intTypePromotion=1

Đề thi tuyển sinh sau Đại học môn Tiếng Anh 2012 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ: Pham Xuan Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
277
lượt xem
95
download

Đề thi tuyển sinh sau Đại học môn Tiếng Anh 2012 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi tuyển sinh sau Đại học môn Tiếng Anh 2012 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân kiểm tra các kĩ năng nghe, đọc, viết của thí sinh. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho những ai đang có ý định thi cao học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh sau Đại học môn Tiếng Anh 2012 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  1. Section 1: STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION 1. A 9. A 17. A 25. B 33. B 2. C 10. A 18. B 26. B 34. B 3. C 11. C 19. D 27. D 35. B 4. A 12. D 20. A 28. B 36. A 5. B 13. A 21. B 29. C 37. A 6. D 14. B 22. D 30. B 38. B 7. A 15. C 23. B 31. A 39. A 8. D 16. A 24. B 32. A 40. A Section 2: READING COMPREHENSION 41. A 51. C 61. C 71. A 81. D 42. C 52. D 62. A 72. D 82. D 43. A 53. A 63. B 73. C 83. A 44. A 54. B 64. A 74. C 84. C 45. A 55. A 65. D 75. C 85. B 46. A 56. B 66. C 76. A 86. A 47. C 57. C 67. B 77. A 87. B 48. D 58. B 68. A 78. D 88. C 49. B 59. D 69. D 79. C 89. D 50. D 60. C 70. C 80. C 90. B TEST 05 Section 2: STRUCTURE & WRITTEN EXPRESSION 1. D 9. C 17. C 25. C 33. A 2. B 10. C 18. D 26. C 34. D 3. D 11. C 19. B 27. D 35. C 4. B 12. A 20. B 28. D 36. C 5. C 13. A 21. D 29. A 37. B 6. B 14. D 22. A 30. A 38. D 7. A 15. D 23. C 31. C 39. A 8. D 16. C 24. D 32. B 40. C Section 3: READING COMPREHENSION 1. D 11. D 21. B 31. A 41. C
  2. 2. C 12. C 22. C 32. C 42. A 3. A 13. B 23. B 33. D 43. A 4. D 14. A 24. C 34. C 44. A 5. A 15. A 25. D 35. D 45. C 6. B 16. B 26. A 36. B 46. D 7. C 17. C 27. D 37. B 47. B 8. B 18. A 28. B 38. C 48. D 9. D 19. B 29. A 39. B 49. A 10. B 20. D 30. C 40. D 50. B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2