intTypePromotion=1

Giáo án Vật lý 6 bài 1,2: Đo độ dài - GV. Nguyễn Đoàn Thị Hạnh

Chia sẻ: Nguyễn Đoàn Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
214
lượt xem
14
download

Giáo án Vật lý 6 bài 1,2: Đo độ dài - GV. Nguyễn Đoàn Thị Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Vật lý 6 bài 1,2 "Đo độ dài" được biên soạn với mục tiêu: Giúp học sinh nêu được các đơn vị đo độ dài thường dùng, nêu được một số dụng cụ đo độ dài với GHĐ và ĐCNN của chúng. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý 6 bài 1,2: Đo độ dài - GV. Nguyễn Đoàn Thị Hạnh

  1. Trường THCS Sơn Mùa                                                                                  Giáo án vật lí  6                                                           Tuần: 1                                                                       Ngày soạn: 03/09/2016 Tiết:   1                                                                       Ngày dạy:   05/09/2016( 6B)                      08/09/2016( 6A) Bài 1, 2: ĐO ĐỘ DÀI   I. MỤC TIÊU     1. Kiến thức         ­ Nêu được các đơn vị đo độ dài thường dùng.         ­ Nêu được một số dụng cụ đo độ dài với GHĐ và ĐCNN của chúng.     2. Kĩ năng         ­ Xác định được GHĐ, ĐCNN của dụng cụ đo độ dài.         ­ Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.     3. Thái độ         ­ Bồi dưỡng lòng ham học hỏi và thái độ yêu thích môn vật lí.         ­ Sẵn sàng áp dụng những hiểu biết của mình vào thực tiễn.   II. CHUẨN BỊ 1.  Giáo viên : Thước thẳng, thước kẻ, thước dây, thước cuộn, tranh vẽ to bảng   1.1Bảng kết quả đo độ dài. 2.  Học sinh : Đọc trước bài 1,2: Đo độ dài.    III.  PHƯƠNG PHÁP:  quan sát, thuyết trình, vấn  đáp, thực hành, hoạt  động  nhóm.   IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:  1. Ổn định lớp: ( 1’)     2. Kiểm tra bài cũ: Không     3. Bài mới:       * Tổ chức tình huống học tập (2’)  GV: Cho HS quan sát tranh vẽ và trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài. HS: Có thể trả lời: ­ Do gang tay của hai chị em không giống nhau. ­ Đơn vị đo, thước đo của hai chị em không giống nhau. Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1: Đơn vị đo độ dài( 4’) (Phương   pháp:  thuyết   I. Đơn vị đo độ dài trình, vấn đáp) ­   GV:   Yêu   cầu   HS   đọc  phần I và tự tìm hiểu mục I  “ Ôn lại kiến thức” ­  GV:  Nêu   một  số   đơn   vị  GV: Nguyễn Đoàn Thị Hạnh                                                                Năm học: 2016­ 2017
  2. Trường THCS Sơn Mùa                                                                                  Giáo án vật lí  6                                                           đo độ dài mà em biết? HS: m, dm, mm, km. ­   GV:   Đơn   vị   đo   độ   dài       Đơn vị  đo độ  dài trong hệ  thống đo lường hợp  trong   hệ   thống   đo   lường  pháp của nước Việt Nam là mét( m). hợp   pháp   của   nước   ta   là  mét( m). Giới   thiệu   đơn   vị   đo   của  Anh:  1inch = 2,54cm;   1 foot  = 30,48cm Ngoài   ra   còn   có   đơn   vị  dặm, hải lí,.. Hoạt động 2: Đo độ dài( 9’) (Phương   pháp:   thuyết   II. Đo độ dài trình, vấn đáp)   1. Tìm hi ểu dụng cụ đo  đ   ộ dài  ­ GV yêu cầu HS quan sát  hình 1.1 và trả lời câu C4: HS: + Thợ mộc: thước dây,  thước cuộn.        +Học sinh: thước kẻ.               +Người   bán   vải:  Thước thẳng. ­ GV cho Hs quan sát thước  dây, thước cuộn, thước kẻ. HS trả lời: có ­ GV: Hãy cho biết sự khác  nhau   giữa   các   loại   thước  trên.  HS   khác   nhau   về:   hình  dạng và công dụng. ­ GV cố  gắng để  HS thấy  được   tác   dụng   của   từng  loại thước và yêu cầu HS  quan sát các giá trị thể hiện  trên thước. Ví   dụ:   Thước   dài   20cm,  ĐCNN 2mm. ­ GV: chỉ cho HS biết:      + Chiều dài 20cm được  gọi là giới hạn đo( GHĐ).      + Chiều dài 2mm được  gọi   là   độ   chia   nhỏ  GV: Nguyễn Đoàn Thị Hạnh                                                                Năm học: 2016­ 2017
  3. Trường THCS Sơn Mùa                                                                                  Giáo án vật lí  6                                                           nhất( ĐCNN) Vậy   GHĐ   và   ĐCNN   của  một dụng cụ đo là gì? HS: Trả lời. ­  GV   cho  HS   nhận  xét   và  chốt lại ý đúng. ­ Giới hạn đo( GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất  ­GV Cho HS thực hành xác  ghi trên thước. định   GHĐ   và   ĐCNN   của  ­ Độ chia nhỏ nhất( ĐCNN) của thước là độ dài  thước. giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Yêu cầu HS trả lời các câu  hỏi C6, C7. HS trả lời: C6:   +   Chiều   rộng   cuốn  sách Vật lí 6 dùng thước có  GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.         +Chiều dài cuốn sách  Vật   lí   6   dùng   thước   có  GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.              +Chiều dài bàn học   dùng thước có GHĐ 1m và  ĐCNN 1cm. C7: Người thợ may thường   dùng   thước   thẳng   để   đo  chiều   dài   của   mảnh   vải,  thước dây để  đo số  đo cơ  thể của khách hàng. Hoạt động 3: Đo độ dài( 8’) (Phương   pháp:  hoạt   động   2. Đo độ dài nhóm) ­   GV   yêu   cầu   HS   đọc   và  nghiên  cứu   các   bước   thực  hành đo chiều dài bàn học  và bề  dày của SGK Vật lí  6. HS: Các bước thực hành:     +  Ước lượng độ  dài cần  đo.       +   Xác   định   GHĐ   và  ĐCNN.    + Tiến hành đo 3 lần.    + Ghi kết quả. GV: Nguyễn Đoàn Thị Hạnh                                                                Năm học: 2016­ 2017
  4. Trường THCS Sơn Mùa                                                                                  Giáo án vật lí  6                                                           ­ GV: Phân nhóm, yêu cầu  nhóm làm việc trong 4 phút. HS: thực hành, ghi kết quả  Độ  Độ  Chọn dụng cụ đo độ dài Kết quả đo (cm) dài  dài  Tên  GHĐ ĐCNN Lầ Lầ Lầ TB vào bảng đã chuẩn bị, sau  vật  ước  thướ n 1 n 2 n 3 đó báo cáo. cần  lượn c ­ GV ghi số  liệu vào bảng  đo g Chiề kết quả  , nhận xét kết quả  u   dài  ước   lượng   và   kết   quả   đo  bàn  học  độ  dài của từng nhóm. Từ  của  đây GV có thể phân tích tìm  em các   đo   bề   dày   cuốn   sách  Bề  dày  chính xác hơn bằng cách đo  cuốn  bề   dày   của   4  đến   5  cuốn  sách  Vật  sách rồi lấy tổng chia cho  lí 6 số sách. ­ GV: Hướng dẫn cho HS  xem   xét   lại   cách   ghi   kết  quả  của các nhóm đẫ  phù  hợp cới  ĐCNN của thước  đo chưa. Nếu cần thì chữa  lại cách ghi cho phù hợp. Hoạt động 3: Thảo luận về cách đo độ dài( 10’) (Phương pháp: thực hành,   3. Cách đo độ dài  hoạt động nhóm) C1: ­ GV yều cầu HS lần lượt   C2: ­ Chọn thước dây để  đo chiều dài bàn học vì  trả  lời câu hỏi C1,C2, C3,  chỉ phải đo từ 1 đến 2 lần. C4, C5 SGK.        ­ Chọn thước kẻ để  đo bề dày của cuốn sách   HS: lần lượt trả lời Vật lí vì thước kẻ  có ĐCNN 1mm 
  5. Trường THCS Sơn Mùa                                                                                  Giáo án vật lí  6                                                           ­ GV: Yêu cầu HS làm việc  * Rút ra kết luận: cá nhân đọc và trả  lời câu  C6: Khi đo độ dài cần: C6. a. ước lượng độ dài cần đo HS:   Làm   việc   cá   nhân   và  b.  Chọn thước đo có GHĐ và ĐCNN thích hợp. ghi kết quả vào vở. c. Đặt thước dọc theo  độ  dài cần đo sao cho  ­ GV: Hướng dẫn HS thảo  một đầu của vật ngang bằng với vạch số  0   luận thống nhất kết quả. của thước. * GDHN  d. Đặt   mắt   nhìn   theo   hướng   vuông   góc   với       ­Nghề  nào sử  dụng thức  cạnh thước ở đầu kia của vật. đo?(bán vải,nghề may…)  e. Đọc và ghi kết quả  đo theo vạch chia gần       ­Người   bán   vải   chân  nhất với đầu kia của vật. chính   đòi   hỏi   phải   có   kĩ  năng đo chính xác.       ­Thợ  may khi may phải  đo chính xác đến từng mm  thì sản phẩm mới đạt chất  lượng tốt     ­Vậy những thức đo phải  đảm   bảo   đạt   tiêu   chuẩn  chất lượng. Hoạt động 4: Vận dụng (5’) ­ GV cho HS thảo luận lần  II. Vận dụng lượt từ C7 đến C9. C7. c  HS thảo luận C7 đến C9. C8. c Đại   diện   HS   lần   lượt   trả  C9. lời. (1) l = 7cm ­  Câu   hỏi   phân   loại   HS   (2) l = 7cm yếu, kém: (3) l = 7cm GV: Đặt mắt nhìn như  thế  nào là đúng ? HS trả  lời: Đặt mắt vuông  góc với thước. ­ GV nhận xét, bổ sung. 4. Củng cố  (5’) Củng cố bài học bằng sơ đồ tư duy. GV: Nguyễn Đoàn Thị Hạnh                                                                Năm học: 2016­ 2017
  6. Trường THCS Sơn Mùa                                                                                  Giáo án vật lí  6                                                           5. Hướng dẫn về nhà  (1’)           ­ Đọc có thể em chưa biết;           ­ Học thuộc các nội dung vừa học;           ­ Làm bài tập SBT;           ­ Xem trước bài 3: Đo thể tích chất lỏng. V. RÚT KINH NGHIỆM GV: Nguyễn Đoàn Thị Hạnh                                                                Năm học: 2016­ 2017
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2