intTypePromotion=1

Đề thi Java - Đề 5

Chia sẻ: Vu Tien DUNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
268
lượt xem
79
download

Đề thi Java - Đề 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề 5:Các nhà đĩa CD có bộ sưu tập trọn vẹn nhất về những CD âm thanh,với hơn 700 danh cá nhân.bây giờ công ty muốn giới thiệu tự hệ thống tự động hóa hiện có và vừa được đưa thêm vào đĩa CD. Cân nhắc của bạn sẽ trở thành 1 phần của đội trong việc thực hiện các giải pháp để thiết kế các ứng dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Java - Đề 5

  1. Đề 5:Các nhà đĩa CD  có  bộ sưu tập trọn vẹn  nhất   về   những   CD   âm   thanh,với   hơn   700  danh cá nhân.bây giờ công ty muốn giới thiệu  tự  hệ  thống tự   động hóa hiện có  và  vừa  được  đưa  thêm   vào   đĩa  CD.  Cân   nhắc   của   bạn   sẽ   trở  thành 1 phần của  đội trong việc thực hiện các giải pháp  để thiết kế các ứng dụng Tạo một ứng dụng trong Java, có thể được sử dụng để quản lý các cửa hàng CD trong thời gian thực hiện bằng cách them đĩa CD với tất cả các chi tiết được giữ..tìm kiếm các CD đang tồn tại.trình bày đầy đủ tài liệu với mọi chi tiết, Ứng dụng này bước đầu sẽ hiển thị một menu với các tùy chọn sau: 1. thêm CD vào cửa hàng 2. tìm đĩa CD bằng đĩa CD tiêu đề 3. sẽ hiển thị cửa hàng 4. lối thoát điều hướng qua các cửa hàng đĩa CD. Khi người sử dụng chọn một tùy chọn của
  2. chức năng tương ứng phải được gọi là. Ứng dụng này chấm dứt bằng cách in ấn một thông điệp thích hợp và hiển thị kết quả tương ứng, khi người sử dụng Thực hiện trình đơn chính mà sẽ hiển thị danh sách phía trên của sự lựa chọn để lựa chọn để thoát khỏi ứng dụng Khi người dùng nhập là sự lựa chọn đầu tiên "Thêm đĩa CD", việc áp dụng kiểm tra không gian trong các mảng đĩa CD. Nếu có chỗ trong mảng đó, nó bắt đầu chấp nhận tất cả các chi tiết của một đĩa CD sau khi khác. Nếu không thì nó in một thông báo "Không thể thêm đĩa CD". Các chi tiết của các đĩa CD nó chấp nhận đ ược: CD sưu tập Tên (game / movie / music), đĩa CD kiểu (âm thanh hoặc video), Tiêu đề, Giá, đĩa CD và id năm phát hành. Để chọn lựa chọn 2 để tìm kiếm một đĩa CD theo tiêu đề của nó, ứng dụng sẽ kiểm tra chỉ nếu có đĩa CD hiện có trong danh mục. Nếu có đĩa CD trong cửa hàng nó bắt đầu tìm kiếm thấy phù hợp, nó trả về các chi tiết cụ thể của đĩa CD khác nó in một s ự thất bại bằng cách kết hợp những người sử dụng đã nhập tiêu đề với các tiêu đ ề CD hiện có. Nếu đơn tin nhắn. Các chi tiết được lưu trữ bên trong các mảng đĩa CD và các cdcounter mà đếm số lượng CD là incremented. hiển thị cho đến khi tất cả các đĩa CD đ ược hiển thị. Now, chọn tùy chọn 3, được hiển thị trong cửa hàng đĩa CD, nó sẽ kiểm tra các
  3. điều kiện, cho dù có bất kỳ đĩa CD có trong danh mục. Các chi tiết CD là Cuối cùng thoát khỏi ứng dụng một cách an toàn khi lựa chọn được 4 Thoát được chọn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2