intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ học tập_14 SV-P.HC-TH

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

2.177
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kq học tập_14 sv-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQ học tập_14 SV-P.HC-TH

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN TẠM NGỪNG HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang Tôi tên:………………………………Mã số: …………………..................... Ngày sinh:……………………..Nơi sinh:………………………………….. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… Hiện đang học lớp:……………………..…….Khóa:………….. …………... Thuộc Khoa:….……………………………... ……………………………… Hệ đào tạo……………………………………...... tại Trường Đại học Tiền Giang. Nay Tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang cho phép Tôi được nghỉ học kể từ ngày …/……/…..đến ngày …/…/….. và bảo lưu kết quả học kỳ:………năm học: 20…..- 20….. Gồm các học phần dưới đây: STT Học phần- Số Điểm STT Học phần- Số Điểm Mã số TC/ĐVHT BLưu Mã số TC/ĐVHT BLưu 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Lý do xin nghỉ học: ....................................................................................... ................................................................................................................................ Kính mong được sự xem xét và chấp thuận của Hiệu trưởng./. Mỹ Tho, ngày… tháng …năm 20.… Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) 14 SV-P.HC-TH
  2. Ý KIẾN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO 14 SV-P.HC-TH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2