Đề thi môn Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Chia sẻ: Dang Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
185
lượt xem
25
download

Đề thi môn Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi môn Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

  1. Trường đại học Bách Khoa Hà Nội Bộ môn Tự động hoá Xí nghiệp Công nghiệp ĐỀ THI MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ Câu hỏi: Phần I 1. Hãy nêu và phân tích các lý do ứng dụng máy tính trong Công nghiệp 2. Cấu trúc máy tính nguyên lý làm việc . 3. Các phương pháp vào ra số liệu của máy tính ưu và nhược điểm. 4. Cấu trúc hệ đo lường điều khiển bằng máy tính thuyết minh vai trò của từng khâu. 5. Cấu trúc chân cổng máy in và chương trình giao tiếp với các chân cổng máy in. 6. Nguyên lý làm việc của Carte giao tiếp cổng máy in, chương trình đọc vào gửi ra 8 bit. 7. Cấu trúc chân và chương trình giao tiếp với các chân cổng COM1, COM2. 8. Nguyên lý truyền số liệu nối tiếp và chuẩn RS 232. 9. Nguyên lý làm việc của Carte A/D 1290 truyền số liệu nối tiếp theo nguyên tắc ghi dịch (nguyên tắc đồng bộ). 10. Slot mở rộng trong máy tính là gì, cấu trúc chân phân vùng địa chỉ trong máy tính. 11. Nguyên lý ghép nối carte D/A PCL 726 vào Slot máy tính, thuyết minh giải thích đoạn chương trình ứng dụng gửi ra kênh 0 điện áp 3V. 12. Nguyên lý làm việc của bộ biện đổi A/D theo nguyên tắc so sánh gần đúng liên tiếp, ưu nhược điểm. 13. Nguyên lý làm việc của bộ biến đổi D/A theo nguyên tắc cầu điện trở R/2R, ưu nhược điểm. Phần II. 14. Chương trình ứng dụng là gì?, Các yêu cầu đối với lập trình ứng dụng, các bước phát triển chương trình ứng dụng. 15. Lưu đồ của chương trình là gì?, cho ví dụ chương trình Tempsys.c và giải thích. 16. Bộ biến đổi PID số, sơ đồ khối, cấu trúc, câu lệnh chương trình điều khiển PID. 17. Thiết kế Carte 2 kênh A/D và 2 kênh D/A ghép nối cổng máy in 8bit - 5V viết chương trình cho Carte. 18. Thiết kế Carte 2 kênh A/D và 2 kênh D/A ghép nối cổng COM1 8bit - 5V viết chương trình Carte. 19. Viết chương trình điều khiển PID bằng máy tính và PLC – S7 – 200. Phần III. 20. Phân loại và đặc trưng các hệ thống Mạng Công nghiệp. 21. Các loại cấu trúc Mạng. 22. Mô hình lớp và chuẩn OSI. 23. Các phương thức truy nhập BUS, ưu nhược điểm. 24. Các chuẩn RS - 232, RS - 422, RS – 485. 25. Các đặc trưng của PRFIBUS. 26. Các đặc trung của mạng CAN. 27. Các đặc trưng của Ethernet. GHI CHÚ:
  2. ­ Thời gian làm bài 90phút. ­ Sinh viên được tự chọn làm 2 câu trong các phần khác nhau. ­ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Hà nội ngày ….. tháng …. Năm 2006. Giáo viên phụ trách môn.
Đồng bộ tài khoản