intTypePromotion=1

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
477
lượt xem
35
download

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ :

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM

  1. Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP MỘT LÁ MẦM I. MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Phân biệt một số đặc điểm hình thái của cây thuộc lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (về kiểu rễ, kiểu gân lá, số lượng cánh hoa). - Căn cứ vào các đặc điểm để có thể nhận dạng nhanh một cây thuộc lớp hai lá mầm hay một lá mầm. II. CHUẨN BỊ : - Vật mẫu: Cây lúa, hành, huệ, cỏ. Cây bưởi con, lá rầm bụt. - Tranh rễ cọc, rễ chùm, các kiểu gân lá. III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ
  2. - So sánh đặc điểm của cây hạt kín và cây hạt trần? 3. Bài mới Hoạt động 1: Cây hai lá mầm và cây một lá mầ Mục tiêu: HS nắm được các đặc điểm phânbiệt cây hai lá mầm và cây một lá mầm. Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS nhắc lại - HS chỉ trân tranh kiến thức cũ về kiểu rễ, kiểu và trình bày được: gân lá kết hợp với quan sát + Các loại rễ, tranh. thân, lá. + Các đặc điểm này gặp ở + Đặc điểm chung các cây khác nhau trong lớp của rễ, thân, lá. hai lá mầm và lớp một lá - HS hoạt động mầm. theo nhóm, quan sát - Yêu cầu HS quan sát kĩ cây một lá mầm tranh, hình 42.1, GV giới và cây hai lá mầm, thiệu một cây một lá mầm ghi các đặc điểm
  3. và một cây hai lá mầm điển quan sát được vào hình. HS tự nhận biết. bảng trống (SGK trang 137). (Làm bài tập mục 1). - Đại diện nhóm - Tổ chức thảo luận trên báo cáo kết quả, các lớp. nhóm khác nhận xét, - Phát biểu các đặc điểm bổ sung. phân biệt cây hai lá mầm và cây một lá mầm? - Yêu cầu HS nghiên cứu đoạn thông tin mục 1. - HS căn cứ đặc + Còn những dấu hiệu điểm của rễ, lá, hoa nào để phânbiệt lớp hai lá  phânbiệt cây 1 lá mầm và cây hai lá mầm và lớp một lá mầm? mầm. - Yêu cầu HS lên bảng - HS đọc thông điền: tin, tự nhận biết hai Đặc Lớp Lớp dấu hiệu nữa là số lá điểm một lá hai lá mầm của phôi và đặc
  4. điểm thân. mầm mầm Rễ - Gọi 2 HS lên Lá bảng tự ghi. Các (gân) nhóm khác nhận xét, Thân bổ sung. Hạt Tiểu kết: Đặc Lớp một lá mầm Lớp hai lá mầm điểm - Rễ chùm - Rễ cọc Rễ Lá - Gân song song - Gân lá hình mạng (gân) - Thân cỏ, cột - Thân gỗ, cỏ Thân - Phôi có một lá leo mầm. Hạt - Phôi có hai lá
  5. mầm Hoạt động 2: Đặc điểm phân biệt giữa lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm Mục tiêu: HS thấy được đặc điểm để phân biệt lớp 2 lá mầm với lớp 1 lá mầm. - GV yêu cầu HS quan sát các cây - HS quan sát mẫu mang đi và hoàn thành bảng: mang theo. Thuộc lớp Tên R Thân Gân - Hoàn thành bảng. ễ cây lá 1lám 2 lá ầm mầm Tiểu kết:- Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm phân biệt nhau chủ yếu ở số lá mầm trong phôi.
  6. - Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt như: kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa… 4. Củng cố - GV củng cố lại nội dung bài. - Đánh giá giờ. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “Em có biết”.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2