intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 - Vùng Đông Nam Bộ

Chia sẻ: Ngoc Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
375
lượt xem
15
download

Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 - Vùng Đông Nam Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn biết khả năng mình giải bài tập môn Địa 9 đến đâu. Mời bạn tham khảo 2 Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 - Vùng Đông Nam Bộ với nội dung xoay quanh: cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ, điều kiện tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long,...để đánh giá được kỹ năng giải bài tập của mình cũng như tăng thêm kiến thức môn Địa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 - Vùng Đông Nam Bộ

  1. Đề chẵn Trường PT DTNT Giồng Riềng Kiểm tra 1 tiết Lớp: 9 Môn: Địa Lí Họ & tên:…………………….. Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm. Mỗi ý chọn đúng được 0,25đ) Câu 1: Khoanh tròn một chử cái đứng trước ý trả lời đúng nhất: 1.1 Ngành nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ: a. Nông - Lâm - Ngư nghiệp b. Công nghiệp – Xây dựng c. Dịch vụ 1.2 Thành phố quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ là: a. Biên hoà. b. Bà rịa – Vũng tàu c. TP. Hồ Chí Minh 1.3 Đất phù sa ngọt phân bố ở: a. Cực Nam mũi cà Mau. b. Sông Tiền, sông Hậu. c. Duyên hải Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu d. Cả a, b, c đều đúng 1.4 Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP đồng bằng sông Cửu Long là: a. Sản xuất vật liệu xây dựng. b. Cơ khí, nông nghiệp hoá chất. c. Chế biến lương thực, thực phẩm. d. Sản xuất nhựa và bao bì. 1.5 Diện tích trồng lúa của đồng bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích trồng lúa của cả nước: a. 40,3%. b. 46,2 . c.51,1% . d. 56,5% 1.6 Đảo Phú Quốc thuộc về tỉnh nào? a. Rạch Giá. b. An Giang. c. Cà Mau. d. Kiên Giang. 1.7 Các thành phần dân tộc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là: a. Kinh, Chăm, Hoa, Khơmer . b. Hoa, Mã lai, Campuchia, Kinh c. Chăm, M’nông, Khơmer, Kinh. d. Kinh, Giarai, Hoa, Khơmer. 1.8 Trung tâm kinh tế lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long là thành phố nào? a. Mỹ Tho. b. Cần Thơ. c. Long Xuyên d. Cà Mau. 1.9 Con sông nào không nằm trong vùng Đông Nam Bộ? a. Sông Sài Gòn. b. Sông Đồng Nai. c. Sông Bé. d. Sông Tiền. 1.10 Vùng trồng cao su lớn nhất nước ta là: a. Tây Nguyên. b. Đông Nam Bộ c. Duyên hải Nam Trung Bộ. d. Bắc Trung Bộ Câu 2: Điền các từ thích hợp vào chổ (…..) Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là………….km2, dân số ……..triệu người (2002), phía Bắc giáp………………………….và …………………….., phía Tây Nam giáp……………………., phía Đông Nam giáp……………………. II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 3: Điều kiên tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng ? (3điểm) Câu 4: Dựa vào bảng số liệu: Toàn vùng Đất phù sa Đất phèn, đất mặn Đất khác Diện tích (triệu ha) 4 1,2 2,5 0,3 Tỉ lệ (%) 100 a/ Tính tỉ lệ (%) các loại đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1điểm) b/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại đất ở đồng bằng sông Cửu Long (2điểm) Bài làm
  2. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
  3. Trường PT DTNT Giồng Riềng Kiểm tra 1 tiết Đề lẻ Lớp: 9 Môn: Địa Lí Họ & tên:…………………….. Thời gian: 45 phút Điểm Lời phê I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm. Mỗi ý chọn đúng được 0,5đ) Câu 1: Khoanh tròn một chử cái đứng trước ý trả lời đúng nhất: 1.1 Con sông nào không nằm trong vùng Đông Nam Bộ? a. Sông Sài Gòn. b. Sông Đồng Nai. c. Sông Bé. d. Sông Tiền. 1.2 Đảo Phú Quốc thuộc về tỉnh nào? a. Rạch Giá. b. An Giang. c. Cà Mau. d. Kiên Giang. 1.3 Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP đồng bằng sông Cửu Long là: a. Sản xuất vật liệu xây dựng. b. Cơ khí, nông nghiệp hoá chất. c. Chế biến lương thực, thực phẩm. d. Sản xuất nhựa và bao bì. 1.4 Ngành nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ: a. Nông - Lâm - Ngư nghiệp b. Công nghiệp – Xây dựng c. Dịch vụ 1.5 Đất phù sa ngọt phân bố ở: a. Cực Nam mũi cà Mau. b. Sông Tiền, sông Hậu. c. Duyên hải Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu d. Cả a, b, c đều đúng 1.6 Diện tích trồng lúa của đồng bằng sông Cửu Long chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích trồng lúa của cả nước: a. 40,3%. b. 46,2 . c.51,1% . d. 56,5% 1.7 Các thành phần dân tộc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là: a. Kinh, Chăm, Hoa, Khơmer . b. Hoa, Mã lai, Campuchia, Kinh c. Chăm, M’nông, Khơmer, Kinh. d. Kinh, Giarai, Hoa, Khơmer. 1.8 Thành phố quan trọng nhất của vùng Đông Nam Bộ là: a. Biên hoà. b. Bà rịa – Vũng tàu c. TP. Hồ Chí Minh 1.9 Trung tâm kinh tế lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long là thành phố nào? a. Mỹ Tho. b. Cần Thơ. c. Long Xuyên d. Cà Mau. 1.10 Vùng trồng cao su lớn nhất nước ta là: a. Tây Nguyên. b. Đông Nam Bộ c. Duyên hải Nam Trung Bộ. d. Bắc Trung Bộ Câu 2: Điền các từ thích hợp vào chổ (…..) Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích là………….km2, dân số ……..triệu người (2002), phía Bắc giáp………………………….và …………………….., phía Tây Nam giáp……………………., phía Đông Nam giáp……………………. II/ PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Câu 3: Vì sao đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước (3 điểm) Câu 4: Dựa vào bảng số liệu: Toàn vùng Đất phù sa Đất phèn, đất mặn Đất khác Diện tích (triệu ha) 4 1,2 2,5 0,3 Tỉ lệ (%) 100 a/ Tính tỉ lệ (%) các loại đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1điểm) b/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại đất ở đồng bằng sông Cửu Long (2điểm) Bài làm
  4. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
  5. UBND HUYỆN CÁT HẢI BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ TRƯỜNG TH VÀ THCS VĂN PHONG NĂM HỌC : 2010 - 2011 MÔN ĐỊA LÝ 9 Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề ) A. ĐỀ BÀI I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước ý trả lời em cho là đúng nhất trong các câu sau: Câu 1 Ý nào thể hiện những khó khăn lớn trong việc phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ? A. Thiếu lao động có tay nghề B. Thiếu tài nguyên khoáng sản trên đất liền C. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu D. Chậm đổi mới công nghệ, môi trường đang bị ô nhiễm E. Cả hai ý c và d Câu 2: Ý nào thể hiện đúng nhất đặc điểm công nghiệp của Đông Nam Bộ ? A. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, khai thác dầu khí B. Cơ cấu công nghiệp đa dạng, có nhiều ngành quan trọng như khai thác dầu khí, hóa dầu công nghệ cao, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng C. Công nghiệp tập trung chủ yếu ở TP’ HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu D. Cả hai ý b và c Câu 3: Các nguyên nhân làm cho Đông Nam Bộ sản xuất được nhiều cao su nhất cả nước là: A. Điều kiện tự nhiên Thuận lợi B. Người dân có truyền thống trồng cao su C. Có các cơ sở chế biến và xuất khẩu cao su D. Tất cả ý trên Câu 4: Khó khăn lớn nhất trong việc sử dụng tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long là; A. Khí hậu nóng quanh năm B. Diện tích đất mặn, đất phèn lớn C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc D. Khoáng sản không nhiều Câu 5: Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long là: A. Sản xuất vật liệu xây dựng B. Cơ khí nông nghiệp, hoá chất C. Chế biến lương thực thực phẩm D. Sản xuất nhựa và bao bì Câu 6: Ý nào không thuộc về đặc điểm sản xuất lương thực thực phẩm của đồng bằng sông Cửu Long? A. Diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước B. Năng suất lúa cao nhất cả nước C. Bình quân lương thực theo đầu người cao nhất trong các vùng của cả nước D. Chiếm 60% sản lượng thuỷ sản cả nước. II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1.(4điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
  6. Cơ cấu kinh tế năm 2002% Nông, lâm, ngư, nghiệp Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 Cả nước 23,0 38,5 38,5 a/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ , cả nước b, Từ biểu đồ đã vẽ, kết hợp các số liệu nêu nhận xét về tỉ trọng công nghiệp, xây dựng của Đông Nam Bộ ,từ đó rút ra kết luận về sự phát triển của công nghiệp Đông Nam Bộ Câu 2.(3điểm). Nêu đặc điểm tài nguyên thiên nhiên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. B.BIỂU ĐIỂM I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Mỗi câu đúng 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án E D D D C B II. TÖÏ LUAÄN 1. Veõ hai bieåu ñoà troøn ñuùng, ñuû theo yeâu caàu : Moãi bieåu ñoà 2ñieåm 2. Nhaän xeùt : 1,5 ñieåm Keát luaän : 1,5 ñieåm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2