intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đền bù giải phóng mặt bằng

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

947
lượt xem
198
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình thực hiện đền bù giải phógn mặt bằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đền bù giải phóng mặt bằng

  1. Quy trình thu hồi đất và giải phóng mặt bằng 1. Căn cứ pháp lý: 1.1. Luật đất đai 1.2. NĐ 84/2007/NĐ-Cp ngày 25/5/2007 quy định về thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng 1.3. TT 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/1/2008 quy định chi tiết NĐ 84/2007/ NĐ-CP 2. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có sự tham gia của của Chủ đầu tư (Tổ chức giải phóng mặt bằng) – ND 197/2004 2.1. Lãnh đạo UBND Huyện làm Chủ tịch 2.2. Đại diện cơ quan Tài chính – Phó CT 2.3. Chủ đầu tư - Uỷ viên thường trực 2.4. Cơ quan TN và MT - uỷ viên 2.5. Đại diện UBND xã - uỷ viên 2.6. Đại diện hộ gia đình có đất bị thu hồi - uỷ viên (hai người) 3. Quy trình 3.1. Giai đoạn 1 - Lập phương án tổng thể 3.1.1. UBND tỉnh ban hành văn bản về chủ trương thu hồi đất (VB chấp thuận địa điểm đầu tư) 3.1.2. Sở TN và MT chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi 3.1.3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng (có sự tham gia của Chủ đầu tư) lập phương án tổng thể và nộp 01 bộ tại Sở Tài chính để thẩm định. 3.1.4. Cơ quan tài chính phối hợp với Sở TN và MT cùng các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định phương án và trình UBND tỉnh xét duyệt. 3.1.5. Căn cứ vào Tờ trình của Cơ quan tài chính, UBND tỉnh ký QĐ phê duyêt phương án tổng thể 3.2. Giai đoạn 2 - Quyết định thu hồi đất: 3.2.1. Tổ chức giải phóng mặt bằng thông báo với người đang sử dụng đất về Phương án tổng thể 3.2.2. Sở TN & MT trình UBND tỉnh về QĐ thu hồi đất, căn cứ vào đó UBND tỉnh ký QĐ thu hồi đất 3.2.3. QĐ thu hồi đất gửi đến người có đất bị thu hồi và niêm yết tại trụ sở UBND xã 3.2.4. Tổ chức giải phóng mặt bằng có trách nhiệm kiểm kê thực hiện kê khai, tài sản gắn liền với đất và xác định nguồn gốc đất đai 3.3. Giai đoạn 3 - Lập phương án cụ thể 3.3.1. Tổ chức giải phóng mặt bằng lập Phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 3.3.2. Căn cứ Tờ trình của Sở tài chính, UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường cụ thể 3.3.3. Phổ biến và niêm yết công khai QĐ phê duyệt phương án bồi thường cụ thể tại UBND xã và người sử dụng đất 3.3.4. Thực hiện việc chi trả bồi thường 4. Phương án đền bù tổng thể; Gồm các nội dung cơ bản như sau: 4.1. Các căn cứ để lập phương án
  2. 4.2. Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, hạng đất đối với đất nông nghiệp, số tờ bản đồ, số thửa, giá trị ước tính của tài sản hiện có trên đất 4.3. Số liệu tổng hợp về số hộ, số nhân khẩu, số lao động trong khu vực thu hồi đất, trong đó nêu rõ số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp, số hộ phải tái định cư 4.4. Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ và dự kiến địa điểm diện tích đất khu vực tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, phương thức tái định cư 4.5. Dự kiến biện pháp trợ giúp giải quyết việc làm và kế hoạch đào tạo chuyển đổi ngành nghề 4.6. Danh mục các công trình và quy mô các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn giáo, của cộng đồng dân cư phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời. 4.7. Số lượng mồ mả phải di dời và dự kiến địa điểm để di dời 4.8. Dự toán kinh phí thực hiện phương án 4.9. Nguồn kinh phí thực hiện phương án 4.10. Tiến độ thực hiện phuơng án
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2