intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đơn đề nghị cấp văn bằng tốt nghiệp

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

278
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị cấp văn bằng tốt nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn đề nghị cấp văn bằng tốt nghiệp

  1. Download từ website T   Vấn Luật    ư     – Công ty Bắc Việt Luật CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị C Ấ P PHÓ B Ả N VĂ N B Ằ NG T Ố T NGHI Ệ P Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh …………. Tôi tên là:………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………………………………. Nơi sinh:……………………………………………………………………. Là học sinh lớp: (9 hoặc 12)……………………..Năm học: ………………. Tại trường:…………………………………………………………………. Đã tốt nghiệp: (Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở) ……………… Khóa thi ngày:……………………………………………………………… Tại Hội đồng thi:…………………………………………………………… Tôi đã làm mất bản chính văn bằng tố t nghiệp: …………………………… Lý do:………………………………………………………………………. Tôi đề nghị được cấp phó bản bằng tốt nghiệp để tiện việc sử dụng. Huế, ngày..... tháng.... năm.... Người đề nghị cấp phó bản (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2