intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Hóa học môi trường

Chia sẻ: Nguyễn Văn Chiến | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

400
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi cuối học kỳ năm học 2013 - 2014 môn Hóa học môi trường giúp bạn làm quen với hình thức thi của môn học, hệ thống lại kiến thức qua các câu hỏi, bài tập và tự đánh giá năng lực của mình. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Hóa học môi trường

  1. BỘ GIAO DUC VÀ ĐAO TAO ́ ̣ ̀ ̣ TRƯỜNG ĐAI HOC TP. HỒ CHÍ MINH ̣ ̣ ĐỀ THI CUÔI HOC KỲ NĂM HOC 2013-2014 ́ ̣ ̣ ̣ (PHÂN HIÊU GIA LAI) Tên hoc phân: HOA HOC MÔI TRƯỜNG ̣ ̀ ́ ̣ Mã môn hoc: 212201̣ Thời gian lam bai: 60 phut. ̀ ̀ ́ Lưu y: sinh viên không được phep sử dung tai liêu ́ ́ ̣ ̀ ̣ Đề thi gôm có 4 câu. ̀ Câu 1: Trinh bay cơ chế hinh thanh và phá huy ozon ở tâng binh lưu. C ơ chê ́ pha ́ huy ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ozon cua nitric oxide (2,5 đ). Câu 2: Nguôn phat thai khí metan (CH4) ra khí quyên? Trinh bay quá trinh oxy hoa để loai ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ bỏ khí metan trong khí quyên (2,5 đ). ̉ Câu 3: BOD, COD là gi? Môi quan hệ giữa BOD và COD ? Nguyên tăc cua ph ương phap ̀ ́ ́ ̉ ́ xac đinh COD. Trong qua trinh xac đinh COD có cân pha loang mâu n ước hay không? Vi ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̃ ̀ sao? (3 đ). Câu 4: Nêu ý nghia cua oxy hoa tan trong nước (DO) và nguyên tăc xac đinh DO băng ̃ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ phương phap Winkler? (2 đ). ́ Chủ nhiêm bộ môn ̣ GV ra đề ́ TS. Lê Quôc Tuân ́ Dương Công Vinh ́ Hêt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2