intTypePromotion=1

Đề kiểm tra hoc kỳ 2 môn tin học lớp 9 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2012 - 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Tịnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
350
lượt xem
56
download

Đề kiểm tra hoc kỳ 2 môn tin học lớp 9 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2012 - 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm:(3đ) 1. Để lưu kết quả của một bài trình chiếu, ta thực hiện ấn: A. Ctr + N B. Ctr + S C. Ctr + O D. Tất cả sai. 2. Cách mở bài trình chiếu mới, em thực hiện lệnh: A. Vào Insert/ chọn New B.Vào File/ chọn New C. Vào Format/ chọn New D. Cả 3 đều sai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra hoc kỳ 2 môn tin học lớp 9 - THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 2012 - 2013

  1. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm KIỂM TRA HỌC KỲ II(2012-2013) Điểm: Họ và tên: ....................................... MÔN:TIN HỌC 9(45 PHÚT) Lớp:.......... ĐỀ 2 I. Trắc nghiệm:(3đ) 1. Để lưu kết quả của một bài trình chiếu, ta thực hiện ấn: A. Ctr + N B. Ctr + S C. Ctr + O D. Tất cả sai. 2. Cách mở bài trình chiếu mới, em thực hiện lệnh: A. Vào Insert  chọn New B.Vào File/ chọn New C. Vào Format/ chọn New D. Cả 3 đều sai. 3. Bảng chọn nào sau đây là đặc trưng của power point? A. Insert B. Format C. View D. Slide show 4. Để mở mẫu bài trình chiếu có sẵn, em thực hiện: A. Insert  Slide Design… B. View Slide Design… C. Format  Slide Design… D. Tools  Slide Design… 5 . Bảng chọn nào sau đây là đặc trưng của power point? A. Insert B. Format C. View D. Slide show 6. Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào có chức năng tạo ảnh động? A. Beneton Movie GIF. B. Kompozer. C. Microsoft PowerPoint. D. Tất cả sai II. Tự luận:(7đ) Câu 1: Nêu các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu? Câu 2. Nêu các bước để chọn màu nền cho trang chiếu? Câu 3. Hãy nêu các bước tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF ? Câu 4. Nêu các ưu điểm của đa phương tiện?
  2. BÀI LÀM: I. TRẮC NGHIỆM: Chọn câu trả lời đúng nhất điền vào bảng sau: Câu 1 Câu2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 II. TỰ LUẬN: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ............................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ......................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2