intTypePromotion=1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí lần 1 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Chia sẻ: Sensa Cool | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
0
download

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí lần 1 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham gia thử sức với Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí lần 1 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 để nâng cao tư duy, rèn luyện kĩ năng giải đề và củng cố kiến thức Vật lí căn bản. Chúc các em vượt qua kì thi THPT Quốc gia sắp tới thật dễ dàng nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lí lần 1 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC<br /> TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2<br /> ………………<br /> <br /> KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2018_2019<br /> ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ<br /> Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề<br /> Đề thi gồm 04 trang<br /> Mã đề thi<br /> 132<br /> <br /> (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)<br /> Họ, tên thí sinh:..................................................................... số BD: .............................<br /> <br /> Câu 1: Một vật nhỏ dao động theo phương trình<br /> cm. Pha ban đầu của dao động là:<br /> A. 1,5 π.<br /> B. 0,5 π.<br /> C. 0,25 π.<br /> D. π.<br /> Câu 2: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lớn<br /> A. tỉ lệ với bình phương biên độ.<br /> B. không đổi nhưng hướng thay đổi.<br /> C. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.<br /> D. và hướng không đổi.<br /> Câu 3: Một nguồn sóng cơ dao động điều hoà theo phương trình x  A cos(3t   ) (cm). Khoảng cách<br /> 4<br /> <br /> giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng có độ lệch pha  / 3 là 0,8m. Tốc độ truyền sóng là bao<br /> nhiêu ?<br /> A. 3,2m/s.<br /> B. 4,8 m/s.<br /> C. 7,2 m/s.<br /> D. 1,6m/s.<br /> Câu 4: Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào biểu diễn qui luâṭ của chuyển động thẳng<br /> đều?<br /> A. x = 5t2 (m, s).<br /> B. x = 12 – 3t2 (m, s). C. x = -3t + 7 (m, s).<br /> D. v = 5 – t (m/s, s).<br /> Câu 5: Chọn câu đúng.<br /> Đặc trưng vật lý của âm bao gồm<br /> A. tần số, cường độ âm, mức cường độ âm và đồ thị dao động của âm.<br /> B. tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, độ to của âm.<br /> C. cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động và độ cao của âm.<br /> D. tần số, cường độ, mức cường độ âm và biên độ dao động của âm.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Câu 6: Hai dao động điều hòa x1 = A1cosωt và x2 = A2 cos  t   . Biên độ dao động tổng hợp của hai<br /> động này là.<br /> A. A =<br /> <br /> B. A =<br /> <br /> A 12  A 22<br /> <br /> C. A = A1 + A2<br /> <br /> D. A =<br /> <br /> A 12  A 22 .<br /> <br /> Câu 7: Một giọt nước rơi tự do từ độ cao 45m xuống. Sau bao lâu nó rơi tới mặt đất? Cho g = 10m/s2<br /> A. 2,1s<br /> B. 9s<br /> C. 4,5s.<br /> D. 3s<br /> Câu 8: Chọn công thức đúng của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều<br /> r<br /> 4π 2 r<br /> 4π 2 r<br /> 2<br /> A. aht = 2<br /> B. aht =<br /> .<br /> C.<br /> a<br /> =<br /> r.<br /> v<br /> D.<br /> a<br /> =<br /> ht<br /> ht<br /> <br /> T2<br /> f2<br /> Câu 9: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương<br /> trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với<br /> biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng<br /> A. một số nguyên lần bước sóng.<br /> B. một số lẻ lần bước sóng.<br /> C. một số lẻ lần nửa bước sóng<br /> D. một số nguyên lần nửa bước sóng<br /> Câu 10: Vật chuyển động chậm dần đều<br /> A. Gia tốc của vật luôn luôn âm.<br /> B. Véc tơ gia tốc của vật ngược chiều với chiều chuyển động.<br /> C. Véc tơ gia tốc của vật cùng chiều với chiều chuyển động.<br /> Trang 1/5 - Mã đề thi 132<br /> <br /> D. Gia tốc của vật luôn luôn dương.<br /> Câu 11: Một con lắc đơn có độ dài dây là 1m, treo quả nặng 1 kg, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng góc 60o rồi<br /> buông tay. Tính vận tốc cực đại của con lắc đơn,  2  10?<br /> A.  m/s<br /> B. 0,1π m/s.<br /> C. 10m/s<br /> D. 1m/s<br /> Câu 12: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động<br /> A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.<br /> B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.<br /> C. với tần số bằng tần số dao động riêng.<br /> D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.<br /> Câu 13: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos(4πt +
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2