intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học 9 bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

Chia sẻ: Võ Trọng Quyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

339
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua những giáo án trong bộ sưu tập bài Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet - Tin học 9 giúp quý thầy cô có thêm tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy. Các giáo án với nội dung chi tiết, bám sát chương trình học môn Tin học 9 sẽ là những tài liệu hay giúp quý thầy cô có thể tổng hợp kiến thức cơ bản về cách tổ chức và truy cập thông tin trên Internet cho các em học sinh, giúp các em vận dụng những kiến thức vào thực tế. Chúc các bạn có những tiết học thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 9 bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

 1. Giáo án Tin học 9 Tiết 05 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET 1. Mục tiêu a. Về kiến thức: - Biết tổ chức thông tin trên internet là như thế nào? - Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng siêu văn bản và trang web. - Biết như thế nào là tổ chức thông tin trên internet bằng website, địa chỉ website và trang chủ. - Biết như thế nào là trình duyệt web. b. Về kĩ năng – Sử dụng được trình duyệt web. – Thực hiện được đăng kí, gửi, nhận thư điện tử. c. Về thái độ – Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet. 2. Chuẩn bị của GV và HS a. Chuẩn bị của GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm. b. Chuẩn bị của HS – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. 3. Tiến trình dạy học
 2. Giáo án Tin học 9 a. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi Các máy tính trong internet giao tiếp với nhau bằng cách nào? Đáp án Các máy tính trong Internet hoạt động và trao đổi với nhau đ ược là do chúng cùng sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. – TCP (Transmission Control Protocol): giao thức truyền dữ liệu. Chức năng: chia thông tin thành nhiều gói nhỏ và phục hồi thông tin gốc từ các gói tin nhận được.Thực hiện một cách tự động việc truyền lại các gói tin có lỗi. – Giao thức IP (Internet Protocol): giao th ức tương tác trong m ạng, ch ịu trách nhiệm về địa chỉ và cho phép các gói tin truy ền qua m ột số mạng tr ước khi đ ến đích. Đặt vấn đề: Nhờ có dịch vụ Internet mà người dùng có thể truy cập, tìm kiếm thông tin, nghe nhạc, xem video, chơi game, trao đổi thông tin …trong nh ững ứng d ụng đó ph ải kể đến các ứng dụng phổ biến là tổ chức và truy cập thông tin, tìm ki ếm thông tin và thư điện tử. b. Giảng nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu tổ chức 1. Tổ chức thông tin thông trên Internet →đọc thông tin SGK trên internet. (20’) - yêu cầu hs đọc thông tin SGK a. Siêu văn bản và trang web - với hàng triệu máy chủ lưu thông tin, Internet là một kho dữ liệu khổng lồ. Thông tin trên internet thường được tổ chức dưới dạng
 3. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng siêu văn bản. Siêu văn bản là loại văn - Theo em tổ chức thông tin dưới → Siêu văn bản là bản tích hợp nhiều dạng siêu văn bản là như thế nào? loại văn bản tích hợp dạng dữ liệu khác nhau - nhận xét và chốt lại. nhiều dạng dữ liệu như: văn bản, hình ảnh, khác nhau như: văn âm thanh, video …và bản, hình ảnh, âm các siêu liên kết đến thanh, video …và các các siêu văn bản khác - Siêu văn bản được tạo ra bằng siêu liên kết đến các ngôn ngữ gì? siêu văn bản khác. - Siêu văn bản được - nhận xét và chốt lại. → Siêu văn bản tạo ra nhờ ngôn ngữ được tạo ra nhờ HTML (Hyper Text - yêu cầu hs quan sát H15 ngôn ngữ HTML Markup language – Đó là một trang web sử dụng siêu (Hyper Text Markup ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. language – ngôn ngữ văn bản). đánh dấu siêu văn bản). →quan sát -Trang web là một siêu Hình 15: Trang web có địa chỉ văn bản được gán địa vnschool.net/vuihoche2009/index.ht chỉ truy cập trên m Internet. Địa chỉ truy - Thế nào là một trang web ? cập này được gọi là địa
 4. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng - nhận xét và chốt lại chỉ trang web - Website là gì ? b. Website, địa chỉ - nhận xét và chốt lại website và trang chủ. - Địa chỉ Website là gì ? - Website là một hoặc - Em hãy nêu một vài ví dụ về địa nhiều trang web liên chỉ trang web quan được tổ chức - nhận xét và chốt lại. dưới một địa chỉ truy - Khi truy cập vào một websit, bao cập chung. giờ cũng có một trang web được mở →Trang web là một - Địa chỉ truy cập chung ra đầu tiên. Trang đó có tên là gì ? siêu văn bản được được gọi là địa chỉ của - địa chỉ của website cũng chính là gán địa chỉ truy cập website địa chỉ của trang chủ của website. trên Internet. → Website là một - Một số địa chỉ: hoặc nhiều trang + Mạng của bộ giáo web liên quan được dục và đào tạo: tổ chức dưới một địa www.edu.net.vn. chỉ truy cập chung. + Báo dân trí: → trả lời www.dantri.com + vietnamne.vn. + vi.wikipedia.org → trang chủ +www.answers.com (Homepage) + www.nasa.gov - Khi mở một website trang đầu tiên được gọi là trang chủ. Địa chỉ
 5. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng của website cũng chính là địa chỉ của trang chủ của website. Hoạt động 2: Tìm hiểu truy cập 2. Truy cập web (15’) trang web a. Trình duyệt web. - yêu cầu hs đọc thông tin sgk → đọc thông tin sgk - Muốn truy cập vào các trang web - Trình duyệt web là người dùng phải làm như thế nào? →Phải sử dụng phần một phần mềm ứng mềm trình duyệt web dụng giúp người giao - Thế nào là trình duyệt web? (web browser) tiếp với hệ thống - nhận xét và chốt lại www: truy cập các →trình duyệt web là trang web và khai thác một phần mềm ứng các tài nguyên trên - Em hãy nêu một số trình duyệt web dụng giúp người internet. mà em biết? giao tiếp với hệ thống www: truy cập - Một số trình duyệt các trang web và khai web: - nhận xét và chốt lại thác các tài nguyên + Internet Explorer. trên internet. + Mozilla Fiefox. …. → trả lời c. Củng cố luyện tập (4’) Siêu văn bản là gì? Hãy phân biẹt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web? Em hiểu www là gì? Hãy trình bày các khái niệm: địa chỉ của trang web, website, địa chỉ website? d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)
 6. Giáo án Tin học 9  Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.  Làm bài tập 1, 2, 3. ****
 7. Giáo án Tin học 9 Tiết 06 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET (tiếp theo) 1. Mục tiêu a. Về kiến thức: - Biết các thao tác truy cập trang web và tìm kiếm thông tin trên Internet. b. Về kĩ năng: – Sử dụng được trình duyệt web. c. Về thái độ: – Có thái độ lành mạnh khi sử dụng Internet. 2. Chuẩn bị của GV và HS a. Chuẩn bị của GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm. b. Chuẩn bị của HS – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. 3. Tiến trình dạy học a. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi - Em hiểu thế nào là trình duyệt web? Đáp án - Trình duyệt web là chương trình giúp người dùng giao tiếp với h ệ th ống WWW: truy cập các trang web, tương tác với các máy ch ủ trong h ệ th ống WWW và các tài nguyên khác của Internet.
 8. Giáo án Tin học 9 - Có nhiều trình duyệt web khác nhau: Internet Explorer, Netcape Navigator, FireFox, … Các trình duyệt web có khả năng tương tác với nhiều loại máy chủ. • Đặt vấn đề - Ở bài học trước chung ta đã được biết thế nào là: – Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản. – Trang web, trình duyệt web, website – Trang web động, trang web tĩnh. – Truy cập và tìm kiếm thông tin trên internet. - Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về D ịch vụ th ư điện tử và cách bảo mật thông tin. b. Giảng nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu truy cập 2. Truy cập web (15’) trang web b. Truy cập trang web - yêu cầu hs đọc thông tin SGK → đọc thông tin SGK - Để truy cập trang web người sử dụng cần phải biết cái gì? →địa chỉ các trang - Trình bày các bước để truy cập web đó. Muốn truy cập vào một được một trang web trên internet? trang web ta làm như sau: → + Nhập địa chỉ + Nhập địa chỉ của - nhận xét và chốt lại. của trang web vào ô trang web vào ô địa chỉ - Khi một trang web được mở, địa chỉ + Nhấn Enter. văn bản và hình ảnh có thể chứa + Nhấn Enter. các liên kết tới trang web khác trong cùn một website hoặc của
 9. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng website khác. Văn bản có chứa liên kết thường có màu xanh dương hoặc được gạch chân. - Muốn mở trang web của vietnamnet.vn ta thực hiện như → Nghe giảng và thế nào? chép bài. + Nhập địa chỉ - yêu cầu hs quan sát H18 của trang web Đó là một trang web của (vietnamnet.vn ) vào vietnamnet.vn ô địa chỉ + Nhấn Enter. → quan sát Hoạt động 2: Tìm hiểu tìm 3. Tìm kiếm thông tin kiếm thông tin trên Internet trên internet (20’) - yêu cầu hs đọc thông tin sgk -→ đọc thông tin sgk a. Máy tìm kiếm → Máy tìm kiếm là - Máy tìm kiếm là công - Máy tìm kiếm là như thế công cụ hổ trợ tìm cụ hổ trợ tìm kiếm thông nào? kiếm thông tin trên tin trên Internet theo yêu ô dành để nhập từ khoá
 10. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Internet theo yêu cầu cầu của người dùng. - nhận xét và chốt lại của người dùng. Hs: - Một số máy tìm kiếm * Google: phổ biến: - Em hãy nêu những máy tìm kiếm http://www.google * Google: thông tin mà em biết? .com.vn http://www.google.com.v - nhận xét và chốt lại * Yahoo: n - giới thiệu một số máy tìm http://www.yahoo. * Yahoo: kiếm. com http://www.yahoo.com * Microsoft: * Microsoft: http://www.bing. http://www.bing.com com * AltaVista: * AltaVista: http://www.altavista. http://www.altavista com .com b. Sử dụng máy tìm kiếm - Máy tìm kiếm thông tin dựa trên → quan sát. cái gì? - Em hãy trình bày các bước thực hiện tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm là Google? Muốn tìm kiếm thông tin
 11. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Gv: nhận xét và chốt lại trên máy tìm kiếm ta thực - Khi gõ xong từ khố và nhấn → Dựa trên các từ hiện như sau: Enter thì một danh sách các trang khố * Truy cập vào máy tìm web để cho người dùng lựa chọn Hs: kiếm Google. nhưng thông tin phù hợp với yêu + Truy cập vào máy * Gõ từ khố vào ô để cầu của mình. tìm kiếm Google. nhập từ khố. Nhấn phím - Tìm kiếm với từ khố “ máy tính” + Gõ từ khố vào ô Enter hoặc nháy nút tìm để nhập từ khố. kiếm. Nhấn phím Enter Kết quả tìm kiếm sẽ hoặc nháy nút tìm được liệt kê dưới dạng kiếm. danh sách liên kết. → thực hiện - Tìm kiếm với từ khố “ hoa hồng” →thực hiện c. Củng cố luyện tập (4’) - Để truy cập các trang web em sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập đến một trang web cụ thể?
 12. Giáo án Tin học 9 - Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm? - Hãy nêu một số website mà em biết. d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)  Xem lại nội dung bài học  Làm bài tập 4, 5, 6.  Đọc bài “Thông tin trên mạng Internet”  Xem trước bài thực hành 1. **** Tiết 07
 13. Giáo án Tin học 9 Bài thực hành số 01 SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB Tiết 1 1. Mục tiêu a. Về kiến thức: - Biết khởi động trình duyệt web Firefox. - Biết một số thành phần trên cửa sổ trình duyệt Firefox. - Biết mở xem thông tin trên trang web: www.Vietnamnet.vn b. Về kĩ năng: – Bước đầu biết sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Và trình duyệt Firefox – Biết truy cập vào một số trang web. c. Về thái độ: – Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS a. Chuẩn bị của GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm. b. Chuẩn bị của HS – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. 3. Tiến trình dạy học
 14. Giáo án Tin học 9 a. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài thực hành • Đặt vấn đề Ở các bài học trước chúng ta đã biết thế nào là trình duy ệt Web và tìm ki ếm thông tin trên Internet. Bài học hôm nay chúng ta s ẽ thực hành sử dụng trình duyệt Internet Explorer, trình duyệt Firefox và truy cập vào một số trang web. b. Giảng nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu khởi 1. Khởi động và tìm động và một số thành phần cửa hiểu một số thành sổ Firefox → đọc thông tin SGK phần cửa sổ Firefox - yêu cầu hs đọc thông tin SGK (20’) - Muốn khởi động Firefox có →C1: nháy đúp chuột những cách nào? * Khởi động Firefox vào biểu tượng của Firefox trên màn C1: nháy đúp chuột vào hình nền. biểu tượng c ủa C2: Chọn Start → All Firefox trên màn hình - nhận xét và chốt lại. Programs→Mozilla nền. Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ Firefox → Mozilla C2: Chọn Start → All được ngầm định của trình duyệt. Firefox. Programs→Mozilla Firefox → Mozilla → quan sát Firefox.
 15. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng * Các thành phần trên cửa sổ Firefox: bảng chọn, file dùng để lưu → bảng chọn, file và in trang web, ô địa chỉ, - Liệt kê các thành phần của cửa dùng để lưu và in các nút lệnh … sổ Firefox? trang web, ô địa chỉ - yêu cầu hs lên chỉ trên màn hình các nút lệnh. máy chiếu - nhận xét và chốt lại Hoạt động 2: Tìm hiểu xem 2. Xem thông tin trên thông tin trên Vietnamnet.vn các trang web. (20’) - yêu cầu hs đọc thông tin sgk → đọc thông tin sgk - Khi mở Firefox, giả sử trang Vietnamnet.vn được măùc định mở đầu tiên. - Em hãy khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang ô dành để nhập từ khoá
 16. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng web và xem các trang liên kết? - hướng dẫn hs thực hiện. - Sử dụng các nút lệnh (Back), → quan sát và nêu (Forward) để chuyển qua lại nhận xét giữa các trang web đã xem? →Thực hiện - Hướng dẫn hs thực hiện. → quan sát. →Thực hiện. c. Củng cố luyện tập (4’) - Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát . d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)  Thực hành lại các nội dung của bài thực hành. **** Tiết 08 Bài thực hành số 01 SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB
 17. Giáo án Tin học 9 Tiết 2 1. Mục tiêu a. Về kiến thức: - Biết khởi động trình duyệt web Firefox. - Biết một số thành phần trên cửa sổ trình duyệt Firefox. - Biết mở xem thông tin trên trang web: www.Vietnamnet.vn b. Về kĩ năng: – Bước đầu biết sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Và trình duyệt Firefox – Biết truy cập vào một số trang web. c. Về thái độ: – Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS a. Chuẩn bị của GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm. b. Chuẩn bị của HS – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. 3. Tiến trình dạy học a. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài thực hành • Đặt vấn đề Ở các bài học trước chúng ta đã biết thế nào là trình duy ệt Web và tìm ki ếm thông tin trên Internet. Bài học hôm nay chúng ta s ẽ thực hành sử dụng trình duyệt Internet Explorer, trình duyệt Firefox và truy cập vào một số trang web. b. Giảng nội dung bài mới:
 18. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng 2. Xem thông tin trên Tìm hiểu xem thông tin trên các trang web. (40’) Vietnamnet.vn - yêu cầu hs đọc thông tin sgk - Khi mở Firefox, giả sử trang → đọc thông tin sgk Vietnamnet.vn được mặc định mở đầu tiên. - Em hãy khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang liên kết? - hướng dẫn hs thực hiện. - Sử dụng các nút lệnh (Back), (Forward) để chuyển qua lại → quan sát và nêu giữa các trang web đã xem? nhận xét - Hướng dẫn hs thực hiện. →Thực hiện → quan sát. ô dành để nhập từ khoá
 19. Giáo án Tin học 9 Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Tìm hiểu cách mở một trang →Thực hiện. web trên Firefox - yêu cầu hs đọc thông tin SGK - Muốn khởi động Firefox có → đọc thông tin SGK những cách nào? - nhận xét và chốt lại. → trả lời c. Củng cố luyện tập (4’) - Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát . d. Hướng dẫn HS tự học ở nhà (1’)  Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.  Xem trước bài tập 2 ý 2 và bài tập 3. **** Tiết 09 Bài thực hành số 01 SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB Tiết 3 1. Mục tiêu a. Về kiến thức: - Biết truy cập một số trang web bằng cách gõ địa chỉ tương úng vào ô địa chỉ, - Lưu được những thông tin trên trang web. - Lưu được cả trang web về máy mình.
 20. Giáo án Tin học 9 - Lưu một phần văn bản của trang web. b. Về kĩ năng: – Bước đầu biết sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Và trình duyệt Firefox – Biết truy cập vào một số trang web. c. Về thái độ: – Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập. 2. Chuẩn bị của GV và HS a. Chuẩn bị của GV Giáo án, sgk, máy chiếu, phòng máy. Tổ chức hoạt động theo nhóm. b. Chuẩn bị của HS – Sách giáo khoa, vở ghi. Đọc bài trước. 3. Tiến trình dạy học a. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài thực hành • Đặt vấn đề Ở các bài học trước chúng ta đã biết thế nào là trình duy ệt Web và tìm ki ếm thông tin trên Internet. Bài học hôm nay chúng ta s ẽ thực hành sử dụng trình duyệt Internet Explorer, trình duyệt Firefox và truy cập vào một số trang web. b. Giảng nội dung bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Tìm hiểu cách mở một 2. Xem thông tin trên các trang web trên Firefox trang web. (20’)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2