intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 năm 2009-2010 môn Toán - Trường THPT Tam Giang

Chia sẻ: Mai Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

57
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 năm 2009-2010 môn Toán - Trường THPT Tam Giang này giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Toán học lớp 11.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 năm 2009-2010 môn Toán - Trường THPT Tam Giang

TRƯỜNG THPT TAM GIANG<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010<br /> MÔN: TOÁN- LỚP 11<br /> <br /> Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)<br /> ------------------------------<br /> <br /> I.PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH ( 7,0 điểm )<br /> Câu 1:(1,5 điểm) Tìm giới hạn của các hàm số sau:<br /> x 2  3x  2<br /> x 2<br /> x2<br /> <br /> 1) lim<br /> <br /> 2) lim<br /> x0<br /> <br /> 1  2x 1<br /> x<br /> <br /> 3) lim ( x  x 2  x  1)<br /> x <br /> <br /> Câu 2:(1,0 điểm) Xét tính liên tục trên ¡ của hàm số:<br />  2x2  x  10<br /> <br /> f ( x)  <br /> x2<br /> 4x  17<br /> <br /> <br /> nÕu x > -2<br /> nÕu x  -2<br /> <br /> Câu 3:(1,5 điểm) Tính đạo hàm của hàm số:<br /> 1) y = x(1 – x)(x2 + 2) tại x0 = -1<br /> <br /> 2) y <br /> <br /> 2  3x<br /> tại x0 = 1<br /> x  x 1<br /> 2<br /> <br /> Câu 4:(3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA  mp (ABCD).<br /> Hình chiếu vuông góc của điểm A trên SB, SD lần lượt là I, H.<br /> 1) Chứng minh các mặt bên của hình chóp S.ABCD là các tam giác vuông.<br /> 2) Chứng minh: AI  SC, AH  SC<br /> II.PHẦN RIÊNG ( 3,0 điểm) Học sinh chỉ được làm một trong hai phần sau:( phần 1 hoặc phần 2 )<br /> Phần 1: Theo chương trình chuẩn<br /> Câu 5a:(2,0 điểm)<br /> 1) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số: y <br /> <br /> x2<br /> tại điểm có hoành độ x0 = 1<br /> x2<br /> <br /> 2) Chứng minh rằng phương trình sau luôn có ít nhất một nghiệm âm với mọi giá trị của<br /> tham số m:<br /> (m2 – m + 1)x2010 – 2x – 4 = 0<br /> Câu 6a:(1,0 điểm) Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh m. Tính góc giữa hai đường<br /> thẳng BD’ và AC<br /> Phần 2: Theo chương trình nâng cao<br /> Câu 5b:(2,0 điểm)<br /> 1)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =<br /> <br /> 1 2<br /> 7<br /> x  x  2 đi qua điểm M( ;0 )<br /> 4<br /> 2<br /> <br /> 2)Chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m:<br /> (m2 – m + 4)x2010 + 2x – 1 = 0<br /> Câu 6b:(1,0 điểm) Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh m. Tính góc giữa hai đường<br /> thẳng BD và AB’<br /> ---Hết ---<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2