Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 năm 2021-2022 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

6
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với "Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 năm 2021 - 2022 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc" được chia sẻ dưới đây, các bạn học sinh được ôn tập, củng cố lại kiến thức đã học, rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo đề thi!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 năm 2021-2022 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  1. SỞ GD &ĐT VINH PHUC ̃ ́ ĐỀ KIÊM TRA GI ̉ ƯA KY I NĂM HOC 2021­2022 ̃ ̀ ̣ TRƯƠNG THPT YÊN LAC ̀ ̣  MÔN: VÂT LY ­ L ̣ ́ ỚP 10 Thơi gian lam bai 45 phut; Không k ̀ ̀ ̀ ́ ể thời gian giao đề ̣ ̀ Ho va tên:……………………………………………..Sô bao danh:…………………………….. ́ ́ I. PHÂN TRĂC NGHIÊM ( 0,5đ/câu) ̀ ́ ̣ Câu 1: Môt ng ̣ ươi đ ̀ ứng trên đường quan sat chiêc ô tô chay qua tr ́ ́ ̣ ươc măt. Dâu hiêu nao cho biêt ô tô ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́   đang chuyên đông? ̉ ̣    A. Khoi phut ra t ́ ̣ ừ ông thoat khi đăt d ́ ́ ́ ̣ ưới gâm xe.        ̀ B. Khoang cach gi ̉ ́ ưa xe va ng ̃ ̀ ươi đo thay đôi. ̀ ́ ̉    C. Banh xe quay tron.                                                    ́ ̀ D. Tiêng nô cua đông c ́ ̉ ̉ ̣ ơ vang lên. Câu 2: Môt vât chuyên đông doc theo chiêu (+) truc Ox v ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ới vân tôc không đôi, thi ̣ ́ ̉ ̀     A. toa đô cua vât luôn co gia tri d ̣ ̣ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ương.                       B. vân tôc cua vât luôn co gia tri d ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ương.    C. toa đô va vân tôc cua vât luôn co gia tri d ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ương       D. toa đô luôn trung v ̣ ̣ ̀ ơi quang đ́ ̃ ường.    Câu 3: Chọn phát biểu đúng?    A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều luôn lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm   dần đều.    B. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.    C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc lớn thì có gia tốc lớn.    D. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi. Câu 4: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do    A. Một hòn bi được thả từ trên xuống              B. Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống  nước.                              C. Một máy bay đang hạ cánh                          D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống     Câu 5: Trong các công thức sau đây, công thưc nao không phai công th ́ ̀ ̉ ức cua chuyên đông tron đêu. ̉ ̉ ̣ ̀ ̀    A. v = ω.r                    B. ω = r. v                     C. ω T = 2π                         D. ω = 2πf Câu 6: Chọn câu trả lời sai    A. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau    B. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau    C. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau    D. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối Câu 7: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi    A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không.     B. vật đứng yên.    C. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số.         D. vật chuyển động với gia tốc không  đổi. Câu 8: Hai lực cân bằng không thể có    A. cùng hướng.            B. cùng phương.            C. cùng giá.                        D. cùng độ lớn  Câu 9: Một ôtô chuyển động thẳng đều với tốc độ  50km/h. Biết ôtô xuất phát từ  một địa điểm cách  bến xe 15km. Chọn gốc tọa độ tại vị trí xuất phát, chiều dương là chiều chuyển động của ôtô.  Phương  trình chuyển động của ôtô là     A. x = ­50t­15.            B. x = 50t.                      C. x = 50t+15.                    D. x = ­50t. Đề 123
  2. Câu 10 : Môt chiêc xe đang chay trên đ ̣ ́ ̣ ường thăng thi tai xê tăng tôc đô v ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ới gia tôc băng 2 m/s ́ ̀ 2  trong  ̉ khoang thơi gian 10s. Đô tăng vân tôc trong khoang th ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ời gian nay la ̀ ̀     A. 10 m/s.                  B. 20 m/s.                        C. 15 m/s.    D. không xac đinh đ ́ ̣ ược vi thiêu d ̀ ́ ữ kiên. ̣ Câu 11 : Có hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Trong số các giá trị sau đây, giá trị nào có thể  là độ lớn của hợp lực?      A. 25N .                     B. 15N                             C. 2N                                 D. 1N. Câu 12: Một người bơi dọc theo chiều dài 100m của bể bơi hết 60s rồi quay về lại chỗ xuất phát trong  70s. Trong suốt quãng đường đi và về tốc độ trung bình của người đó là A. 1,538m/s.                    B. 1,876m/s.                   C. 3,077m/s.                       D. 7,692m/s. II. PHÂN T ̀ Ự LUÂN (môi câu 1đ) ̣ ̃ Câu 13 : Môt chât điêm chuyên đông thăng biên đôi đêu co toa đô phu thuôc th ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ời gian theo biêu th ̉ ức x =   10 + 10t – t . Xac đinh  2 ́ ̣ ̣ ́ ̉ a. vân tôc ban đâu va gia tôc cua chât điêm. ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ b. Toa đô cua chât điêm luc t = 10ś Câu 14 : Canh quat quay đêu, môi phut quay đ ́ ̣ ̀ ̃ ́ ược 180 vong. Tim tôc đô dai va gia tôc h ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ướng tâm cua cua ̉ ̉   ̣ ̉ ̣ môt điêm trên canh quat, cach tâm quay 20cm. ́ ́ Câu 15 :  ̀ ̣ ̣ ̣ Cho đô thi toa đô – thơi gian c ̀ ủa môt ô tô chay t ̣ ̣ ừ đia điêm A đên đia điêm B trên môt đ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ường thăng nh ̉ ư  ̃ ựa vao đô thi, viêt  ph hinh ve. D ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ương trinh chuyên đông cua ô tô  ̀ ̉ ̣ ̉ Câu 16: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ  độ  cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc   trọng trường g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi nửa quãng đường đầu dài hơn lần thời gian vật rơi nửa  quãng đường sau 1 giây. Tính h, thời gian rơi và tốc độ của vật khi chạm đất. ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ (Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giả thích gì thêm) Đề 123
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2