intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án Kỹ thuật thi công xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Quoc Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:77

258
lượt xem
83
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu chọn phương án móng và tính toán cấu tạo móng; khối lượng công tác cần thiết; tính toán và thiết kế ván khuôn; biện pháp thi công;... được trình bày cụ thể trong "Đồ án Kỹ thuật thi công xây dựng".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Kỹ thuật thi công xây dựng

 1. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU 0.1) Nhiệm vụ thiết kế.............................................................................. 0.2) Đặc điểm công trình........................................................................... 0.3) Cấu tạo công trình.............................................................................. 0.4) Dự án xây lắp..................................................................................... 0.5) Số liệu tính toán.................................................................................. 0.5.1).......................................................................................Th ông số nhịp và bước cột........................................................................... 0.5.2).......................................................................................Th ông số về tiết diện các bộ phận.............................................................. 0.5.3).......................................................................................Đặ c trưng tính toán của vật liệu................................................................... 0.5.4).......................................................................................M ặt bằng cột, dầm, sàn.............................................................................. CHƯƠNG   I:   CHỌN   PHƯƠNG   ÁN   MÓNG   VÀ   TÍNH   TOÁN   CẤU   TẠO  MÓNG 1.1) Xác định tải trong sơ bộ tác dụng xuống móng................................. 1.1.1).......................................................................................Tả i trọng sàn................................................................................................. 1.1.2).......................................................................................Tr ọng lượng bản thân cột........................................................................... 1.1.3).......................................................................................Tr ọng lượng bản thân dầm......................................................................... 1.2) Xác định lực dọc tác dụng xuống móng............................................. 1.2.1).......................................................................................Cộ t C1........................................................................................................... 1.2.2).......................................................................................Cộ t C2........................................................................................................... 1.3) Xác định sơ bộ tiết diện móng........................................................... 1.3.1).......................................................................................Cộ t C1........................................................................................................... 1.3.2).......................................................................................Cộ t C2........................................................................................................... 1.4) Mặt bằng bố trí móng........................................................................ CHƯƠNG II: KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC  CẦN THIẾT 2.1) Khối lượng công tác đào đắp............................................................. SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  1
 2. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG 2.1.1).......................................................................................Kh ối lượng công tác đào đất........................................................................ 2.1.2).......................................................................................Kh ối lượng công tác đắp đất........................................................................ 2.1.3).......................................................................................Kh ối lượng công tác đào đất đà kiềng......................................................... 2.1.4).......................................................................................Kh ối lượng công tác đổ cát tôn nền bằng cốt thiết kế............................... 2.2) Khối lượng công tác bê tông.............................................................. 2.2.1).......................................................................................Kh ối lượng bê tông móng............................................................................. 2.2.2).......................................................................................Kh ối lượng bê tông lót dầm đà kiềng, đáy móng ........................................ 2.2.3).......................................................................................Kh ối lượng bê tông dầm đà kiềng .............................................................. 2.2.4).......................................................................................Kh ối lượng bê tông sàn ................................................................................ 2.2.5).......................................................................................Kh ối lượng bê tông cột ................................................................................ 2.3) Khối lượng công tác ván khuôn ................................... 2.3.1).......................................................................................Kh ối lượng ván khuôn móng........................................................................ 2.3.2).......................................................................................Kh ối lượng ván khuôn cột ........................................................................... 2.3.3).......................................................................................Kh ối lượng ván khuôn dầm ......................................................................... 2.3.4).......................................................................................Kh ối lượng ván khuôn sàn ........................................................................... 2.4) Khối lượng công tác cốt thép............................................................. 2.4.1).......................................................................................Kh ối lượng cốt thép dầm ............................................................................ 2.4.2).......................................................................................Kh ối lượng cốt thép sàn .............................................................................. 2.4.3).......................................................................................Kh ối lượng cốt thép cột .............................................................................. CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ VÁN KHUÔN 3.1) Thiết kế ván khuôn cột...................................................................... 3.1.1).......................................................................................Thi ết kế ván khuôn cột cho tầng 5............................................................... 3.1.2).......................................................................................Thi ết kế ván khuôn cột trục A, B tầng 3...................................................... SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  2
 3. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG 3.2) Thiết kế ván khuôn dầm.................................................................... 3.2.1) Thiết kế  ván khuôn dầm gỗ, dùng cây chống chữ  T bằng gỗ  cho dầm 250x500 3.2.2) Thiết kế  ván khuôn dầm gỗ, dùng cây chống chữ  T bằng gỗ  cho dầm 250x300 3.3) Thiết kế ván khuôn sàn...................................................................... 3.3.1).......................................................................................Kíc h thước ô bản và cấu tạo ván khuôn....................................................... 3.3.2).......................................................................................Tả i trọng tác dụng........................................................................................ 3.3.3).......................................................................................Tín h và bố trí đà đỡ ván................................................................................. 3.3.4).......................................................................................Tín h cây chống đỡ ván khuôn sàn................................................................. 3.3.5) Tính số đà ngang, dọc và cột chống cho 1 ô sàn................................ CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP THI CÔNG 4.1) Biện pháp thi công.............................................................................. 4.1.1).......................................................................................Bi ện pháp thi công cột................................................................................. 4.1.2).......................................................................................Bi ện pháp thi công dầm, sàn........................................................................ 4.2) An toàn trong thi công bê tông, cốt thép, ván khuôn........................... 4.2.1).......................................................................................Dự ng lắp, tháo dỡ dàn giáo........................................................................... 4.2.2).......................................................................................Gia  công, lắp dựng ván khuôn........................................................................ 4.2.3).......................................................................................Gia  công, lắp dựng cốt thép............................................................................ 4.2.4).......................................................................................Th áo dỡ ván khuôn....................................................................................... 4.3) An toàn trong công tác lắp dựng......................................................... 4.4) Biện pháp đổ bê tông.......................................................................... 4.4.1).......................................................................................Ng uyên tắc chung.......................................................................................... 4.4.2).......................................................................................M ột số chú ý................................................................................................ 4.4.3) Mạch ngừng........................................................................................ 4.4.4).......................................................................................Đầ m bê tông.................................................................................................. 4.4.5).......................................................................................Bả o dưỡng bê tông........................................................................................ SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  3
 4. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG 4.4.6).......................................................................................An  toàn trong đổ và đềm bê tông................................................................... CHƯƠNG V: CHỌN MÁY THI CÔNG 5.1) Chọn máy đầm cóc............................................................................. 5.2) Chọn vận thăng................................................................................... 5.3) Chọn máy trộn bê tông....................................................................... 5.4) Chọn phương tiện vận chuyển bê tông............................................. 5.5) Chọn máy đầm dùi............................................................................. TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  4
 5. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG CHƯƠNG MỞ ĐẦU 0.1)  Nhiệm vụ thiết kế  Yêu cầu thiết kế  thi công xây lắp một block A của một trường học có 6  tầng: Tính khối lượng các công tác bao gồm vật tư . Lập biện pháp thi công và chọn máy móc thiết bị phục vụ. Lập tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực. 0.2)  Đặc điểm công trình     Khung nhà làm bằng khung bê tông cốt thép, không có tầng hầm với kích   thước như sau. Kích thước mặt bằng nhà : 43.2 m x 8.6m Số lượng tầng : 6 (gồm 1 trệt và 5 lầu) Chiều cao nhà : 20.3 m (tính từ cốt đất thiên nhiên) 0.3)  Cấu tạo công trình  Nhà là kết cấu khung bê tông cốt thép đổ toàn khối. Sàn bê tông cốt thép dày   100 mm. Công trình đặt trên nền cát mịn lẫn bột đồng nhất, trạng thái dẻo, có   =2.08 T/m3, w= 17 ,   =2.67, e = 0.502, c = 0.06 kG/cm2,   = 32o Hệ thống cầu thang và khu vệ sinh nằm ở hai đầu. Hệ  thống cửa có hệ  thống cửa ra vào và hệ  thống cửa sổ, hệ  thống cửa   chính có chiều cao từ cốt nền nhà cho tới cốt cao độ đáy dầm. Trang trí bên trong nhà như  sau: tường và trần nhà được bả  matit rồi quét  sơn nước đúng yêu cầu kỹ thuật. 0.4)  Dự án xây lắp  Khối lượng công việc được xác định dựa trên bản vẽ thiết kế , giá thành xây   lắp 1m3 nhà lấy theo đơn giá bình quân các công trình tương tự  hay tính theo  đơn giá địa phương. Ở đây lấy đơn giá bình quân của khu vực Tây Ninh. Khối lượng thi công đường xá, cống rảnh, vỉa hè, cây xanh xác định theo   tổng mặt bằng xây dựng. SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  5
 6. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG 0.5/Số liệu tính toán 0. 5 . 1 )  Thông số nhịp và bước cột  Số tầng B1 B2 L1 L2 H Khu vực 6 3.7 3.6 6.7 1.9 3.3 Tây Ninh 0. 5 . 2 )  Thông số về tiết diện các bộ phận  TT Cấu kiện Tiết diện Ghi chú 1 Dầm nhịp L1 25x50cm Trục A­B 2 Dầm nhịp L2 25x30cm Trục B­C 3 Dầm nhịp B1 25x30cm Trục 1­2, trục 12­13 Trục   3­4,   4­5,   5­6,  4 Dầm nhịp B2 25x30cm 6­7,   7­8,   8­9,   9­10,  10­11, 11­12 5 Dầm trục C 25x25 cm 6 Cột trục A, B từ tầng trệt­6 25x40cm 7 Cột trục C từ tầng trệt­mái 25x25cm Dày 10 cm 8 Bản sàn Hệ  đà kiềng tầng trệt cũng có kích thước dầm sàn giống như  sàn các  tầng. SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  6
 7. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG Dưới đà kiềng là lớp bê tông lót đá 40x60 dày 10cm.  Cao độ ghi trong bản vẽ là cao độ  kiến trúc. Cao độ  kết cấu là cao độ  kiến trúc trừ đi lớp cấu tạo bề mặt tương ứng. Cao độ mặt đất tự nhiên trung bình: ­0.500m Các thông số  nhịp và bước cột L1, L2, B1, B2 và khu vực công trình   xem ở bảng số liệu đồ án. 0. 5 . 3 )  Đặc trưng tính toán của vật liệu  Bê tông: Sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B20 có: Cường độ chịu nén tính toán Rb =  11.5 MPa Cường độ chịu kéo tính toán Rbt = 0,9 MPa Mô đun đàn hồi E = 2.5x103 MPa Hệ số passion của bê tông là:  ϑ =0,2 Cốt thép : Cường độ thép AI (d=6;d=8) Rs =2250kG/cm2 = 225 MPa Cường độ thép AII(d>10) Rs =2800 kG/cm2 =280 Mpa 0. 5 . 4 )  Mặt bằng cột, dầm, sàn                      MẶT BẰNG BỐ TRÍ HỆ ĐÀ KIỀNG, DÂM SÀN TẦ   MẶT BẰNG  CỘT, TƯỜNG TẦNG TRỆT­5 SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  7
 8. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG              CHƯƠNG I: CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG VÀ TÍNH TOÁN CẤU TẠO  MÓNG 1.1)  Xác định tải trong sơ bộ tác dụng xuống móng  1. 1 . 1 )  Tải trọng sàn   Sàn phòng học γi δi gsi TT ni ( kN/m3) (m) ( kN/m2) Tĩnh tải 25 1.1 0.1 2.75 Hoạt tải 2 1.2 2.4           Tổng              5.15 = 1. 1 . 2 )Trọng lượng bản thân cột  TT Trục H(m) b(m) h(m) M(kN) Tầng  A,B 3.3 0.25 0.4 8.25 trệt,1,2,3,4,5 C 3.3 0.25 0.25 5.16 1. 1 . 3 ) Trọng lượng bản thân dầm TT L(m) b(m) h(m) M(kN/m) SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  8
 9. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG L1 6.7 0.25 0.5 3.13 L2 1.9 0.25 0.3 1.88 A 3.7 0.25 0.3 1.88 A1 3.6 0.25 0.3 1.88 C 3.7 0.25 0.25 1.56 C1 3.7 0.25 0.25 1.56 1.2)  Xác định lực dọc tác dụng xuống móng  1. 2 . 1 ) Cột A4 Công trình có 6 tầng: 1 trệt,5 tầng trên. Sơ bộ diện truyền tải sàn: S=3.6x6.7/2=12.06m2  N=6x(12.06x5.15+3.6x1.88+3.13x6.7/2 + 8.25) = 640.25 kN ­ Cột B4 Diện truyền tải sàn:S=3.6x1.9/2=3.42m2        N=6x(12.06x5.15+3.6x1.88+3.13x6.7/2+1.9/2x1.56+3.42x5.15+8.25)= 525,67kN 1. 2 . 2 ) Cột C4 Diện truyền tải sàn:S=3.6x1.9/2=3.42m2  N=6x(3.42x5.15+(3.6x1.56)+1.9/2x1.88+5.16)= 181.05 kN 1.3)  Xác định sơ bộ tiết diện móng  Nhận xét:  Nhận  thấy  lực dọc tại chân cột A4 và B4 gần bằng nhau. Để  thuận  tiện trong thi công và thiên về  an toàn, ta chọn trục B4 có lực dọc tại   chân cột lớn nhất để xác định kích thước móng cho trục A và B. Nhận  thấy  lực dọc tại chân cột C4 có thể  xem lớn nhất trục để  xác   định kích thước móng cho trục C. 1. 3 . 1 ) Cột A, B Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng xuống chân cột tại cốt −0.5m:  N0tc =   =   = 1164(kN) Phương án móng: móng đơn trên nền tự nhiên. Chọn độ sâu chôn móng: h = 1.9 m SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  9
 10. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG Giả thiết: b = 2m (cạnh bé đáy móng) Diện tích sơ bộ đáy móng: F =  Cường độ tính toán của lớp đất đặt móng: R =   (AbγII+Bh +DcII) Với:   m1 = 1.3  : tra bảng dựa vào loại cát trung đến mịn ít ẩm. m2 = 1     : vì nhà khung không thuộc loại tuyệt đối cứng. ktc = 1     : vì chỉ tiêu cơ lý của đất lấy theo kết quả thí nghiệm  trực tiếp. γII =   = 20.8 kN/m3: móng đặt trên nền đất đồng nhất. cII = 6 kN/m2 Từ φ =   tra bảng được: A = 1.34; B = 6.35; D = 8.55 R =   (1.34×2×20.8+6.35×1.3×20.8+8.55×6) = 362kN/m2 Diện tích sơ bộ đế móng: F =    =   = 3.59 m2 Với:   = 20kN/m3 Vì móng chịu tải lệch tâm nên ta tăng diện tích đế móng lên: F* = 1.1×F = 1.1×3.59 = 3.95 m2 Chọn l/b = 1.2: b >  =   = 1.82 m chọn= 2m l > 1.2×1.82 = 2.14 m chon l=2.5 m  Chọn sơ  bộ  kích thước  móng  trục A, B là: b×l = 2×2.5m (có F = 5m 2),  chiều cao móng h = 0.7m; chiều cao đế móng là 0.3m. 1. 3 . 2 )  Cột C   Vì khoảng cách giữa trục B và C là 1.9m quá nhỏ nên ta dùng móng băng   từ trục B đến C. Mặt bằng bố trí móng SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  10
 11. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG CÔNG TRÌNH T/L 1/100                               CHƯƠNG II: KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC CẦN THIẾT 1/ Khối lượng công tác đào đắp      1.1/ Khối lượng công tác đào đất: tính cho 1 móng. Tính móng M1: có H=1,5 m, mái dốc m=1,1 ­Chiều dài đáy móng bm=2,5 m ­Chiều rộng đáy móng am=2 m ­Chiều rộng để thi công móng atc=0,5 m ­Chiều dài đáy móng b=bm+atc=2,5+2.0,5=3,5 (m) ­Chiều rộng đáy móng a=am+atc=2+2.0,5=3 (m) ­Chiều dài miệng hố móng d=b+2mH=3,5+2.1,3.1,5= 7,4 (m) ­Chiều rộng miệng hố móng c=a+2mH=3+2.1,3.1,5= 6,9 (m) V=1/6H[ab+(a+c)(b+d)+cd]= Tương tự tính cho móng M2. Ta có bảng sau.        1.2/Khối lượng công tác đắp đất: tính cho 1 móng. SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  11
 12. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG Tính móng M1: Khối lượng đất dưới dạng nguyên thể cần để lấp hố đào  được bằng công thức: Wh: Thể tích hình học hố đào = 42,37 (m3) Wc thể tích hình học công trình chôn trong đất= 2,26 (m3) K0 độ tơi xốp sau khi đầm: =1,3 Khối lượng đất còn thừa:     (m3) SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  12
 13. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG BẢNG 1:THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO Chiều  Chiều  Chiều  rộng  Chiều  Chiều  Hệ  rộng  Chiều dài  rộng  Chiều dài  miệng  Chiều  V(m3)  Cấu  rộng  dài  số  đáy (b) miệng hố  TT thi  đáy (l)(m)  hố (B) sâu(h) V=1/6H[ab+(a+c) kiện móng  móng  mái  (m)  (L)(m)  công  b=bm+2btc (m)  (m) (b+d)+cd] am (m) bm (m) dốc a=am+2b d=b+2mH btc (m) c=a+2m tc H 1 M1 2 2.5 0.5 0.67 3 3.5 5.010 5.51 1.500 26.57 2 M2 2 3.6 0.5 0.67 3 4.6 5.010 6.61 1.500 30.97 Tổng 748.03 Khối lượng đất đắp Độ  Thể tích  tơi  Khối  Tổng  Thể tích hình  hình học  xốp  lượng  Số  Tổng  khối  TT Cấu kiện học hố đào  công trình  sau  đất  cấu  (m3) lượng  (m3) chôn trong  khi  đắp  kiện (m3) đất (m3) đào  (m3) K0 1 M1 26.57 2.26 1.1 24.04 13 312.55 672.04 2 M2 30.97 3.01 1.1 27.65 13 359.48 SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  13
 14. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  14
 15. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG  1.3/Khối lượng bê tông lót: ­ Đà kiềng ĐK1(Tính cho 1 cấu kiện):         + Chiều rộng: b= 250+50x2 = 350mm= 0,35m         +Chiều dài: l= 3.6­0.25/2­0.25/2 = 3.35 m         +Chiều sâu: h= 0.1+0.3= 0.4 m Khối lượng bê tông lót V= 0.35x3.350 x0.1= 0.118 m3. Theo đà kiềng ĐK2 (Tính cho 1 cấu kiện):           +Chiều rộng: b= 250+50x2 = 350mm= 0,35 m           +Chiều dài: l= 6.7­0.4­0.4/2= 6.1 m           +Chiều sâu: h=0.5+0.1= 0.6 m Khối lượng bê tông lót V= 0.35x6.1x0.1= 0.214 m3.      ­Theo đà kiềng ĐK3 (Tính cho 1 cấu kiện): +Chiều rộng: b= 250+50x2 = 350mm= 0,35m +Chiều dài: l= 3.6­0.25/2­0.25/2 = 3.350m  +Chiều sâu: h=0.25+0.1=0.35 m                       Khối lượng bê tông lót V= 0.35x3.350x0.1= 0.118 m3.      ­Theo đà kiềng ĐK4 (Tính cho 1 cấu kiện): +Chiều rộng: b= 250+50x2 = 350mm= 0,35 m +Chiều dài: l= 1.9­0.4/2­0.25= 1.45 m +Chiều sâu: h=0.3+0.1= 0.4 m                   Khối lượng bê tông lót V= 0.35x1.45x0.1= 0.05 m3   ­Theo đà kiềng ĐK5 (Dầm thang) (Tính cho 1 cấu kiện): +Chiều rộng: b= 250+50x2 = 350mm= 0,35 m +Chiều dài: l= 3.6­0.25/2­0.25/2 = 3.350 m +Chiều sâu: h=0.25+0.1= 0.35 m              Khối lượng bê tông lót V= 0.35x3.350x0.1= 0.118 m3        1.4/Khối lượng bê tông lót móng  Bê tông lót móng (tính cho 1 móng) Móng M1: Chiều rộng: b= 2+0.1x2= 2.2 m  Chiều dài: l= 2.5+0.1x2= 2.7 m  Khối lượng V= 2.2x2.7x0.1= 0.594 m3  Móng M2: Chiều rộng: b= 2+0.5x2= 2.7 m  Chiều dài: l= 3.6+0.1x2= 3.8 m  Khối lượng V= 2.7x3.8x0.1=1.026 m3 SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  15
 16. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG BẢNG 3:THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG LÓT(4x6) Tổng  Chiều  Chiều  Chiều  Chiề  Số  khối  rộng  dài bê  Chiều  Cấu  rộng(b u  cấu  lượng  Tổng TT bê tông  tông  dày (h) kiện ) dài(l) kiệ cấu  (m3) lót (b) lót (l) (m) (m) (m) n kiện (m) (m) (m3) 1 ĐK1 0.25 3.350 0.350 3.350 0.100 24 2.81 2 ĐK2 0.25 6.100 0.350 6.100 0.100 13 2.78 3 ĐK3 0.25 3.350 0.350 3.350 0.100 12 1.41 4 DK4 0.25 1.450 0.350 1.450 0.100 13 0.68 26.59 5 DK5 0.25 3.350 0.350 3.350 0.100 2 0.23 6 M1 2 2.500 2.200 2.700 0.100 13 7.72 7 M2 2 3.600 2.200 3.800 0.100 13 10.87 1.5/Khối lượng công tác bê tông Khối lượng bê tông móng M1: (tính cho một cấu kiện)     ­Phần đế móng rộng 2m, dài 2.5m, cao 0.2 m: V1 = 2×2.5×0.2 = 1 (m3) Phần móng vát taluy: V2 =   [a1b1+a2b2+(a1+a2) (b1+b2)]      =   [0.5×0.35+2.5×2+(0.5+2.5) (0.35+2)] =  1.019 (m3) Với:  a1 = 0.5m : cạnh dài đáy trên đài móng. b1 = 0.35 m : cạnh ngắn đáy trên đài móng. a2 = 2.5m : cạnh dài đáy dưới đài móng. b2 = 2m : cạnh ngắn đáy dưới đài móng. h = 0.5 m : khoảng cách giữa hai đáy. + Phần cổ móng rộng 0.25m, cao 1.2 m, dài 0.4m: V3 = 0.25×1.2×0.4 = 0.12 (m3)  Tổng khối lượng: V=V1+V2+V3=1+1,019+0,12=2,139 (m3) ­Coppha móng M1:                    Coppha bản móng: Phần bản móng rộng 2m, dài 2.5m, cao 0.2 m: SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  16
 17. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT  CƯỜNG A= (2x0.2+2.5x0.2)x2=1.8 m2         Phần cổ móng rộng 0.25m, cao 1.2 m, dài 0.4m: A= (0.25x1.2+0.4x1.2)x2=1.56 m2 ­Tương tự ta tính cho móng M2. Ta có bảng sau: SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  17
 18. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG BẢNG 4:KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG MÓNG Chiều  Khối  Chiều  Chiề Chiều  Chiều  Khối  Chiều  cao  Số  lượng  Phần hình thang  TÊN  rộng  u cao  rộng phần  dài phần  Tổng  lượng bê  dài bản  phần  cấu  phần  V2(m3)  Tổng  CẤU  bản  bản  trên hình  hình  V1+V tông  móng  hình  kiệ bản  V=1/6H[ab+ (m3) KIỆN móng  móng  thang  (B) thang L  2 (m3) móng  (m) thang  n móng V1  (a+c)(b+d)+cd] (m) (m) (m)  (m)  (m3) (m) (m3)  M1 2.5 2 0.20 0.350 0.5 0.500 13 1.00 1.02 2.14 27.80 M2 3.6 2 0.20 0.350 0.5 0.500 13 1.44 1.42 2.93 38.12 Cổ  26 0.12 móng  0.4 0.25 1.20 0.12 3.12 70.02 C1         Cổ  13 0.08 móng  0.25 0.25 1.20 0.08 0.98 C2         SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  18
 19. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG 1.6/ Khối lượng công tác đổ cát tôn nền bằng cốt thiết kế Trong phòng học S1: Chiều rộng:b= 3.6­0.1­0.1= 3.4 (m) Chiều dài:l= 6.7 ­0.2­0.2 = 6.3(m) Chiều cao: h= 0.0­(­0.5)­0.1= 0.4(m)  Ngoài hành lang S2: +Chiều rộng:b= 1.9­0.1­0.2= 1.6 (m) +Chiều dài:l= 3.6(m) +Chiều cao: h= 0.0­(­0.5)­0.1­0.02= 0.38(m)  BẢNG 5:THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÁT TÔN NỀN Tổng  Hệ  Chiều  Chiều  Chiề Số  khối  Cấu  số  Tổng  STT rộng  dài l  u cao  cấu  lượng  kiện lèn  (m3) b(m)     (m) h(m) kiện cấu kiện  chặt (m3)  1 S1 3.400 6.3 0.400 12 1.25 128.52 161.35 2 S2 1.600 3.6 0.380 12 1.25 32.83 1.7/Khối lượng bê tông dầm, đà kiềng  Tầng trệt,1,2 Đà kiềng ĐK1,dầm D1: +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.5m +Chiều dài : l= 6.7­0.3­0.3/2= 6.25(m) Đà kiềng ĐK2, dầm D2: +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.3m +Chiều dài : l= 1.9­0.25­0.3/2=1.5(m) Đà kiềng ĐK3, dầm D2: +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.3 m +Chiều dài : l= 14.6­5x0.25= 13.35(m) Tầng 3,4,5,mái. Đà kiềng ĐK1,dầm D1: +Chiều rộng : b= 0.25m SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  19
 20. ĐỒ ÁN KĨ THUẬT THI CÔNG                                               GVHD: ĐẶNG VIẾT CƯỜNG +Chiều cao : h= 0.5m +Chiều dài : l= 6.7­0.25­0.25/2= 6.325(m) Đà kiềng ĐK2, dầm D2: +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.3m +Chiều dài : l= 1.9­0.25­0.25/2=1.525(m) Đà kiềng ĐK3, dầm D2: +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.3 m +Chiều dài : l= 14.6­5x0.25= 13.35(m) 1.8/ Khối lượng bê tông sàn  Sàn phòng học(S1): +Chiều rộng : b= 6.7­0.25­0.25/2= 6.325(m) +Chiều cao : h= 0.12m +Chiều dài : l= 14.6­5x0.25=13.35(m) Sàn ngoài hành lang (S2): +Chiều rộng : b= 1.9­0.25­0.25/2= 1.525(m) +Chiều cao : h= 0.08m +Chiều dài : l= 14.6­5x0.25=13.35(m) 1.9/ Khối lượng bê tông cột  Cột trục A,B: Tầng trệt,1,2,3  (Cột C1) +Chiều rộng : b= 0.25  +Chiều cao : h= 0.4 +Chiều dài : H= 2.8 m Tầng 4,5 ( Cột C2) Cột trục A,B: +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.25m +Chiều dài : H= 2.8 m Cột trục C trệt 1,2,3,4,5 ( Cột C3): +Chiều rộng : b= 0.25m +Chiều cao : h= 0.25m +Chiều dài : H= 3 m SVTH: ĐỖ THANH TÙNG                MSSV : 13L1160028                                       Trang  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2