Địa lý 7 - THỰC HÀNH. ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
509
lượt xem
15
download

Địa lý 7 - THỰC HÀNH. ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Học sinh nắm: - Vị trí các quốc gia theo từng khu vực cuả châu Âu. b. Kỹ năng: đọc, lược đồ, vẽ biểu đồ. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết trong học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý 7 - THỰC HÀNH. ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

  1. Bài 61 : THỰC HÀNH. ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh nắm: - Vị trí các quốc gia theo từng khu vực cuả châu Âu. b. Kỹ năng: đọc, lược đồ, vẽ biểu đồ. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết trong học sinh. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Hoạt động nhóm. - Phân tích, so sánh. 4. TIẾN TRÌNH: 4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss. 4.2. Ktbc: 4’. + Sự mở rộng của liên minh châu Âu như thế nào? (7đ). - Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước qua nhều giai đoạn đến năm 1995 có 15 thành viên.
  2. + Chọn ý đúng nhất: Tiền thân của tổ chức EU chính là: (3đ). @ Cộng đồng kinh tế các nước châu Âu b. Tổ chức kinh tế các nước Bắc ĐTD. c. Cộng đồng châu Âu về than và thép. 4. 3. Bài mới: 33’. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giơí thiệu bài mới. Hoạt động 1. 1. Xác định vị trí một số ** Trực quan. Hoạt động nhóm. quốc gia trên lược đồ: - Quan sát bản đồ các nước châu Âu. -Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Xác định các nước khu vực Bắc Âu? - Bắc Âu có 4 quốc gia. TL: Nauy. Thụy Điển, Plan, Aixlen. * Nhóm 2,3: Xác định các nước Tây và Trung - Tây và Trung Âu có 15 Âu? quốc gia. TL: Anh, Ailen, Pháp, Ha Lan, Bỉ, Đức Thụy
  3. Sĩ, Ao, Xlôvakia, Hunggari, Ruimani, ba Lan, Sec, Nam Tư, Đan Mạch. - Đông Âu 7 quốc gia. * Nhóm 4: Xác định các nước Đông Âu? TL: Latvia, Litva, Extônia, bêlarút, Ucraina, LBNga, Mônđava. - Nam Âu 9 quốc gia. * Nhóm 5: Xác định các nước Nam Âu? TL: TBN, BĐN, Italia, Croatia, Hecxegôvina, XécBi, Môntênêgrô, Hi Lạp, Mec xê đô nia. * Nhóm 6: Đọc tên các quốc gia liên minh châu Âu? TL: Pháp, Bỉ, Ha Lan, Đức, Ý, Lucxembua, Aixlen, Đan Mạch, Anh, Hi Lạp, TBN, BĐN, Thụy Điển, Phần Lan. 2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh Chuyển ý. tế: Hoạt động 2. a. Xác định 2 nước Pháp, ** Phân tích. Ucraina: - Xác định 2 quốc gia Pháp, Ucraina trên bản đồ. a. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh TL: - Pháp nằm phía Tây châu Âu ven Măng tế 2 nước trên:
  4. Sơ. - Ucraina phía Đông châu Âu giáp LBNga, biển Đen. - Quan sát bảng số liệu 185 sgk. c. Nhận xét trình độ phát - Vẽ biểu đồ hình tròn. triển kinh tế hai nước này: - Giáo viên giới thiệu biểu đồ hình trục. + Pháp có trình độ phát triển kinh tế cao, công + Nhận xét trình độ phát triển của Pháp? nghiệp phát triển, dịch vụ TL: Phát triển kinh tế cao, công nghiệp phát quan trọng. triển cao, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tỉ trọng cao chiếm vị trí hàng đầu. + Ucraina có công nghiệp, Nông, lâm, ngư nghiệp thấp nhất. dịch vụ phát triển nhưng + Trình độ phát triển của Ucraina? chưa bằng Pháp. TL:Công nghiệp phát triển song Pháp phát triển hơn. Dịch vụ cao nhất nhưng thấp hơn của Pháp 4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’- Xa c đinh các quốc gia ở Nam Âu trên bản đồ? - Học sinh xác định.
  5. - Đành giá tiết thưc hành. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Xem lại tiết thực hành. - Chuẩn bị bài ôn tập. - Tự xem lại kiến thức đã học. 5. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản