intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Phạm Minh Phương

Chia sẻ: Nguyễn Thế Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

359
lượt xem
96
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Phạm Minh Phương có kết cấu nội dung trình bày về tìm hiểu về Doanh nghiệp tư nhân Phạm Minh Phương, các công việc khi tham gia thực tập tại doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Báo cáo thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Phạm Minh Phương

 1. Lời Mở Đầu Mỗi sinh viên sau khi ra trường không chỉ có kiến th ức v ề lí thuy ết mà còn có những kĩ năng về thực hành ngành nghề mà mình lựa chọn để không để bỡ ngỡ khi bắt tay vào công việc sau này. Vì vậy thực tập là giai đo ạn quan tr ọn đối với sinh viên, đó là khoảng thời gian đối với sinh viên h ọc h ỏi th ực t ế, có điều kiện thực tế áp dụng những kiến thức đã học ở nhà trường vào thực tiễn công việc. Kĩ năng nghề nghiệp cần thời gian tích lũy, hoàn thiện và th ời gian th ực tập là giai đoạn tích lũy và hoàn thiện kĩ năng đó. Sau m ột th ời gian th ực t ập tổng quan tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Minh Phương em đã h ọc ỏi và tìm hiểu được nhiều điều hữu ích với sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên doanh nghiệp. - Báo cáo thực tập sau đây là kết quả thực tập của em, để thực hiện tốt hơn em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Rất mong nhận được sự hướng dẫn của thầy cô, em xin chân thành cảm ơn. 1
 2. - Báo cáo thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận còn gồm có 3 phần: I. Tìm hiểu về Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Minh Phương 1. Giới thiệu chung về Doanh Nghiệp thực tập: Địa chỉ: Kiệt 22 – Hoàng Thị Loan – Phường An Tây – TP Huế. Thành lập vào ngày: 27 - 10 – 2007 Vốn điều lệ: 1 Tỷ đồng Số đăng ký kinh doanh: 3301028808 2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: 2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của từng cơ cấu tổ chức. 2.1.1 Giám Đốc - Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật. - Soạn th ảo các quy ch ế hoạt động, quy chế quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ của Công ty trình H ội đ ồng quản trị phê duyệt. Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc miễn nhi ệm các chức danh cho các cán bộ công nhân viên. Quy ết định số l ượng ng ười lao đ ộng, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các đi ều kho ản 2
 3. khác liên quan đến hợp đồng lao động.Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các Quy chế của Doanh nghiệp, các hợp đồng lao đ ộng của Doanh nghiệp theo đúng pháp luật. 2.1.2 Kế toán trưởng - Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ ch ức kinh doanh của Doanh nghiệp - Chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công vi ệc thu ộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. - Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán - Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật Kế toán và phù hợp với hoạt động của Doanh nghiệp - Lập Báo cáo tài chính. - Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. K ế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán. Có ý ki ến bằng văn bản với Giám đốc công ty về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Yêu cầu các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp cung cấp đầy đủ, kịp th ời tài li ệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính c ủa K ế toán tr ưởng. - Báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong doanh nghiệp. 2.1.3 Kế toán kho - Thực hiện việc lập đầy đủ & kịp thời các chứng từ nhập, xuất vật tư, hàng hóa vv..khi có các nghiệp vụ phát sinh. - Theo dõi công nợ nhập xuất vật tư, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về Phòng kế toán – Tài vụ. 3
 4. - Tính giá nhập xuất vật tư hàng nhập khẩu, lập phiếu nh ập xu ất và chuyển cho bộ phận liên quan. - Kiểm tra các hóa đơn nhập hàng từ nhà SX, xử lý tất cả các trường h ợp thiếu hụt vật tư, hàng hóa theo quy định. - Phối hợp với thủ kho nhanh chóng làm các thủ tục trong việc xuất hàng hóa cho khách hàng. - Theo dỏi chặt chẻ lượng nhập, xuất, tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống SX, kịp thời đề xuất việc lập kế ho ạch d ự tr ữ v ật t ư vv... đảm bảo quá trình SX-KD ko bị gián đoạn. - Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, cách sắp xếp, bảo quản hàng hoá vật tư trong kho một cách khoa học, theo đúng ch ế độ quản lý kho & an toàn PCCC. - Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng th ủ kho, nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chi ếu s ố li ệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Chịu trách nhiệm lập biên bản ki ểm kê, biên bản đề xuất các biện pháp xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và th ực t ế, nộp về Phòng kế toán – Tài vụ. - Kế toán kho đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về vật tư hàng hóa trong kho, nhất là những vật tư có nhiều chủng loại, quy cách m ẫu mã khác nhau, vật tư là hóa chất dể cháy nổ, dể hư hỏng. 2.1.4 Tổ trưởng - Chịu trách nhiệm sử dụng lao động đảm bảo: đúng công việc, đủ năng lực và công bằng để công nhân có mức thu nhập hợp lý - Quản lý sử dụng các thiết bị được giao 4
 5. - Nhận kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng bán thàn phẩm, phụ liệu và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất, chịu trách nhiệm giao nộp đ ầy đ ủ k ịp thời sản phẩm hàng hóa được giao. - phải chịu trách nhiêm đến cuối cùng sản phẩm chuyên mình làm ra, giao nộp sản phẩm theo kế hoạch cho bộ phận hoàn thành. - Báo cáo sản phẩm nhân bản thành ph ẩm, ra chuy ền, nh ập hoàn thành cho giám đốc. - Tổ trưởng phải căn cứ vào khả năng lao động, tay nghế của công nhân đ ể bố trí công việc trên từng công đoạn thiết kế và làm việc - Phổ biến nhiệm vụ của từng người và yêu cầu kỷ thuật của từng công đoạn mà công nhân chịu trách nhiệm. - Điều phối ban thành phẩm từ bộ phận này sang bộ phận khác và thường xuyên theo doi tiến độ của từng công đoạn để kịp thời đi ều ch ỉnh l ại nh ững b ộ phận bị ùn tắc hoặc hết việc làm - Tổ trưởng phải trực tiếp đôn đốc kiểm tra giám sát quá trình sản xu ất và chịu trách nhiệm trước giám đốc. 2.1.5 Công nhân - Là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp - Công nhân thực hiện các nghĩa vụ có trong hợp đồng và được hưởng các quyền lợi theo pháp luật. Nếu làm sai hợp đồng có th ể b ị khi ển trách, tr ừ l ương và có thể bị đuổi việc làm theo quy định hợp đồng, cả pháp luật. II. Phụ lục: - Lịch thực tập - Nội dung thực tập - Kết luận 5
 6. III. Các công việc khi tham gia thực tập tại doanh nghiệp 1. Lịch thực tập Ngày/Tháng Công trình Địa chỉ 09/01-22/02/2014 Kho Bạc Nhà Nước Khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương 2. Nội dung thực tập 2.1. Thuyết minh công việc - Ngày 09-16/01/2014: Đục tường, lỗ thông gió. - Ngày 17-28/01/2014: Cắt, hàn ống máy điều hòa. - Ngày 29/01- 04/02/2014: Lắp các thiết bị diện (đèn chiếu sáng, ổ c ắm, công tắc…). - Ngày 05-13/02/2014: Cắt dây, đi dây cho các thiế bị. - Ngày 14-22/02/2014: Đấu nối dây cho các thiết bị. 2.2 Bản vẽ a. Bản vẽ a1. Bản vẽ mặt bằng điện a2. Bản vẽ chiếu sáng a3. Bản vẽ ổ cắm a4. Bản vẽ đấu dây b. Thuyết minh bản vẽ ** Các loại đèn chiếu sáng: - Hiện nay ngươi ta thường dùng đèn điện để chiếu sáng nhân t ạo vì nó có nhiều ưu điểm: thiết bị đơn giản, sử dụng thân thiện, giá thành rẻ, tạo được ánh sáng gần giống với ánh sáng tự nhiên. - Đèn bao gồm: Bóng đèn ( nguồn phát sáng), và các trang b ị mang bóng đèn như chụp, chao, hộp, máng. 6
 7. - Đèn chiếu sáng có nhiều loại: đèn sợi đốt ( đèn nung nóng), đèn phóng điện trong chất khí ( trong đó có đèn huỳnh quang), ……. b.2.1 Đèn sợi đốt - Đèn sợi đốt dùng nguyên tắc nung nóng dây dẫn để phát sáng. * Cấu tạo: -Hình ảnh trên là cấu tạo của đèn sợi đốt: Đèn có cấu tạo bao g ồm m ột bóng thủy tinh, bên trong là sợi dây điện trở rất mảnh bằng kim lo ại volfram cuốn xoắn lại nên còn gọi là sợi dây tóc. Dây điện trở đ ược đ ặt treo trên giá đ ỡ và hai dầu dây được nối đến hai chấu tiếp điện ỡ chân đèn, là n ơi d ẫn dòng điện vào sợi dây tóc. Để tránh cho sợi dây tóc không bị đốt cháy do tác d ụng c ủa oxy, bóng được rút chân không và thay vào là khí argon hoặc khí trơ. * Nguyên lí làm việc: khi có dòng điện đi qua đèn, do tác dụng nhi ệt sợi dây trở volfram bị nung nóng lên đạt nhiệt độ rất cao khoảng 2600 độ C nên đèn phát sáng. Như vậy, đèn sợi đốt làm việc dựa trên nguyên lí phát quang của một s ố vật liệu dẫn điện khi có dòng điện chạy qua. 7
 8. b.2.2 Đèn huỳnh quang * Cấu tạo: *Nguyên lý làm việc: Đèn huỳnh quang là là đèn ống làm việc dựa trên cơ sở sự phóng điện trong hơi thủy ngân áp suất thấp. Chúng biến đổi một ph ần của các tia búc xạ cực tím của quá trình phóng thành các tia nh ận th ấy đ ược. S ự biến đổi này đưowcj thực hiện nhờ màn huỳnh quang ở bên trong ống. - Đèn huỳnh quang được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và đời sống. 3. Một số hình ảnh công trường Hình ảnh kho bạc 8
 9. 9
 10. IV. Kết Luận - Sau một khoảng thời gian đi thực tập tại công trình cùng các anh trong doanh nghiệp. Nhờ sự chỉ đạo tận tình chu đáo của ban lảnh đạo cùng các anh trong công trình tôi đã tiếp thu học hỏi được khá nhi ều kinh nghi ệm đ ể b ổ sung vào kiến thức trong ngành đang học. - Với sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo công ty, cũng nh ư các anh trong chuyên ngành đã hết sức tận tình giúp đỡ tận tình. Qua đó em đã rút ra những kinh nghiệm trong ngành em đang học tại trường. Ngoài ra còn h ọc đ ược nhiều cái mới mẽ trong công việc, nhưng đó cũng ch ỉ là nh ững kinh nghi ệm tuy ít ỏi đó đã giúp cho công việc sau này. - Rèn luyện được kỷ năng an toàn lao động và an toàn nghề nghiệp. V. Kiến nghị - Kính mong trường Cao Đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương nói chung và khoa điện công nghiệp và dân dụng nói riêng trang bị thêm cho sinh viên nh ững thiết bị mới đáp ứng cho nhu cầu học tập, thay th ế, sửa ch ửa nh ững thi ết b ị h ư hỏng . - Mong khoa điên công nghiệp và dân dụng thường xuyên tổ chức cho học sinh , sinh viên những buổi thực tế ơ các công ty, xí nghi ệp, nhà may…giúp sinh viên có điều kiện thực tế và cũng cố lại kiến thức chuyên nghành đã đ ược th ầy cô truyền đạt. 10
 11. MỤC LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc --------- PHIẾU XÁC NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP Đơn vị: DNTN Phạm Minh Phương Xác nhận sinh viên: Nguyễn Nam Thành Lớp: CD7.1 Khoa: Điện Trường: Cao Đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương 11
 12. Đã có thời gian thực tập từ ngày…./…./ 2014 đến ngày …./…./ 2014 Nhận xét của đơn vị: ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Huế, Ngày…..Tháng…..Năm 2014 Sinh Viên Thực Tập XÁC NH ẬN C ỦA Đ ƠN V Ị TH ỰC TẬP Nguyễn Nam Thành 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2