intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Chia sẻ: Thẩm Quyên Ly | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

214
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi" được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021-2022 có đáp án - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021­ 2022 MÔN TOÁN: LỚP 5 CHỮ KÍ CỦA  Nhận xét bài kiểm  Số mã do chủ tịch HĐ chấm GIÁM KHẢO tra …………… 1. .................... …………………… ...... ………… 2. ............................. ĐIỂM KIỂM TRA Bằng  số: ......... Bằng chữ...................... (Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)  I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1: a) Số gồm 9 chục, 7 đơn vị, 9 phần trăm viết là :  A. 979                     B. 97,9       C. 97,09        D. 97,009    b) Số lớn nhất trong các số: 9,9;   9,98;   9,89 ;   9,90 là: A.    9,98                     B.   9,89                  C.   9,9               D.9,90 Câu 2: Số thích hợp điền vào vào chỗ chấm để 68 ha  =  ........... km2  là  A. 6800               B. 6,8             C. 0,68             D. 608  Câu 3: Một hình bình hành có diên tich  60,5 cm ̣ ́ 2 , chiều cao 5,5 cm, độ dài đáy  ̉ cua hình bình hành đó la:  ̀            A. 50 cm                B. 11 cm               C. 60,5 cm        D. 11 cm2 Câu 4: Cho phép chia 121,23 : 14 có thương là 8,65. Vậy số dư là bao nhiêu?         A.  13           B.   0,13            C.  1,3            D. 0,013    Câu 5: Trong hộp có 25 viên bị, trong đó có 20 viên bi đỏ. Tỉ  số  phần trăm   giữa bi đỏ và số bị trong hộp là:    A.  5%                       B. 20%                      C.  100%                 D.  80% Câu 6: Phép nhân nhẩm 42,05 x 100 có kết quả là:       A. 4,25     B. 42,50           C. 4205             D. 42050
  2. II. Phần tự luận: Câu 7: b) Tính giá trị cuả biểu thức: a) Tim ̀  x:      953,836 : 100 + 6481,64 : 1000          x ­ 13,1 = 1,53  6 =........................................................................... ............................................................................. ................................................................................ ............................................................................ ................................................................................ ............................................................................... Câu 8: Đặt tính rồi tính 54,87 + 98,24                           809 ­ 98,9                                     8,216 : 5,2  ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Câu 9: Một khu đât hinh ch ́ ̀ ữ nhât co chiêu dai 32 m, chiêu rông kem chiêu dai ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀  6 m. Trên khu  đât đó ng ́ ươi ta danh 25% diên tich đât đê xây trang tr ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ại chăn   ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ?  nuôi. Phân đât con lai dung đê trông trot. Tinh diên tich phân đât đê trông trot ̀ ́ Bài giải ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Câu 10: Tìm x là số tự nhiên, sao cho: 1,3 x 0,5 
  3. ............................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................../.
  4. ĐÁP ÁN­ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN CUỐI KÌ 1 LỚP 5 ­ NĂM HỌC 2021­2022  I.Phần trắc nghiệm: 4 điểm Câu 1 ( 1 đ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm      a)  C.            b) A Câu 2 (0,5đ)   C. 0,68 km2 Câu 3 (0,5 đ)  B. 11 cm                  Câu 4 (0,5đ)  B.  0,13       Câu 5 (1đ)  D. 54 học sinh                    Câu 6 (0,5đ)   C. 42 05 II. Phần tự luận: 6 điểm  Câu 7: (1,5 điểm). a)  x ­ 13,1 = 1,53  6  ( 0,5 điểm) x­ 13,1 = 9,18 x = 9,18 + 13,1 x= 22,28 b) Tính giá trị biểu thức:  (1 điểm)  953,836 : 100 + 6481,64 : 1000 = 9,53836 + 6,48164 = 16,02 Câu 8 (1,5  điểm)  Đặt tính và tính.: Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm. 54,87 + 98,24=153,11  809 ­ 98,9   =  710,1 8,216 : 5,2  = 1,58 Câu 9 (2đ)  Mỗi câu lời giải và phép tính đúng: 1 điểm.                                                Bài giải  Bài giải Cách 1:                 Chiều rộng khu đất hình chữ nhật đó là: 32 – 6 = 26 (m)     (0,25đ)                                Diện tích khu  đất hình chữ nhật đó là:                                        32 x 26 = 832 (m2)  (0,5đ)                                Diện tích đất để xây trang trại là:                                       832 : 100 x 25 = 208 (m2)   (0,5đ)                                Diện tích phần đất để trồng trọt là:                                       832 – 208 =  625 (m2)  (0,5đ)                                                  Đáp số: 384 m2 (0,25đ) Cách 2:                         Chiều rộng khu  đất hình chữ nhật đó là: 32 – 6 = 26 (m)    (0,25đ)                        Diện tích khu  đất hình chữ nhật đó là:                                          32 x 26 = 832 (m2) (0,5đ)                        Diện tích đất trồng trọt chiếm số phần trăm là:                                        100% ­ 25% = 75%             (0,5đ)                         Diện tích đất để trồng trọt là:                                      832 : 100 x 75 = 624 (m2)   (0,25đ)                                                  Đáp số: 324 m2 (0,25đ)
  5. Câu 10: (1đ)  Ta có: 1,3 x 0,5 = 0,65; 1,8 x 1,9 = 3,42  Vậy x = 1, 2, 3 * Lưu ý: Toàn bài chữ viết xấu hoặc trình bày bẩn trừ 1 điểm. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I ­ NĂM HỌC 2021 ­ 2022 MÔN TOÁN ­ LỚP 5 Mạc Số  Mức  Mức  Mức  Mức  Tổng h  câu  1 2 3 4 kiến  và số  thức, điểm TN T TN T TN T TN T TN T  kĩ  KQ L KQ L KQ L KQ L KQ L năng Số thập phân và các  Số câu 1 1 1 1 1 1 3 3 phép tính với số thập  Câu số 6 1 8 4 7 10 phân. Số  0,5 1,0 1,5 0,5 1,5 1,0 2,0 4,0 điểm Đại lượng và đo đại  Số câu 1 1 lượng: mối quan hệ  Câu số 2 giữa các đơn vị đo  diện tích. Số  0,5 0,5 điểm Yếu tố hình học: diện  Số câu 1 1 tích các hình đã học Câu số 3 Số  0,5 0,5 điểm Giải bài toán về tỉ số  Số câu 1 1 1 1 phần trăm.  Câu số 5 9 Số  1,0 2,0 1,0 2,0 điểm Tổng Số câu 1 3 1 2 2 1 6 4 Số  1,0 1,5 1,0 1,5 4,0 1,0 4,0 6,0
  6. điểm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2