intTypePromotion=3

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH2)

Chia sẻ: Chien Chien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
41
lượt xem
5
download

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH2), đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Lập trình máy tính. Nội dung đề thi gồm 2 phần với thời gian làm bài trong vòng 6 giờ. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi nghề này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành Lập trình máy tính năm 2012 (Mã đề TH2)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 – 2012) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: LTMT - TH02 Thời gian: 06 giờ (không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI TT Tên Modul Điểm Module 1 Tạo cơ sở dữ liệu 10 Module 2: kết nối cơ sở dữ liệu 20 Module 3: Form chính 15 Module 4: Nhập hàng tồn kho 25 Tổng: 70 Ghi chú: Phần tự chọn 30 điểm do các trường biên soạn. Trang 1/ 9
  2. A. MÔ TẢ KỸ THUẬT CỦA ĐỀ THI Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề lập trình máy tính. Đề thi chia làm …… câu và được bố trí nội dung như sau: - Viết chương trình đơn giản dùng đề quản lý kho hàng cho một cửa hàng bán điện thoại di động. Điện thoại được quản lý theo nhà sản xuất. Một nhà sản xuất sẽ phân phối cho cửa hàng nhiều dòng điện thoại. Đối với mỗi dòng điện thoại, cửa hàng quản lý theo mã loại điện thoại, tên, đơn giá và số lượng tồn kho. - Toàn bộ bài thi lưu tại: D:\TN_DESO_HOTEN_SBD hoặc theo yêu cầu của giám thị coi thi - Sử dụng SQL 2000 trở lên tạo cơ sở dữ liệu với tên là SBD Module 1: (10 Điểm) 1. Tạo cơ sở dữ liệu gồm 2 table như sau: HANGSX(mahang,tenhang) DIENTHOAI(ma,ten,dongia,tonkho,mahang). 2. Tạo Diagram, nhập mẫu cơ sở dữ liệu: có 3 hãng sản xuất, mỗi hãng có 2 dòng ĐT. Mỗi dòng ĐT đều có số tồn kho bằng 0. Module 2: (20 Điểm) 1. Tạo form kết nối cơ sở dữ liệu như sau: Trang 2/ 9
  3. 2. Khi người dùng kích chuột vào nút thoát chương trình hiện ra cửa sổ hỏi người dùng có chắc chắn muốn thoát không - Nếu người dùng chọn Yes chương trình sẽ thoát khỏi chương trình - Nếu người dùng chọn No chương trình sẽ trở lại chương trình 3. Khi textbox tên máy hoặc tên cơ sở dữ liệu để trống chương trình sẽ hiển thị báo cho người dùng biết, người dùng chọn Ok chương trình sẽ quay lại textbox đó. 4. a. Nếu chương trình kết nối không thành công cơ sở dữ liệu thì thông báo cho người dùng biết biết “kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại”. b. Nếu kết nối thành công thông báo cho người dùng biết kết nối thành công và hiển thị form như câu 3. Module 3: (15 Điểm) 1. Tạo form theo cấu trúc: 2. Khi from load: thực hiện load danh sách các nhà sản xuất vào combobox “chon hãng”. Listview chưa hiển thị dữ liệu; Trang 3/ 9
  4. Checkbox “cập nhật giá”, Textbox “giá”, Textbox “số lượng tồn kho” và các nút bấm cập nhật, xóa dòng điện thoại bị khóa. Checkbox có giá false. 3. Nếu người dùng chọn nhà sản xuất từ ComboBox hiển thị tất cả các mặt hàng điện thoại của nhà sản xuất đó. Thêm label hiển thị tổng số dòng điện thoại của nhà sản xuất đó. Khi khách hàng chọn dòng điện thoại trên listview ô giá và ô số lượng tồn kho, checkbox cập nhật giá và các nút bấm cập nhật, xóa dòng điện thoại được phép sử dụng. giá và tồn kho sẽ được chuyển vào hai ô giá và hàng tồn kho. Module 4: (25 Điểm) 1. Khi người dùng muốn cập nhật lại giá cho sản phẩm khách hàng chọn vào Checkbox cập nhật giá, ô giá sẽ được chọn và cho phép nhập dữ liệu. a. Khi nhập xong dữ liệu ô giá cho phép khách hàng có thể ấn Enter để chuyển xuống ô “số lượng tồn kho”. b. Nhưng trước khi chuyến chương trình sẽ thực hiện kiểm tra: Dữ liệu nhập vào phải là số nguyên dương chia hết cho 1000. Nếu lỗi thông báo cho người dùng dữ liệu nhập vào lỗi. c. Nếu dữ liệu thỏa mãn thì thông báo cho người dùng biết tình trạng: nếu giá mới nhập vào thấp hơn giá hiện tại thông báo mặt hàng điện thoại [điện thoại] sẽ giảm giá? Hoặc nếu giá mới nhập vào cao hơn giá hiện tại chương trình có thông báo: Mặt hàng điện thoại [điện thoại] sẽ tăng giá. Nếu khách hàng đồng ý thì chuyển sang ô ““số lượng tồn kho” nếu không quay lại ô “Giá”. 2. Khách hàng nhập lại số lượng hàng tồn kho và bấm nút “Cập nhật”. Chương trình sẽ cập nhật thêm vào số tồn kho (đơn giá) và hiển thị ngay lập tức số tồn kho mới vào danh sách dòng ĐT. Chương trình phải kiểm tra số lượng nhập thêm hợp lệ: phải là số nguyên dương. Trước khi thực hiện cập nhật, chương trình xuất hiện hộp thoại xác nhận thông tin về loại điện thoại và số lượng cập nhật thêm như hình. Nếu người dùng chọn Yes thì chương Trình mới thực hiện Trang 4/ 9
  5. cập nhật. nếu không chương trình không cập nhật và quay trở lại chương trình, ô cập nhật giá sẽ được chọn. 3. Thực hiện chức năng hủy bỏ một dòng ĐT:Khi người dùng chọn nút lệnh “Xóa dòng điện thoại” Trong Groupbox “Ngưng bán dòng điện thoại”, chương trình sẽ kiểm tra số tồn kho của dòng ĐT này. a. Nếu số tồn kho lớn hơn 0 sẽ thông báo lỗi không cho phép xóa (xem hình). b. Nếu số tồn kho bằng 0, chương trình xuất hiện hộp thoại xác nhận thao tác xóa với thông báo hiển thị như hình, nếu người dùng chọn Yes mới cho phép xóa khỏi database , đồng thời cập nhật lại danh Sách dòng ĐT. Trang 5/ 9
  6. B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT. I. PHẦN BẮT BUỘC MÁY MÓC Ghi STT Thông số THIẾT BỊ chú 1 Thiết bị Bộ máy tính Core - Dual 2.0, Ram 1G, ổ cứng 80G Máy in 2 Phần mềm Visual Studio Visual Studio 2005 trở lên Sql Server Sql Server 2000 trở lên 3 Vật tư Đĩa CD, giấy II. PHẦN TỰ CHỌN Phần mềm thực hành Ghi STT Tên phần mềm Thông số chú 1. 2. 3. 4. 5. Trang 6/ 9
  7. C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: KẾT ĐIỂM Module CÁC TIÊU CHÍ CHẤM QUẢ TỐI ĐA I. PHẦN BẮT BUỘC 70 Module 10 điểm 1 A Tạo cơ sở dữ liệu 5 điểm B Tạo Diagram, nhập mẫu cơ sở dữ liệu 5 điểm Module 20 điểm 2 A Tạo form kết nối cơ sở dữ liệu 5 điểm B Khi người dùng kích chuột vào nút thoát chương trình hiện ra cửa sổ hỏi người dùng có chắc chắn muốn thoát không: 5 điểm - Nếu người dùng nhọn Yes chương trình sẽ thoát khỏi chương trình. - Nếu người dùng chọn No chương trình sẽ trở lại chương trình. D Khi textbox tên chương trình hoặc tên cơ sở dữ 5 điểm liệu để trống chương trình sẽ hiển thị báo cho người dùng biết, người dùng chọn Ok chương trình sẽ quay lại Textbox đó. E Nếu chương trình kết nối không thành công cơ sở 3 điểm dữ liệu thì thông báo cho người dùng biết biết “kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại”. F Nếu kết nối thành công thông báo cho người dùng 2 điểm biết kết nối thành công và hiển thị form như câu 3. Module 15 điểm 3 A Tạo form 3 điểm B Khi from load: thực hiện load danh sách các nhà sản xuất vào ComboBox “chon hãng”. Listview chưa hiển thị dữ liệu; 5 điểm Checkbox “cập nhật giá”, textbox “giá”, textbox “số lượng tồn kho” và các nút bấm cập nhật, xóa dòng điện thoại bị khóa. Checkbox có giá false. C Nếu người dùng chọn nhà sản xuất từ combo box 7 điểm Trang 7/ 9
  8. hiển thị tất cả các mặt hàng điện thoại của nhà sản xuất đó. Hiển thị tổng số dòng điện thoại của nhà sản xuất đó vào label số dòng điện thoại. Khi khách hàng chọn dòng điện thoại trên listview ô giá và ô số lượng tồn kho, checkbox cập nhật giá và các nút bấm cập nhật, xóa dòng điện thoại được phép sử dụng. giá và tồn kho sẽ được chuyển vào hai ô giá và hàng tồn kho. Module 25 điểm 4 A Khi nhập xong dữ liệu ô giá cho phép khách hàng 5 điểm có thể ấn enter để chuyển xuống ô “số lượng tồn kho”. B Nhưng trước khi chuyến chương trình sẽ thực 2 điểm hiện kiểm tra: Dữ liệu nhập vào phải là số nguyên dương chia hết cho 1000. Nếu lỗi thông báo cho người dùng dữ liệu nhập vào lỗi. C Nếu dữ liệu thỏa mãn thì thông báo cho người 3 điểm dùng biết tình trạng: nếu giá mới nhập vào thấp hơn giá hiện tại thông báo mặt hàng điện thoại [điện thoại] sẽ giảm giá? Hoặc nếu giá mới nhập vào cao hơn giá hiện tại chương trình có thông báo: Mặt hàng điện thoại [điện thoại] sẽ tăng giá. Nếu khách hàng đồng ý thì chuyển sang ô ““số lượng tồn kho” nếu không quay lại ô “Giá”. D Khách hàng nhập lại số lượng hàng tồn kho và 7 điểm bấm nút “Cập nhật”. Chương trình sẽ cập nhật thêm vào số tồn kho (đơn giá) và hiển thị ngay lập tức số tồn kho mới vào danh sách dòng ĐT. Chương trình phải kiểm tra số lượng nhập thêm hợp lệ: phải là số nguyên dương. Trước khi thực hiện cập nhật, chương trình xuất hiện hộp thoại xác nhận thông tin về loại điện thoại và số lượng cập nhật thêm như hình. Nếu người dùng chọn Yes thì chương Trình mới thực hiện cập nhật. nếu không chương trình không cập nhật và quay trở lại chương trình, ô cập nhật giá sẽ được chọn. E 3 điểm Thực hiện chức năng hủy bỏ một dòng ĐT:Khi người dùng chọn nút lệnh “Xóa dòng điện thoại” Trong groupbox“Ngưng bán dòng điện thoại”, Trang 8/ 9
  9. chương trình sẽ kiểm tra số tồn kho của dòng ĐT này. Nếu số tồn kho lớn hơn 0 sẽ thông báo lỗi không cho phép xóa (xem hình). F Thực hiện chức năng hủy bỏ một dòng ĐT:Khi 5 điểm người dùng chọn nút lệnh “Xóa dòng điện thoại” Trong groupbox“Ngưng bán dòng điện thoại”, chương trình sẽ kiểm tra số tồn kho của dòng ĐT này. Nếu số tồn kho bằng 0, chương trình xuất hiện hộp thoại xác nhận thao tác xóa với thông báo hiển thị như hình, nếu người dùng chọn Yes mới cho phép xóa khỏi database , đồng thời cập nhật lại danh Sách dòng ĐT II. PHẦN TỰ CHỌN 30 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ………………………) …………………………………………………………………………………… ………, ngày ………. tháng ……. năm ……… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI Trang 9/ 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản