intTypePromotion=1

Giáo án Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lý tệp

Chia sẻ: Lê Trúc Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
294
lượt xem
45
download

Giáo án Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lý tệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bộ sưu tập giáo án Tệp và quản lý tệp - Tin học 10 quý thầy cô và các bạn đã có thêm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Bộ sưu tập giáo án Tệp và quản lý tệp giúp học sinh có thêm tài liệu để tìm hiểu trước bài học, có thể nắm bắt được những ý chính của bài, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy trên lớp, hiểu được khái niệm tệp và biết cách quản lí các tệp trong máy tính. Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập giáo án của chúng tôi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 10 bài 11: Tệp và quản lý tệp

 1. GIÁO ÁN TIN HỌC 10 Tuần……. Tiết ……. §11. TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP  I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức : - Hiểu khái niệm tệp và qui tắc đặt tên tệp. - Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục. 2. Về kỹ năng: - Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn. - Đặt được tên tệp, thư mục. 3. Về thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, có trách nhiệm bảo vệ hệ thống không thực hiện các thao tác khi không biết trước hệ quả của thao tác đó… II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Máy tính Projecter, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, … 2. Học sinh: Tập soạn bài, sgk, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Phương pháp: Sử dụng các phương pháp,dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi,phát hiện,chiếm lĩnh tri thức. Gợi mở vấn đáp, thảo luận. Phát hiện và giải quyết vấn đề. Đan xen hoạt động nhóm. - Phương tiện: Bảng phụ và các phiếu học tập, Computer và projector (nếu có). IV. Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
 2. 2.Kiểm tra bài cũ : HĐH được chia làm những loại nào? HĐH đa nhiệm nhiều người dùng có đặc điểm gì? 3.Bài mới T HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG BÀI DẠY G CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH - Mỗi quyển sách là một tập hợp thông TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP tin có liên quan đến nhau được đóng thành quyển với - Học sinh chú ý một tên sách. Ví dụ: lắng nghe. Tin học 10 , Đại số 10... Các quyển sách được phân loại và xếp lên giá theo đúng lôgic. - Máy tính quản lí thông tin trên đĩa 1. Tệp và thư mục cũng theo mô hình a. Tệp và tên tệp tương tự như trên, - Học sinh thảo Tệp, còn gọi là tập tin, là trong đó mỗi tập luận và vẽ sơ đồ một tập hợp các thông tin ghi hợp thông tin co trên bộ nhớ ngoài, tạo thành 1liên quan lưu trên một đơn vị lưu trữ do hệ điều đĩa gọi là tệp (tập hành quản lí. Mỗi tập tin có tin) và được đặt tên, một tên để truy cập.
 3. các tập tin được Tên tập tin gồm hai phần: nhóm trong các thư  - Học sinh phát Ví dụ: Baitap.pas - Em hãy vẽ sơ đồ biểu khái niệm về Vanban.doc tổ chức của nhà tệp và qui tắc đặt - Không đuợc dùng các kí trường. tên tệp trong tự sau trong tên tệp: \ / : * ? ” - Cách quản lý sách Windows và trong < > | trong thư viện Dos - Yêu cầu học sinh Quy tắc đặt tên tệp của hệ phát biểu khái niệm HS Trả lời điều hành WINDOWS tệp và cách đặt tên Tªn ®óng:  Phần tên (Name): Không tệp. THO.DOC quá 255 kí tự. THI.DBF  Phần mở rộng QL.XLS (Extension): Không nhất tin hoc.txt thiết phải có và đuợc hệ PhanDinhPhung.xls điều hành sử dụng để Gv ? phân loại tệp. - HĐH Windows Tªn Sai: Ví dụ: chØ xem tªn nµo BT1/5.PAS Bai_tap_chuong1.DOC ®óng, tªn nµo sai? BAITAP.DOC.CO BT1/5.PAS, M THO.DOC THI.DBF, QL.XLS tin hoc.txt tin hoc.txt b. Thư môc BAITAP.DOC.CO PhanDinhPhung.xls Để quản lí các tệp đuợc dễ M
 4. PhanDinhPhung.xl dàng, hệ điều hành tổ chức s Đúng: lưu trữ tệp trong các thư mục. Hinhhoc.exe Mỗi đĩa có một thư mục tạo tự - Để quản lí tập tin Data.in động gọi là thư mục gốc. được dễ dàng HĐH Ct1.pas Quan sát và cho biết tên thư tổ chức chức lưu Sai: mục gốc của các ổ đĩa trữ tập tin như thế Thaibinhduong.txt nào? My documents Sơ đồ dạng cây các tệp và thư mục - Nêu các đặc trưng của thư mục? Hs tham khảo H30 và thực hiện yêu cầu sau: Vẽ sơ đồ cây thư  Thư mục chứa thư mục con mục với các tệp đuợc gọi là thư mục mẹ. Quanly10A.xls và  Trong một thư mục không thongbao10C.doc chứa các tệp cùng tên và các nằm trong thư mục th mục con cùng tên. chauthanh1 ở ổ đĩa  Tên thư mục đợc đặt theo D:\ quy cách đặt phần tên của tệp. + Lưu ý cách tổ c. Đuờng dẫn (Path) chức dữ liệu sao Là đuờng chỉ dẫn đến tệp, cho hợp lý và hiệu thư mục theo chiều đi từ thư quả cho người sử mục gốc đến thư mục chứa dụng. tệp và sau cùng đến tệp. Trong
 5. đó tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự “\”. C:\PASCAL\BAITAP\BT1.P AS + Trong tin học đường dẫn đến tệp được thực hiện như thế nào? Chỉ đường dẫn đến thư mục BT2.PAS - Mỗi đường dẫn xác định một nhánh của cây thư mục. Ngoài ra tổ chức cây thư mục cho phép: có thể đặt tên giống nhau cho các tệp khác nhau với đk chúng phải trong các thư mục khác nhau. 4. Củng cố: Cho ví dụ 5 tên tệp đúng trong Windows?
 6. 5. Dặn dò: - Xem lại bài. - Xem tiếp phần còn lại của bài. 6. Rút ra kinh nghiệm
 7. §. Bài tập và thực hành 3 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH  I. Mục tiêu 1. Về kiến thức : - Nắm được khái niệm tệp và thư mục, biết nguyến lí hệ thống tổ chức lưu tiệp, biết các chức năng của hệ thống quản lí tệp. - Phân biệt các chế độ ra khỏi hệ thống, làm quen với các thao tác c ơ b ản với chuột - Biết cách đặt tên tệp đúng. - Biết ý nghĩa của một số mở rộng tệp mà hệ điều hành sử dụng với mục đích cụ thể. - Hiểu được khái niệm liên quan đến thư mục: thư mục gốc, thư mục con, thư mục mẹ. - Nắm được khái niệm về đường dẫn (path) và đường dẫn đầy đủ. 2. Về kỹ năng: -Thực hiện một số lệnh thông dụng, thao tác với chuột, vào ra hệ thống an toàn. -Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường dẫn, đặt tên tệp và thư mục. - Thực hiện các thao tác với tệp và thư mục: tạo, xóa,… 3. Về thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, có trách nhiệm bảo vệ hệ thống, không t ự ý thực hiện các thao tác khi không biết trước hệ quả của thao tác đó,… II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Máy tính Projecter, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, … 2. Học sinh: Tập soạn bài, sgk, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 8. - Phương pháp: Hướng dẫn học sinh ở phòng máy. - Phương tiện: Computer và projector (nếu có). Cho hs thực hành III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ : Giáo viên hỏi một số câu hỏi đã thực hành trước đó 3. Tiến trình bài học: TG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG BÀI DẠY CỦA GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH BÀI THỰC HÀNH 3 1. Vào/ ra hệ thống -Thực hiện minh -Học sinh theo dõi a/ Đăng nhập hệ thống họa thao tác đăng Người dùng phải có một tài nhập hệ thống khoản (Account) gồm tên (User name) và mật khẩu (Password) để đăng nhập vào hệ thống. Màn hình đăng nhập thường như hình 34: (SGK) +Nhập tên và mật khẩu vào ô tương ứng rồi nhấn phím Enter hoặc nháy chuột lên nút OK để đăng nhập hệ thống. +Nháy đúp chuột lên một số biểu tượng ở màn hình nền. -Học sinh thực b/ Ra khỏi hệ thống -Hướng dẫn học hiện theo hướng
 9. sinh ra khỏi hệ dẫn Thực hiện theo các bước sau: thống với những  Nháy chuột chọn nút Start ở góc cách khác nhau. trái, bên dưới trên màn hình nền.  Chọn Turn Off (hoặc Shut Down).  Chọn tiếp một trong các mục sau (h. 35): o Stand by để tắt máy tạm thời; o Turn off (hoặc Shut Down) để tắt máy; o Restart để nạp lại hệ điều hành; o Hibernate để lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời trước khi tắt máy. Chú ý: Thực hiện việc ra khỏi hệ thống theo những kiểu khác nhau -Học sinh chú ý và vào lại hệ thống, quan sát sự khác -Giải thích cho học lắng nghe và thực biệt khi vào lại hệ thống ứng với sinh phân biệt hai hành các thao tác. những cách ra khác thao tác: chọn, kích 2. Thao tác với chuột hoạt biểu tượng. Các thao tác cơ bản với chuột gồm: + Di chuyển chuột; + Nháy chuột;
 10. + Nháy nút phải chuột; -Học sinh thực + Nháy đúp chuột; -Hướng dẫn học hành các thao tác + Kéo thả chuột. sinh sử dụng bàn trên bàn phím 3. Bàn phím phím kết hợp chuột Nhận biết một số loại phím chính: trong một số thao Phím kí tự/số, nhóm phím số bên tác phải,... Phím chức năng như: F1, F2,... Phím điều khiển: Enter, Ctrl, Alt, Shift,... Phím xoá: Delete, BackSpace.  Phím di chuyển: các phím mũi tên, Home, End,... -Hướng dẫnhọc -Học sinh quan sát 4. Ổ đĩa và cổng USB sinh quan sát ổ đĩa và thực hành - Quan sát ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD,... mềm, CD, USB - Nhận biết cổng USB và các thiết bị sử dụng cổng USB như thiết bị nhớ flash, chuột, máy in,. 4. Củng cố: Một số lưu ý khi thực hành. 5. Dặn dò: - Xem lại bài.
 11. Tuần……. Tiết 28 § BÀI TẬP  I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức : - Nắm được khái niệm tệp và thư mục, biết nguyến lí hệ thống tổ chức lưu tiệp, biết các chức năng của hệ thống quản lí tệp. - Biết cách đặt tên tệp đúng. - Biết ý nghĩa của một số mở rộng tệp mà hệ điều hành sử dụng với mục đích cụ thể. - Hiểu được khái niệm liên quan đến thư mục: thư mục gốc, thư mục con, thư mục mẹ. - Nắm được khái niệm về đường dẫn (path) và đường dẫn đầy đủ. 2. Về kỹ năng: Đặt được tên tệp, viết đường dẫn, đường dẫn đầy đủ. 3. Về thái độ: Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực, thao tác dứt khoát. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Máy tính Projecter, sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án, … 2. Học sinh: Tập soạn bài, sgk, đồ dùng học tập. III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Phương pháp: Sử dụng các phương pháp,dạy học cơ bản sau một cách linh họat nhằm giúp học sinh tìm tòi,phát hiện,chiếm lĩnh tri thức. Gợi mở vấn đáp, thảo luận. Phát hiện và giải quyết vấn đề. Đan xen hoạt động nhóm. - Phương tiện: Bảng phụ và các phiếu học tập, Computer và projector (nếu có).
 12. III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ : Các chế độ ra khỏi hệ thống ? Ý nghĩa từng chế độ? 3. Tiến trình bài học: BÀI TẬP TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG BÀI DẠY GIÁO VIÊN CỦA HS CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP -Qui tắc đặt tên tệp -Học sinh trả lời 1. Tệp là gì? trong windows? 2. Vì sao nói:Cấu trúc thư mục có dạng cây? -Gọi học sinh trả lời -Học sinh trả lời các câu hỏi các câu hỏi. 3.Cho biết quy tắc đặt tên -Hoàn chỉnh câu trả tệp trong Window. Nêu ba lời của học sinh. tên tệp đúng và 3 tên tệp sai trong Windows 4.Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? giải thích.
 13. 5.Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp 6. Trong HĐH Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ. a) x.pas.p b) u/i.doc c) hut.txt-bmp d) a.a-c.d e) hy*o.d f) h t h.doc 7. Nhìn vào cây thư mục hình 33 SGK Tr72, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybrithday.mp3, EmHocToan.zip 4. Củng cố: Qui tắt đặt tên tệp, thư mục? 5. Dặn dò: Xem lại bài.Chuẩn bị bài thực hành 3 6. Rút ra kinh nghiệm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản