intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp

Chia sẻ: Bui Thanh Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
854
lượt xem
354
download

Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình mạng truyền thông công nghiệp

 1. ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA KHOA ÂIÃÛN BÄÜ MÄN TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA GIAÏO TRÇNH MAÛNG TRUYÃÖN THÄNG CÄNG NGHIÃÛP NGUYÃÙN KIM AÏNH - NGUYÃÙN MAÛNH HAÌ ÂAÌ NÀÔNG - 2007

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản