Đồ án Thi công đường Sắt: Gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất

Chia sẻ: Lê Hữu Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
134
lượt xem
59
download

Đồ án Thi công đường Sắt: Gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Đồ án Thi công đường Sắt: Gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất trình bày nền đất yếu, một số biện pháp gia cố nền đất yếu; thi công cọc xi măng đất; ứng dụng cọc xi măng đất để xây dựng kè chống sói lở tại khu đô thị mới an phú thịnh TP. Quy Nhơn, Bình Định. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Thi công đường Sắt: Gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất

GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN 1 NỀN ĐẤT YẾU MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU ................. 5<br /> ĐẶT VẪN ĐỀ ..................................................................................................... 6<br /> <br /> I.<br /> <br /> II. LỊCH SỬ RA ĐỜI PHƯƠNG PHÁP GIA CÔ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI<br /> MĂNG ĐẤT ................................................................................................................ 7<br /> III.<br /> <br /> GIẢI PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT . .......... 7<br /> <br /> IV. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN<br /> ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XIMĂNG - ĐẤT TRÊN THẾ GIỚI .................................... 8<br /> V. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT<br /> YẾU BẰNG CỌC XIMĂNG - ĐẤT Ở VIỆT NAM:.................................................. 9<br /> VI.<br /> <br /> NGUYÊN TẮC GIA CỐ ĐẤT NỀN ................................................................ 9<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Quá trình nén chặt cơ học............................................................................. 10<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Quá trình cố kết thấm ................................................................................... 11<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Quá trình gia tăng cường độ của cọc gia cố và sức kháng cắt của đất nền .. 13<br /> <br /> PHẦN 2 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ................................................................. 15<br /> I.<br /> <br /> GIỚI THIỆU ...................................................................................................... 16<br /> 4.<br /> <br /> Lịch sử phát triển.......................................................................................... 16<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Nguyên lý gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất .................................... 17<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Tác dụng cải thiện tính chất cơ lý của cọc xi măng đất ............................... 17<br /> a)<br /> <br /> Làm tăng cường độ và sức kháng ............................................................. 17<br /> <br /> b)<br /> <br /> Đẩy nhanh quá trình cố kết thấm .............................................................. 18<br /> <br /> c)<br /> <br /> Tăng module biến dạng của đất nền ......................................................... 19<br /> Ứng dụng của cọc xi măng đất ..................................................................... 19<br /> <br /> 7.<br /> <br /> THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ................................................................... 21<br /> <br /> II.<br /> <br /> Phân loại phương pháp thi công ................................................................... 21<br /> <br /> 1.<br /> a)<br /> <br /> Phân loại ................................................................................................... 21<br /> <br /> b)<br /> <br /> Tiêu chí lựa chọn phương pháp thi công cọc............................................ 21<br /> <br /> c)<br /> <br /> Một số cách bố trí cọc xi măng đất ........................................................... 21<br /> Qui trình thi công cọc xi măng đất ............................................................... 23<br /> <br /> 2.<br /> a)<br /> b)<br /> <br /> III.<br /> <br /> Giai đoạn thi công chính ........................................................................... 26<br /> <br /> c)<br /> 3.<br /> <br /> Giai đoạn chuẩn bị .................................................................................... 23<br /> Giai đoạn hoàn thiện ................................................................................. 29<br /> So sánh hai hình thức thi công cọc xi măng đất ........................................... 29<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỌC XI MĂNG ĐẤT .................................... 31<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Xác định số lượng mẫu thí nghiệm .............................................................. 31<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Kiểm định chất lượng cọc ............................................................................ 33<br /> <br /> THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT<br /> <br /> GVHD. TS NGUYỄN KHÁNH LÂN<br /> <br /> GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHẦN 3 ỨNG DỤNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SÓI LỞ<br /> TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI AN PHÚ THỊNH TP. QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH ................ 35<br /> VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT ...................................................... 36<br /> <br /> I.<br /> 1.<br /> <br /> Vị trí địa lý ................................................................................................... 36<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Địa hình, địa chất khu vực ........................................................................... 36<br /> a)<br /> <br /> Địa hình .................................................................................................... 36<br /> <br /> b)<br /> <br /> Điều kiện địa chất ..................................................................................... 37<br /> <br /> c)<br /> <br /> Điều kiện thủy văn .................................................................................... 37<br /> <br /> QUI TRÌNH THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT .............................................. 38<br /> <br /> II.<br /> 1.<br /> <br /> Mặt bằng thi công ......................................................................................... 38<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Máy móc, thiết bị thi công ........................................................................... 39<br /> a)<br /> <br /> Phần di động ............................................................................................. 39<br /> <br /> b)<br /> <br /> Phần cố định ............................................................................................. 40<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Nhân công .................................................................................................... 41<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Trình tự thi công cọc xi măng đất ................................................................ 41<br /> <br /> III.<br /> <br /> KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ................. 43<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Máy móc, thiết bị ......................................................................................... 43<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Qui trình kiểm tra ......................................................................................... 43<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đánh giá kết quả kiểm tra ............................................................................ 46<br /> <br /> THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT<br /> <br /> GVHD. TS NGUYỄN KHÁNH LÂN<br /> <br /> GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH<br /> Hình 01 Sơ đồ phân loại chung các thiết bị trộn sâu ...................................................... 16<br /> Hình 02. Minh họa phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc xi măng đất .................. 17<br /> Hình 03. Ứng dụng của cọc xi măng đất ........................................................................ 19<br /> Hình 04. Công trình đường Lương Định Của sử dụng cọc xi măng đất D800 gia cố nền<br /> đất yếu và giảm độ lún. ................................................................................................... 20<br /> Hình 05.. Công trình Saigon Pearl (quận Bình Thạnh, TP HCM) sử dụng cọc xi măng đất<br /> làm tường chắn đât, thi công 3 lớp hàng cọc, D1000, L=12m. ...................................... 21<br /> Hình 06. Công trình bờ kè ở Quận 7 - TP HCM, dự án xây dựng hồ xử lý nước thải kênh<br /> Nhiêu Lộc. ...................................................................................................................... 21<br /> Hình 07. Bố trị trụ trộn khô ............................................................................................ 22<br /> Hình 08. Bố trí trụ trộn ướt trên cạn ............................................................................... 22<br /> Hình 09. Bố trí trụ trộn ướt trên biển.............................................................................. 23<br /> Hình 10. Các loại xe khoan ............................................................................................ 25<br /> Hinh 11. Silo chứa xi măng và bồn tự trộn .................................................................... 25<br /> Hinh 12. Thiết bị bơm và trộn vữa ................................................................................. 25<br /> Hình 13. Đầu khoan máy khoan thi công pheo phương pháp trộn ướt .......................... 26<br /> Hình 14. Thiết bị điện toán, ghi chép tốc độ khoan xuống và lên .................................. 26<br /> Hình 15. Sơ đồ thi công theo phương pháp trộn khô ..................................................... 27<br /> Hình 16. Quy trình thi công cọc xi mặng đất theo công nghệ trộn ướt .......................... 28<br /> Hình 17. Lấy mẫu thí nghiệm ......................................................................................... 32<br /> Hình 18. Mẫu thí nghiệm cọc xi măng đất lấy từ hiện trường ....................................... 32<br /> Hình 19. Các thiết bị thí nghiệm .................................................................................... 33<br /> Hình 20. Vị trí khu đô thị và quy hoạch các đảo của khu đô thị .................................... 36<br /> Hình 21. Mặt cắt đại diện tuyến kè................................................................................. 39<br /> Hình 22. Sơ đồ hệ thống Jet Grounting .......................................................................... 39<br /> Hình 23. Giàn khoan phụt Jet Grounting........................................................................ 40<br /> Hình 24. Máy trộn vữa và máy bơm trong thi công cọc xi măng đất ............................. 41<br /> Hình. Tia vữa phun tạo cọc xi măng đất......................................................................... 42<br /> Hình 25. Trình tự đào lộ đầu cọc .................................................................................... 44<br /> Hình 26. Kiểm tra đường kính cọc bằng thước .............................................................. 44<br /> Hình 27. Công tác khoan lấy mẫu .................................................................................. 45<br /> Hình 28. Công tác bảo dưỡng mẫu ................................................................................. 45<br /> Hình 29. Nén mẫu ........................................................................................................... 46<br /> <br /> THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT<br /> <br /> GVHD. TS NGUYỄN KHÁNH LÂN<br /> <br /> GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT<br /> <br /> 4<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 01 Nhân công: một đội khoan gồm có các thành phần sau: .................................. 23<br /> Bảng 02. Thiết bị thi công cọc xi măng đất theo phương pháp trộn khô ....................... 23<br /> Bảng 03. Thiết bị thi công cọc xi măng đất theo phương pháp trộn ướt ........................ 24<br /> Bảng 04. Đặc tính kỹ thuật công nghệ trộn khô của Bắc Âu và Nhật Bản .................... 27<br /> Bảng 05. So sánh công nghệ trộn khô Bắc Âu và Nhật Bản .......................................... 27<br /> Bảng 07. So sánh công nghệ trộn ướt trên cạn của châu Âu và Nhật Bản ..................... 29<br /> Bảng 08. Khối lượng mẫu thí nghiệm tối thiểu dự kiến ................................................. 33<br /> Bảng 09. Chức năng của các loại thí nghiệm ................................................................. 33<br /> Bảng 10. Các chỉ tiêu cơ lý của đất nền khu đô thị ....................................................... 37<br /> <br /> THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT<br /> <br /> GVHD. TS NGUYỄN KHÁNH LÂN<br /> <br /> GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT<br /> <br /> PHẦN 1<br /> NỀN ĐẤT YẾU. MỘT SỐ BIỆN PHÁP<br /> GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU<br /> <br /> THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT<br /> <br /> GVHD. TS NGUYỄN KHÁNH LÂN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản