intTypePromotion=1

Giáo án Công nghệ 7 bài 34: Nhân giống vật nuôi

Chia sẻ: Hoàng Tuấn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
345
lượt xem
18
download

Giáo án Công nghệ 7 bài 34: Nhân giống vật nuôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn giáo viên cùng học sinh tham khảo bộ sưu tập về những giáo án bài Nhân giống vật nuôi để giảng dạy và học tập tốt nhất. Mục tiêu của bộ sưu tập này giúp cho học sinh nhận biết được khái niệm về phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng. Kỹ năng phân biệt được một số phương pháp nhân giống trong thực tế chăn nuôi ở địa phương. đồng thời quý thầy cô giáo dể dàng truyền đạt đến học sinh những nội dung trọng tâm của bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ 7 bài 34: Nhân giống vật nuôi

  1. GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 7 NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I- Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm chọn phối. - Nêu được phương pháp chọn phối và lấy được các ví dụ minh họa. - Trình bày được khái niệm và mục đích của nhân giống thuần chủng. - Nêu được ví dụ phương pháp nhân giống thuần chủng. - Trình bày được cách nhân giống thuần chủng có hiệu quả. 2. Kỹ năng - Quan sát kênh hình. - Thảo luận nhóm. - Trình bày vấn đề. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu thêm kiến thức để học tập bộ môn. - Có ý thức tham gia trong quá trình chọn phối, nhân giống thuần ch ủng ở địa phương. II- Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Nghiên cứu SGK, SGV, các tài liệu khác (Internet, giáo trình Gi ống v ật nuôi). - Giáo án điện tử. - Tranh ảnh sưu tầm để minh họa. - Phương pháp giảng dạy: Phương pháp trực quan kết h ợp v ới ph ương pháp đàm thoại và thảo luận nhóm rì rầm. 2. Học sinh: - Đọc trước bài 34. III- Các hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức.
  2. 2. Giới thiệu bài học. (?) Chọn giống vật nuôi là gì? (Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, l ựa ch ọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi). - GV giới thiệu vào bài học: ở bài trước các em đã được nghiên cứu: Th ế nào là chọn giống vật nuôi, một số phương pháp chọn giống vật nuôi và biện pháp quản lý giống vật nuôi. Vậy sau khi đã ch ọn được giống vật nuôi phù hợp với mục đích, yêu cầu chăn nuôi rồi thì công việc tiếp theo của người chăn nuôi phải thực hiện là gì, cô và các em sẽ cùng nhau nghiên cứu vấn đề này trong bài học hôm nay. Bài 34: Nhân giống vật nuôi. - GV nêu mục tiêu bài học. - GV đưa ra cấu trúc nội dung của bài học. 3. Tiến trình hoạt động: a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về “Chọn phối”. T/g Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung trình chiếu I – Chọn phối. 1. Thế nào là chọn phối? Chiếu hình ảnh minh họa. Chiếu hình ảnh minh họa. Quan sát hình ảnh 3’ * Thảo luận nhóm 2 người, thời gian 2 phút: (?) Thế nào là chọn phối? (?) Chọn phối có mục đích gì? Thảo luận, trình bày, tự đánh giá. 1’ (?) Em hãy lấy VD thể
  3. 2’ hiện công tác chọn phối trong chăn nuôi mà em biết? Liên hệ * Chốt kiến thức. Trình -Khái niệm: Chọn ghép chiếu. đôi giữa con đực với con cái để cho sinh sản gọi là chọn phối. -Mục đích: Nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống. 2. Các phương pháp chọn phối. Chiếu hình ảnh minh Chiếu hình ảnh minh họa. họa. Quan sát, phân tích tranh *Thảo luận nhóm: Chia 5’ lớp thành 3 nhóm, thời gian 2 phút. - Nhóm 1: Trình bày khái niệm về nhân giống và lai giống. - Nhóm 2: Trình bày mục đích của nhân giống và lai giống. - Nhóm 3: Lấy 2 ví dụ về nhân giống và 2 ví dụ về lai giống. Thảo luận, trình bày. Nhận xét, bổ sung. Tổng hợp ý kiến của Trình chiếu nội dung HS, đưa ra nội dung chuẩn. chuẩn. 2’
  4. (?) Em hãy lấy VD minh họa cho từng phương pháp chọn phối mà em biết? Liên hệ * GV bổ sung thêm kiến thức tìm kiếm được. Tiếp thu *Yêu cầu: HS lấy 2 VD khác ghi vào vở bài tập. 1’ Thực hiện yêu cầu (?) ở gia đình và địa phương em đã sử dụng phương pháp chọn phối 2’ nào? Thường áp dụng cho loài vật nuôi nào? Liên hệ (?) Trong phần “Chọn phối” này các em cần nhớ được những vấn đề gì? Chốt kiến thức. * Chuyển sang phần II. b. Hoạt động 2: Tìm hiểu về “Nhân giống thuần chủng”. T/g Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung trình chiếu II- Nhân giống thuần chủng. 1. Nhân giống thuần chủng là gì? Chiếu hình ảnh minh họa. 3’ * Thảo luận 2 người trong thời gian 2 phút. 1’ (?) Hãy quan sát tranh, cho biết nhân giống thuần chủng là gì? 2’ (?) Trong chăn nuôi, nhân
  5. giống thuần chủng nhằm mục đích gì? Thảo luận, trình bày, tự đánh giá. GV chốt lại vấn đề - Khái niệm: Chọn phối giữa con đực với con cái của cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. - Mục đích: Nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống (?) Em hãy lấy VD minh đã có. 2’ họa cho phương pháp nhân giống thuần chủng? Liên hệ (?) ở địa phương em, 1’ nhân giống thuần chủng được áp dụng chủ yếu cho giống vật nuôi nào? Liên hệ * GV bổ sung thêm kiến 1’ thức tìm kiếm được về công tác nhân giống thuần chủng ở địa phương. Tiếp thu Chiếu bài tập trang 92 2’ * Yêu cầu HS làm vào trong SGK Vở bài tập. Làm bài tập Đánh giá, nhận xét, bổ sung, sửa chữa (nếu có). * GV đưa ra kết quả chuẩn cuối cùng.
  6. Chiếu đáp án chuẩn. 2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? 2’ (?) Theo em, để nhân giống thuần chủng đạt kết quả cần làm thế nào? 2’ Tổng hợp ý kiến trình bày của HS, trình chiếu nội dung chuẩn. Trình bày. - Xác định mục đích rõ ràng. - Chọn được số lượng lớn vật nuôi đực và cái giống của giống thuần chủng tham gia vào ghép đôi giao phối. Quản lý giống chặt chẽ, tránh giao phối cận huyết. - Không ngừng chọn lọc và nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi. 2’ (?) Em hãy lấy VD để minh họa cho công tác giống thuần chủng đạt kết quả? Liên hệ (?) Trong phần “Nhân giống thuần chủng” các em cần nhớ được những nội dung gì? Chốt kiến thức. * GV chuyển sang hoạt động tiếp theo.
  7. c. Hoạt động 3: Tổng kết bài học. - GV gọi 1 hoặc 2 HS đọc phần “ghi nhớ”. - Dặn dò HS trả lời những câu hỏi cuối bài và chuẩn bị cho bài 35 SGK. d. Hoạt động 4: Trò chơi học tập. GV(hoặc HS) là người quản trò. - Tên trò chơi: Thi hiểu biết về các giống gà, lợn được nuôi ở nước ta - Địa điểm: Trong lớp học. - Thời gian: 2(hoặc 3) phút. - Chia lớp làm 2 hoặc 3 đội chơi (Tùy theo số lượng HS trong lớp). - Luật chơi: Mỗi một lượt chơi, ở các đội sẽ có lần lượt từng thành viên tham gia, mỗi thành viên tham gia chơi, lên bảng viết tên một giống lợn, gà mà em biết. Mỗi một tên giống vật nuôi đúng, không phạm quy được tính là 1 điểm. Hết thời gian chơi, đội nào nhiều điểm hơn là đội th ắng cuộc. - Trường hợp phạm quy không được tính điểm như sau: • Đội chơi có liền lúc 2 hay nhiều thành viên lên tham gia. • Viết không chính xác tên giống vật nuôi. • Viết tắt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2