intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề luyện thi đại học môn Vật lý 2011_đề 2

Chia sẻ: LPT Anh Khoa Nguyễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

278
lượt xem
143
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi đại học môn vật lý 2011_đề 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện thi đại học môn Vật lý 2011_đề 2

  1. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2. NĂM HỌC 2009-2010 Môn: Vật Lý. Thời gian: 90phút (Số câu trắc nghiệm : 50 câu). I. Phần chung cho tất cả các thí sinh Câu 1: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5 cos 20t cm. Tốc độ trung bình trong 1/4 chu kỳ kể từ lúc t = 0 là A. 1/ π m/s C. 2/ π m/s D. 0,5/ π m/s B. 0,5 m/s Câu 2: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đi phải đi với vận tốc là A. 5 cm/s B. 2 m/s C. 20 cm/s D. 72 km/h Câu 3: Chiếu hai khe trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 µ m , người ta đo được khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 2 đến vân sáng thứ 4 kể từ vân sáng trung tâm là 2,5 mm. Biết khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2 m. Khoảng cách giữa hai khe sáng bằng A. 0,6 mm B. 1,2 mm C. 1,5 mm D. 2 mm Câu 4: Đối với dao động điều hoà thì nhận định nào sau đây là Sai A. Vận tốc bằng không khi lực hồi phục lớn nhất. B. Li độ bằng không khi gia tốc bằng không. C. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại. D. Li độ bằng không khi vận tốc bằng không. Câu 5: Cho ba dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số x1 = 4 cos ( 10π t ) cm ; x2 = - 4 sin( 10π t ) cm; x3 = π 4 2 cos ( 10π t − ) cm. Dao động tổng hợp x = x1 + x2 + x3 có dạng 4 A. x = 8 cos 10π t cm B. x = 8 2 cos 10π t cm π π C. x = 4 2 cos ( 10π t + ) cm D. x = 4 cos ( 10π t − ) cm 2 2 Câu 6: Động cơ không đồng bộ 3 pha đấu theo hình sao vào mạng điện 3 pha có Ud = 381 V. Động cơ có công suất 3 KW và hệ số công suất là 0,8. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua động cơ là A. 5,86 A B. 17,04 A C. 6,58 A D. 5,68 A Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hoà với tần số f = 4,5 Hz. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo là A. 46,8 cm B. 48 cm C. 40 cm D. 42 cm Câu 8: Chọn đáp án Sai khi nói về sóng âm A. Sóng âm là sóng dọc khi truyền trong các môi trường lỏng, khí. B. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào khối lượng riêng của môi trường và độ đàn hồi của môi trường. C. Khi truyền đi, sóng âm mang năng lượng. D. Sóng âm có tần số trong khoảng từ 16Hz đến 20000 Hz. Câu 9: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2 . Mức cường độ âm tại điểm đó là A. 80 dB B. 60 dB C. 70 dB D. 50 dB Câu 10: Trong trường hợp nào khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong mạch R, L, C mắc nối tiếp, cường độ dòng điện hiệu dụng tăng rồi lại giảm ? A. ZL > ZC B. ZL < ZC C. ZL = ZC = R D. ZL = ZC < R Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ 1 Biết f = 50 Hz, UAB = 100 V, UAM = 100 V, UMB = 100 V, L = H. 4π Điện trở của cuộn dây r là: A. 25/ 3 Ω B. 25 Ω C. 50 3 Ω D. 50 Ω Câu 12: Một sóng truyền trên mặt nước với tần số f = 10 Hz, tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ.Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân bằng . Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là A. Từ A đến E với vận tốc 8 m/s B. Từ A đến E với vận tốc 6 m/s C. Từ E đến A với vận tốc 6 m/s D. Từ E đến A với vận tốc 8 m/s Câu 13: Một người quan sát trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là Trang 1
  2. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den A. 1,25 m/s B. 3 m/s C. 3,2 m/s D. 2,5 m/s Câu 14: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 13,25 KV. Bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen do ống đó có thể phát ra A. 9,4.10-11m B. 0,94.10-13m C. 0,94.10-11m D. 9,4.10-10m Câu 15: Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50 Hz, điện áp hiệu dụng 220 V. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị u 110 2 V. Thời gian đèn sáng trong 1s là 2 3 A. 0,5 s B. s C. s D. 0,65 s 3 4 Câu 16: Cho mạch điện như hình vẽ: X là đoạn mạch mắc nối tiếp chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết R0 = 100 Ω , C0 = π 10−4 F, UAM = 50 6 cos( 100π t − ) V, UMB = 50 2 cos( 100π t ) V. Chọn kết quả Đúng π 2 π π A. X chứa R, L và UAB = 50 3 cos( 100π t − ) V. B. X chứa R, C và UAB = 100 2 cos( 100π t − ) V. 6 3 π π C. X chứa R, C và UAB = 50 3 cos( 100π t − ) V. D. X chứa R, L và UAB = 100 2 cos( 100π t − ) V. 6 3 Câu 17: Biểu thức của điện tích trong mạch dao động LC lý tưởng là q = 2.10 cos( 2.10 t) C, khi q = 10-7 C thì -7 4 dòng điện trong mạch là A. 3 3 mA B. 3 mA C. 2 3 mA D. 2 mA Câu 18: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước. Hai nguồn kết hợp S1 , S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm. Vẽ một vòng tròn lớn bao cả hai nguồn sóng vào trong. Trên vòng tròn ấy có bao nhiêu điểm có biên độ dao động cực đại ? A. 20 B. 10 C. 9 D. 18 Câu 19: Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563 µ m , chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là n = 1,3311. Trong nước ánh sáng đỏ có bước sóng là A. 0,4931 µ m B. 0,4226 µ m C. 0,4415 µ m D. 0,7878 µ m Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 µ m và λ2 = 0,64 µ m . Vân sáng của hai hệ thống vân trùng nhau lần thứ nhất kể từ vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của bức xạ λ2 ? A. 6 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng ( 0,38µ m λ 0, 76 µ m ), hai khe cach nhau 0,8 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m . Tại vị trí cách vân sáng trung tâm 3 mm có những vân sáng của các bức xạ A. λ1 = 0,48 µ m ; λ2 = 0,56 µ m B. λ1 = 0,40 µ m ; λ2 = 0,60 µ m C. λ1 = 0,45 µ m ; λ2 = 0,62 µ m D. λ1 = 0,47 µ m ; λ2 = 0,64 µ m Câu 22: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4 mH và tụ xoay Cx . Biết rằng mạch này có thể thu được dải sóng có bước sóng từ λ1 = 10 m đến λ2 = 60 m. Miền biến thiên của tụ xoay Cx là A. 0, 07 pF Cx 2, 5 pF B. 7 pF C x 252 pF C. 0, 7 pF Cx 25 pF D. 0,14 pF C x 5, 04 pF π Câu 23: Một cuộn dây mắc vào nguồn điện xoay chiều u = 200 cos( 100π t − ) V, thì cường độ dòng điện qua 2 5π cuộn dây là i = 2 cos ( 100π t − ) A. Hệ số tự cảm của cuộn dây là 6 2 1 2 6 A. L = H B. L = H C. L = H D. L = H π π 2π π Câu 24: Chọn phát biểu Sai khi nói về máy quang phổ lăng kính A. Buồng tối có cấu tạo gồm 1 thấu kính hội tụ và một tấm kính ảnh đặt ở tiêu diện của thấu kính. B. Cấu tạo của hệ tán sắc gồm một hoặc nhiều lăng kính. C. Ống chuẩn trực có tác dụng làm hội tụ các chùm sáng đơn sắc khác nhau D. Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc . Trang 2
  3. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den Câu 25: Chọn phát biểu Sai khi nói về sự thu sóng điện từ A. Mỗi Ăngten chỉ thu được một tần số nhất định. B. Khi thu sóng điện từ người ta áp dụng sự cộng hưởng trong mạch dao động LC của máy thu. C. Để thu sóng điện từ người ta mắc phối hợp một Ăng ten với một mạch dao động LC có điện dung C thay đổi được. D. Mạch chọn sóng của máy thu có thể thu được nhiều tần số khác nhau. Câu 26: Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về điện từ trường A. Từ trường xoáy là từ trường mà các đường cảm ứng từ bao quanh các đường sức điện. B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một điện trường xoáy. C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian nó sinh ra một từ trường xoáy. D. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức điện là những đường cong. Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang có khối lượng m = 100 g, độ cứng K = 100 N/m. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một khoảng 2 cm rồi truyền cho vật vận tốc 20 cm/s theo phương dao động. Biên độ dao động của vật là A. 2 2 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 2 cm Câu 28: Sóng truyền trên một sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ . Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài l ngắn nhất của dây phải thoả mãn điều kiện nào ? A. l = 2 λ B. l = λ /4 C. l = λ / 2 D. l = λ Câu 29: Cho mạch điện như hình vẽ 1 Biết u = 120 2 cos ( 100π t ) V, R = 50 Ω , L = H, điện dung C thay đổi được, RA 2π = 0, RV = . Giá trị của C để số chỉ của vôn kế lớn nhất là: 1 −4 2 −4 A. 4,5.10−4 F B. 0, 45.10 −5 F C. 10 F D. 10 F π π Câu 30: Một con lắc đơn có chu kỳ dao động T0 = 2,5 s tại nơi có gia tốc g = 9,8 m/s2 . Treo con lắc vào trần một thang máy đang chuyển động đi lên nhanh dần đều với gia tốc a = 4,9 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc trong thang máy là A. 2,45 s B. 3,54 s C. 1,77 s D. 2,04 s Câu 31: Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp , điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 127 V. Độ lệch pha giữa π điện áp và cường độ dòng điện là , điện trở thuần R = 50 Ω . Công suất của dòng điện trong mạch là 6 A. 2,419 W B. 241,9 W C. 24,19 W D. 2419 W π Câu 32: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos( 3π t − ) cm. Tỉ số động năng và thế năng của 2 vật tại li độ x = 1,5 cm là A. 1,28 B. 0,78 C. 1,66 D. 0,56 Câu 33: Chiếu liên tục một chùm tia tử ngoại có bước sóng λ = 147 nm vào một quả cầu bằng kim loại cô lập về điện . Sau một thời gian nhất định điện thế cực đại của quả cầu là 4 V. Giới hạn quang điện của kim loại làm quả cầu là A. 240 nm B. 310nm C. 280nm D. 350 nm Câu 34: Chiếu chùm sáng có công suất 3 W, bước sóng 0,35 µ m vào catốt của một tế bào quang điện có công thoát electron là 2,48 eV thì đo được cường độ dòng quang điện bảo hoà là 0,02A. Hiệu suất lượng tử là A. 0,2366 % B. 2,366 % C. 3,258 % D. 2,538 % Câu 35: Một tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,6 µ m được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,3 µ m thì các electron quang điện có vận tốc ban dầu cực đại là v0 (m/s) . Để các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại là 2v0 (m/s), thì phải chiếu vào tấm kim loại đó bằng ánh sáng có bước sóng bằng ( Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s) A. 0,28 µ m B. 0,24 µ m C. 0,21 µ m D. 0,12 µ m Câu 36: Chọn phát biểu Đúng. Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng của ánh sáng kích thích và tăng cường độ của chùm sáng kích thích thì A. cường độ dòng quang điện bảo hoà tăng. B. động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tăng. Trang 3
  4. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den C. hiệu điện thế hãm tăng. D. các electron quang điện đến anốt với vận tốc lớn hơn. Câu 37: Cho giá trị các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô là E1 = -13,6 eV; E2 = -3,4 eV; E3 = - 1,5 eV; E6 = - 0,38 eV . Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s. Bước sóng dài nhất của bức xạ trong dãy Layman là A. 0,12 µ m B. 0,09 µ m C. 0,65 µ m D. 0,45 µ m Câu 38: Sắp sếp nào sau đây là Đúng theo trình tự giảm dần của bước sóng. A. Sóng vô tuyến, ánh sáng đỏ, tia tử ngoại, tia X. B. Tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia tử ngoại, tia X. C. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. D. Sóng vô tuyến, ánh sáng vàng, tia tử ngoại, tia gama. Câu 39: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến thế tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn lên 100 lần trước khi truyền tải thì công suất hao phí trên đường dây dẫn sẽ A. tăng 100 lần B. giảm 100 lần C. tăng 10000 lần D. giảm 10000 lần Câu 40: Gốc thời gian được chọn vào lúc nào nếu phương trình dao động điều hoà có dạng π x= A cos ( ωt + ) 2 A. Lúc chất điểm có li độ x = + A. B. Lúc chất điểm có li độ x = - A C. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm quy ước. D. Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương quy ước. II. Phần dành riêng cho từng thí sinh (Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần ) 1. Theo chương trình nâng cao Câu 41: Cho mạch điện như hình vẽ: π 10−3 1, 2 F; R = 60 Ω , uMB = 200 2 cos( 100π − )V. Biết L = H;C= π 6π 3 Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch là π A. uAB = 200 2 cos( 100π t − ) V B. uAB = 220 2 cos( 100π t ) V 2 π π C. uAB = 200 2 cos( 100π t + ) V D. uAB = 220 2 cos( 100π t − ) V 6 6 Câu 42: Một đĩa mài có mômen quán tính đối với trục quay của nó là 1,2 Kgm . Đĩa chịu một mômen lực không 2 đổi 16 Nm. Mômen động lượng của đĩa tại thời điểm t = 3,3 s là A. 52,8 Kgm2/s B. 66,2 Kgm2/s C. 30,6 Kgm2/s D. 70,4 Kgm2/s Câu 43: Phương trình toạ độ góc ϕ theo thời gian t nào sau đây mô tả chuyển động nhanh dần đều của một chất điểm ngược chiều dương quy ước? A. ϕ = 5 + 4t + t2 (rad/s) B. ϕ = -5 – 4t – t2 (rad/s) C. ϕ = -5 – 4t + t2 (rad/s) D. ϕ = -5 + 4t – t2 (rad/s) Câu44: Mô men quán tính của một thanh dài đồng chất có chiều dài l và khối lượng là m đối với trục quay đi qua trung trực của thanh có biểu thức 12 1 2 B. ml2 C. ml2 D. ml2 A. ml 12 2 5 Câu 45: Một mômen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong các đại lượng sau đây thì đại lượng nào không phải là một hằng số A. Gia tốc góc B. Tốc độ góc D. Khối lượng C. Mômen quán tính Câu 46: Một đoàn tàu hú còi tiến vào ga với vận tốc 36 km/h. Tần số tiếng còi do tàu phát ra là 1000 Hz. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Người đứng trên sân ga nghe thấy tiếng còi đó có tần số bao nhiêu A. 1000 Hz B. 1300 Hz C. 970,6 Hz D. 1030 Hz Câu 47: Bề rộng của vùng giao thoa trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng là 1,62 cm. Kho ảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 1,35 mm. Số vân sáng quan sát được là A. 9 vân B. 25 vân C. 11 vân D. 13 vân Câu 48: Mạch dao động lý tưởng LC, khi dùng tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1 = 3MHz. Khi mắc thêm tụ C2 song song C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f = 2,4 MHz . Nếu mắc thêm tụ C2 nối tiếp với tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch bằng Trang 4
  5. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den A. 0,6MHz B. 5,0 MHz C. 5,4 MHz D. 4,0 MHz Câu 49: Công thoát electron của một kim loại là A0 , giới hạn quang điện là λ0 . Khi chiếu vào bề mặt của kim λ loại đó chùm bức xạ có bước sóng λ = 0 thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là 2 3 1 A. A0 B. 2A0 C. A0 D. A0 4 2 Câu 50: Kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 6,625 eV . Lần lượt chiếu vào catốt các bức xạ λ1 = 0,1875µ m ; λ2 = 0,1925µ m ; λ3 = 0,1685µ m . Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện C. λ1 , λ3 A. λ1 , λ2 , λ3 B. λ2 , λ3 D. λ3 2. Theo chương trình cơ bản Câu 51: Mạch dao động gồm tụ C = 10pF và cuộn cảm L = 1 mH. Tần số dao động điện từ của mạch là C. 6,3.107 MHz A. 1,6 MHz B. 19,8 MHz D. 0,05 Hz Câu 52: Một con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang . Véc tơ gia tốc của viên bi luôn. A. ngược hướng với lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi B. cùng hướng chuyển động của viên bi C. hướng theo chiều âm quy ước. D. hướng về vị trí cân bằng Câu 53: Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về dao động tắt dần A. Tần số dao động càng lớn thì tắt dần càng nhanh. B. Biên độ dao động giảm dần C. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì tắt dần càng nhanh. D. Cơ năng dao động giảm dần Câu 54: Biên độ sóng là? A. Quảng đường mà mỗi phần tử môi trường truyền đi trong 1 giây. B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. C. Một nửa khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử môi trường khi sóng truyền qua. D. Khoảng cách giữa hai phần tử của môi trường trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha. Câu 55: Để mức cường độ âm tăng thêm 20 dB thì cường độ âm I phải tăng đến giá trị I’ bằng. A. I + 100I0 B. 100 I C. 100I0 D. 20I Câu 56: Cho mạch điện như hình vẽ Điều kiện để UAB = UAM + UMB là R1 C2 1 R1 C1 A. R1 + R2 = C1 + C2 B. = C. C1 + C2 = D. = R1 + R2 R2 C1 R2 C2 Câu 57: Máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ cấp thì máy biến thế có tác dụng A. giảm điện áp, tăng cường độ dòng điện. B. tăng điện áp, giảm cường độ dòng điện. C. tăng điện áp và công suất sử dụng điện. D. giảm điện áp, tăng công suất sử dụng điện. Câu 58: Trong quang phổ vạch của nguyên từ hiđrô, ba vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Layman có bước sóng lần lượt là λ1 = 121, 6nm ; λ2 = 102, 6nm ; λ3 = 97,3nm . Bước sóng của hai vạch phổ đầu tiên trong dãy Banme là A. 686,6 nm và 447,4 nm B. 660,3 nm và 440,2 nm C. 624,6 nm và 422,5 nm D. 656,6 nmvà 486,9 nm Câu 59: Dòng quang điện bảo hoà chạy qua tế bào quang điện là 3,2 mA. Số electron quang điện giải phóng ra khỏi catốt trong mỗi giây là (coi rằng mọi electron giải phóng khỏi catốt đều về an ốt) A. 2.1016 hạt B. 5,12.1016 hạt C. 2.1017 hạt D. 3,2.1016 hạt Câu 60: Hiện tượng quang dẫn là A. hiện tượng một chất bị phát quang khi có ánh sáng chiếu vào. B. hiện tượng một chất bị nóng lên khi có ánh sáng chiếu vào. C. hiện tượng giảm điện trở của chất bán dẫn khi có ánh sáng chiếu vào. D. sự truyền sóng ánh sáng bằng sợi cáp quang Trang 5
  6. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den HẾT Cần mà học không bằng muốn mà học, Muốn mà học không bằng thích mà học, Thích mà học không bằng say mà học. Trang 6
  7. Lần 2-Tháng 3 GV: Trương Đình Den ĐÁP ÁN ĐỀ LTDH 2-2010. THÁNG 3 PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢN Câu 41 Câu 42 Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN NÂNG CAO Câu 51 Câu 52 Câu 53 Câu 54 Câu 55 Câu 56 Câu 57 Câu 58 Câu 59 Câu 60 Trang 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2