intTypePromotion=3

Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Chia sẻ: La Tuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
490
lượt xem
94
download

Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

  1. THI T T NGHI P Cao ng K9 Môn: KTM Câu 1(2 i m): cho m ch i n hình 1 Bi t: Transistor Si có β =99 UBE=0.6V,r0= ∞ 1. Tính IB, VC, VE, VBC. 2. Vi t phương trình ư ng t i tĩnh và v th ư ng t i tĩnh trên c tuy n ra. 3. Tính tr kháng vào c a m ch. 4. Tính h s khu ch i i n áp. Hình 1 Câu 2(2 i m) Cho m ch i n hình 2 Bi t UGSQ=-2.6V, IDQ=2.6mA, IDSS=8mA, Up=-6V, yos=20 µS , RG=1M Ω , RD=3.3K Ω , UDD=20V. 1. Tính gm, rd. 2. V th ư ng t i tĩnh trên c tuy n truy n t. 3. V sơ tương ương xoay chi u. 4. Tính h s khu ch i i n áp. Hình 2 Câu 3(2 i m): cho m ch i n hình 3. Gi thi t các b khu ch i thu t toán là lý tư ng. 1. Hãy xây d ng bi u th c tính Ura. 2. Tính giá tr c a Ura khi bi t U1=10mV, U2=5mV.
  2. Hình 3 Hình 4 Câu 4 (2 i m): Cho m ch i n hình 4. 1. trình bày nguyên t c n áp c a m ch khi i n áp ra tăng. 2. Tính i n áp n áp Ura khi Uv=15V, diode n áp có Uz=6V. 3. Tính dòng i n qua R1. 4. N u diode DZ b ánh th ng, m ch còn có tác d ng n áp không? T i sao? Tính Ur? Câu 5 (2 i m): Cho m ch i n hình 5. Bi t RL=8 Ω , Uvrms=20V 1. Tính công su t ra trên tr t i. 2. Tính hi u su t c a m ch.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản