kiện có hiệu lực của hợp đồng +Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, đạo đức XH thì bị coi là vô hiệu +Các bên xác lập giao dịch dân sự 1 cách giả tạo như che giấu 1 giao dịch khác thì giao dịch giả tạo bi coi là vô hiệungười bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập bị coi là vô hiệu khi giao dịch này theo quy định của pháp luật phải do người đại diện của họ xác lập thực hiện +Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn khi 1 bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia ko chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu +Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập ko nhận thức và làm chủ được hành vi của mình +Giao dịch dân sự bị vô hiệu do ko tuân theo quy định về hình thức -Việc tuyên bố 1 hợp đồng dân sự vô hiệu thuộc thẩm quyền của toà án +Đối với trường hợp vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức XH, vô hiệu do giả tạo, thì thời hiệu yêu cầu toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là ko bị hạn chế +Đối với các trường hợp khác, thời hiệu này là 2 năm kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập -Giao dịch dân sự được xử lí +Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận nếu ko hoàn trả được = hiện vật thì phai hoàn trả = tiền trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tưc thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật Câu 10. Khái niệm trách nhiệm pháp lí và các hình thức trách nhiệm pháp lí do vi phạm hợp đồng trong KD, thương mại 1. Khái niệm trách nhiệm pháp lí: Trách nhiệm pháp lí là loại trách nhiệm dân sự trong đó bên có nghĩa vụ trong hợp đồng thực hiện hoặc thực hiện ko đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm đối với bên có quyền +Các hình thức trách nhiệm pháp lí -Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh +Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận trong hợp đồng +Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ kém chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng hoá thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng +Bên vi phạm ko dc dùng tiền hoặc hàng hoá chủng loại, loại dịch vụ khác để thay thế nếu ko đc sự chấp thuận của bên bị vi phạm +Bên bị vi phạm phải nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền hàng, thù lao dịch vụ nếu bên bị vi phạm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định này +Trong trường hợp bên vi phạm ko thực hiện theo những quy định nêu trên bị vi phạm có quyền mua hàng nhận cung ứng dịch vụ của người khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng và bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và chi phí liên quan nếu có, có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lí +Nếu bên vi phạm là bên mua thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền, nhận hàng hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác của bên mua đc quy định trong hợp đồng -Phạt vi phạm: là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả 1 khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận +Mức phạt: do các bên thoả thuận trong hợp đồng nhưng ko quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm +Căn cứ áp dụng: -Có hành vi vi phạm -Có thoả thuận về phạt vi phạm trong hợp đồng -Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm +Giá trị bồi thường thiệt hại hoặc bao gồm giá trị tôn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu ko có hành vi vi phạm +Căn cứ bồi thường +Có hành vi vi phạm hợp đồng +Có thiệt hại thực tế( Phải tính toán được và chứng minh đc)
  5. +Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và sự thiệt hại thực tế +Lỗi của bên vi phạm +Mức bồi thường: toàn bộ bồi thường +Trách nhiệm của bên bị vi phạm, chứng minh thiệt hại và có trách nhiệm hạn chế thiệt hại -Tạm ngừng thực hiện hợp đồng: là việc 1 bên tạm thời ko thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng +Căn cứ áp dụng +Xảy ra hành vi vi phạm +Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng +Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của luật thương mại -Đình chỉ thực hiện hợp đồng: là việc 1 bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng +Căn cứ áp dụng +Có hành vi vi phạm +1 bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng -Huỷ bỏ hợp đồng: bao gồm huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng và huỷ bỏ 1 phần hợp đồng +Huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng là việc bãi bỏ hoàn toàn việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ hợp đồng đối với toàn bộ hợp đồng +Huỷ bỏ 1 phần hợp đồng là việc bày tỏ thực hiện 1 phần nghĩa vụ hợp đồng, các phần còn lại trong hợp đồng vẫn còn có hiệu lực +Căn cứ áp dụng -Có hành vi vi phạm -Một bên vi phạm cơ bản nội dung hợp đồng -Các biện pháp khác do các bên thoả thuận Câu 11. So sánh chế tài phạt vi phạm hợp đồng và chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong KD -Giống nhau +Đều là việc bên vi phạm bồi thường cho bên bị vi phạm 1 khoản tiền do vi phạm +Đều đc áp dụng khi có hành vi vi phạm hợp đồng -Khác nhau Phạt vi phạm Bồi thường thiệt hại -Là điều khoản tuỳ nghi tức là điều khoản pháp luật ko quy định mà tuỳ -Là điều khoản thông thường tức là điều khoản mà pháp luật đã quy từng trường hợp các bên có thoả thuận thêm định, các bên có thể đc thoả thuận mà ko đc trái pháp luật -Căn cứ áp dụng -Căn cứ bồi thường +Có hành vi vi phạm hợp đồng +Có hành vi vi phạm hợp đồng +Có thoả thuận về phạt vi phạm trong hợp đồng +Có thiệt hại thực tế(phải tính toán đc và chứng minh đc) +Có mối quan hệ giữa hành vi vi phạm và sự thiệt hại thực tế +Lỗi của bên vi phạm -Mức bồi thường, toàn bộ thiệt hại -Mức phạt do các bên thoả thuận trong hợp đồng nhưng ko quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng Câu 12. So sánh chế tài đình chỉ thực hiện hợp đồng và chế tài huỷ bỏ hợp đồng trong KD, thương mại -Giống nhau: Căn cứ áp dụng: +Có hành vi vi phạm hợp đồng +Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng -Khác nhau Đình chỉ thực hiện hợp đồng Huỷ bỏ hợp đồng -Hợp đồng chấm dứt từ thời điểm 1 bên nhận được thông báo đình chỉ -Chấm dứt từ thời điểm giao kết -Ko còn hiệu lực -Huỷ bỏ toàn bộ hợp đồng thì ko còn hiệu lực nhưng huỷ bỏ 1 phần hợp đồng thì hợp đồng vẫn còn có hợp đồng Cẩu 13. Phân tích các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong KD, thương mại = trọng tài thương mại -Nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên cơ sở có thoả thuận trọng tài: +Trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp khi có thỏa thuận của các bên về việc đưa tranh chấp giải quyết tại trọng tài +Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên cam kết giải quyết bằng trọng tài các vụ tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh trong hoạt động thương mại. Như vậy thoả thuận trọng tài là căn cứ để áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài +Quyền tự do KD là quyền tối cao là quyền tối chao của các chủ thể KD bao hàm cả quyền tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh. Vì vậy khi có tranh chấp các bên có thể lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp nhất, giải quyết = thương lượng, hoà giải, đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án hoặc lựa chọn trọng tài. Nếu các bên lựa chọn trọng tài giải quyết tranh chấp thì 1 yêu cầu bắt buộc đặt ra là các bên phải có thoả thuận trọng tài và thoả thuận trọng tài phải có hiệu lực pháp lí -Nguyên tắc, lựa chọn hình thức trọng tài +Tranh chấp giữa các bên đc giải quyết tại hội đồng trọng tài do trung tâm trọng tài tổ chức hoặc tại hội đồng trọng tài do các bên thành lập. Hội đồng trọng tài gồm 3 trọng tài viên hoặc trọng tài viên duy nhất do các bên thoả thuận +Quyền tự do lựa chọn hình thức trọng tài cũng đc áp dụng trong trường hợp giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài -Nguyên tác áp dụng pháp luật: để giải quyết tranh chấp trong trường hợp các chủ thể có tranh chấp là DN VN hoặc DN có yếu tố nước ngoài +Đối với vụ tranh chấp giữa các bên VN, hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật tương ứng của VN để giải quyết tranh chấp. Đây là 1 nguyên tắc đòi hỏi các bên tranh chấp có trách nhiệm phải hiểu biết, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật VN: việc các bên tranh chấp lựa chọn pháp luật nước ngoài sẽ ko đc chấp nhận +Đối với các tranh chấp có yếu tố nước ngoài, hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật do các bên lựa chọn. Việc lựa chọn và áp dụng pháp luật nước ngoài ko đc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN -Nguyên tắc trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư khi giải quyết tranh chấp +Trong quá trình giải quyết tranh chấp ko 1 ai có quyền can thiệp vào hoạt động của trọng tài viên +Nguyên tắc này đặt ra đối với các trọng tài viên giải quyết tranh chấp bởi lẽ tính độc lập, khách quan, vô tư của trọng tài viên có ảnh hưởng đến tính đúng đắn chính xác, khách quan và khả năng thi hành của phán quyết trọng tài +Ngoài việc độc lập, khách quan, vô tư, căn cứ vào pháp luật để giải quyết tranh chấp thì trọng tài viên còn phải tôn trọng sự thoả thuận của các bên trong qúa trình giải quyết tranh chấp Câu 14. Phân biệt tố tụng trọng tài và tố tụng toà án trong giải quyết tranh chấp KD, thương mại Tố tụng trọng tài Tố tụng toà án -Được hiểu là tổng thể các quy định pháp luật về việc đưa tranh chấp -Là tất cả các quy định pháp luật về việc xét xử các vụ án và giải quyết giải quyết tại trọng tài và trình tự, thủ tục giải quyết băng trọng tài đối các việc khác theo quy định của pháp luật với tranh chấp đó -Là hình thức giải quyết tranh chấp trong KD do các bên tự nguyện lựa -Là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của cơ quan tài chọn trong đó bên thứ ba trung gian(trong tài liệu) sau khi nghe các bên phán nhà nước, nhân danh quyền lực nhà nước để đưa ra phán quyết
  6. trình bày sẽ ra quyết định có tính bắt buộc đối với các bên tranh chấp buộc các bên có nghĩa vụ thi hành -Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt -Thẩm quyền giải quyết đối với các vụ việc của KD, thương mại bao động thương mại đc các bên thoả thuận và đc tiến hành theo trình tự thủ gồm: thẩm quyền theo vụ việc, thẩm quyền theo cấp toà án, thẩm tục tố tụng do pháp lệnh trọng tài thương mại quy định quyền theo lãnh thổ và thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn -Trình tự tố tụng trọng tài về cơ bản bao gồm các giai đoạn: -Thủ tục giải quyết tranh chấp KD, thương mại tại toà án: +Thoả thuận trọng tài +Khởi kiện và thụ lí vụ án +Nộp đơn kiện +Chuẩn bị xét xử +Thành lập hội đồng trọng tài tại trung tâm trọng tài hoặc hội đồng +Phiên toà sơ thẩm trọng tài do các bên tự thành lập +Thủ tục phúc thẩm +Phiên họp giải quyết tranh chấp +Thủ tục xem xét lại đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp +Quyết định trọng tài và vấn đề huỷ quyết định trọng tài luật +Thi hành quyết định trọng tài Câu 15. Phân tích vai trò của pháp luật phá sản trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay -Đảm bảo việc đã nợ của các chủ nợ đc công =, trật tự +Mục đích chính của pháp luật về phá sản là thay thế cơ chế xiết nợ theo kiểu “mạnh ai lấy được” = 1 cơ chế đòi nợ tập thể công = và trật tự +Thông qua pháp luật về phá sản, các chủ nợ sẽ được tham gia vào quá trình thu hồi và phát mại tài sản của DN(đảm bảo tất cả các tài sản của DN đều đc thu hồi và đc phát mại với giá cao nhất) +Tài sản phá sản này sẽ đc đem phân chia 1 cách công = cho các chủ nợ tránh tình trạng chủ nợ đến đòi nợ trước đc hưởng nhiều, chủ nợ đến sau hoặc ko có mối quan hệ riêng với con nợ thì ko nhận đc phần thanh toán của mình -Giải phóng con nợ và tạo cho con nợ có được sự khởi đầu +Việc giải quyết phá sản phải giải phóng con nợ khỏi những gánh nặng nợ lần mà họ ko thể trả nợ đc và trên cơ sở đó tạo đk cho họ có đc sự khởi đầu mới +Cùng với chế độ trách nhiệm hữu hạn, pháp luật về phá sản tạo niềm tin và sự an toàn cho các nhà đầu tư khi tham gia thị trường -Bảo vệ quyền lợi của người lđ +Người lđ là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất từ việc phá sản DN +Họ bị mất việc làm và thậm chí ko nhận đc các khoản lương mà DN phải mắc nợ họ +Vì vậy, pháp luật về phá sản phải đảm bảo quyền yêu cầu tuyên bố phá sản của người lđ, qua tham gia các hoạt động phục hồi và thanh lí tài sản cũng như quyền đc ưu tiên thanh toán trước các chủ nợ khác Câu 16. Phân biệt giải thể và phá sản DN Giải thể Phá sản -Lí do dẫn đến giải thể là do kết thúc thời hạn hoạt động mà ko đc gia -Lí do dẫn đến phá sản là do DN bị mất khả năng thanh toán hạn, đối với công ty ko có đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn sáu tháng liên tục, do bị thu hồi giấy phép KD hay do quyết định của chủ sở hữu DN -Thủ tục giải thể DN là thủ tục hành chính do chủ sở hữu DN tiến hành -Thủ tục giải quyết phá sản thủ tục tư pháp do toà án có thẩm quyền giải quyết thời giai giải quyết 1 vụ phá sản thường kéo dài và tốn kém -Giải thể bao giờ cũng dẫn đến sự chấm dứt sự tồn tại của DN(bị xoá hơn so với việc giải thể DN tên khỏi sổ đăng kí KD) -DN bị tuyên bố phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như 1 người -Những người này ko bi cấm trong trường hợp giải thể nào đó mở lại toàn bộ DN -Người quản lí, điều hành DN bị tuyên bố phá sản thường cấm làm công việc tương tự trong 1 thời gian nhất định
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản