Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
145
lượt xem
11
download

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

: Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy. Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép toán trong ngôn ngữ Pascal. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên projector,... 2. Học sinh : - Kiến thức đã học. Làm bài tập sau bài 3 : Chương trình máy tính và dữ liệu. SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ... III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số ,Ổn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

  1. Bài tập : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU I. MỤC TIÊU : Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy. Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép toán trong ngôn ngữ Pascal. II. CHUẨN BỊ : : SGK, SGV,Đồ dùng dạy học như máy tính, 1. Giáo viên projector,... 2. Học sinh : - Kiến thức đã học. Làm bài tập sau bài 3 : Chương trình máy tính và dữ liệu. SGK, Đồ dùng học tập, bảng phụ... III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1. Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số ,Ổn định trật tự 2. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của học sinh trong vở. 3. Dạy bài mới : HĐ của trò Ghi bảng HĐ của Thầy HĐ 1: Chốt lại kiến thức trọng tâm để áp dụng làm bài tập H : Đọc và ghi nhớ. G : Trong TP có những
  2. kiểu dữ liệu cơ bản nào ? 1. Kiểu dữ liệu cơ bản : G : Đưa ra mẫu bảng tổng kết. Số - Interger : nguyên Ví dụ Kiểu Tên - Real : Số thực dữ kiểu - Char : Kí tự liệu H : Đọc và ghi nhớ. - String : Xâu kí tự 39 Số Intege nguyê r n 2. Các phép toán cơ bản : - Cộng : + G : Đưa ra mẫu bảng : - Trừ : - Kiểu Ví dụ Tên Kí - Nhân : * phé hiệu dữ H :Xem lại SGK, rồi viết - Chia : / p liệu - Chia lấy phần toán câu lệnh lên bảng phụ... nguyên, phần dư : Div, + Cộn Số 5+7 mod g nguy = 12 3. Một số lệnh cơ ên, bản để giao tiếp H : Đọc đề bài số giữa người và máy. H : Đọc câu trả lời đã chuẩn thực bị ở nhà. a) Thông báo kết quả H : Nhận xét bài của bạn.
  3. tính toán G: Viết tên lệnh in ra màn hình. ? b) Nhập dữ liệu G : Viết tên lệnh nhập dữ c) Chương trình tạm liệu ? ngừng G : Yêu cầu H viết lệnh tạm dừng G : Nhận xét và đưa ra dạng bài toán áp dụng. Bài 1 : HĐ 2 :Chữa bài tập Có thể nêu các ví dụ SGK. H : Đọc đề bài và phần làm sau đây: G : Yêu cầu H trình bày bài ở nhà của mình. a) Dữ liệu kiểu số và chuẩn bị kết quả làm bài dữ liệu kiểu xâu kí tự. tập về nhà Phép cộng được định G : Chốt,và hướng dẫn H nghĩa trên dữ liệu số, câu trả lời đúng nhưng không có nghĩa trên dữ liệu kiểu xâu. b) Dữ liệu kiểu số nguyên và dữ liệu kiểu số thực. Phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy phần dư có nghĩa trên dữ liệu kiểu
  4. số nguyên, nhưng không có nghĩa trên G : Yêu cầu H trình bày dữ liệu kiểu số thực. chuẩn bị kết quả làm bài Bài 2 : tập về nhà bài 2 Dãy chữ số 2010 có G : Nhận xét và đưa ra thể là dữ liệu kiểu dữ đáp án đúng. liệu số nguyên, số thực hoặc kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên, để chương dịch Turbo trình Pascal hiểu 2010 là dữ liệu kiểu xâu, chúng ta phải viết dãy số này trong cặp dấu nháy đơn ('). var a: real; b: integer; c: string; begin G : Yêu cầu H trình bày writeln('2010'); chuẩn bị kết quả làm bài H : Làm việc theo nhóm. writeln(2010); tập về nhà bài 3 a:=2010; G : Nhận xét và đưa ra b:=2010; đáp án đúng. c:=’2010’
  5. end. Bài 3 : Lệnh G : Yêu cầu H lên bảng Writeln('5+20=','20+5 trình bày chuẩn bị kết ') in ra màn hình hai quả làm bài tập về nhà xâu kí tự '5+20' và '20+5' liền nhau: 5+20 bài 4 lệnh = 20+5, còn G : Nhận xét và đưa ra Writeln('5+20=',20+5 đáp án đúng,và cho điểm ) in ra màn hình xâu kí tự '5+20' và tổng 20 + 5 như sau: 5+20=25. Bài 4 : Viết lại phép toán bằng TP HĐ 3 : Chữa bài tập 1 câu a chuẩn bị cho tiết ac a) a) ;  bd thực hành a/b+c/ b) G : Yêu cầu H làm bài 1 d; ax  bx  c ; 2 câu a trên bảng phụ b) (Hoặc gọi từng Hs lên c) 1  a (b  2) a*x*x x5 bản ) +b*x+ ; G : Nghiệm thu kết quả c; d) nhóm. Nhận xét và cho c) 1/x- (a 2  b)(1  c)3 điểm.
  6. Củng cố kiến thức. a/5*(b G : Chốt lại kiến thức +2); trọng tâm cần nắm được d)(a*a để áp dụng làm bài tập. +b)*(1 Hướng dẫn về nhà. +c)*(1 Chuẩn bị trước bài thực +c)*(1 hành số 2 để tiết sau thực +c). hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản