intTypePromotion=3

Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 1

Chia sẻ: Lê Hữu Lợi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
292
lượt xem
123
download

Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài iệu tham khảo Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở - Bài 1

  1. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Bài 1  PHẦN MỀM IDRISI32­  HIỂN THỊ ẢNH VÀ THAO TÁC CON TRỎ Mục đích bài thực tập Làm quen với phần mềm IDRISI 32. Đọc và hiểu các thông số ảnh số Hiển thị ảnh cấp độ xám HS làm quen với một số loại ảnh số thu nhận từ các loại thiết bị viễn thám khác nhau. Các dữ liệu được hiển thị trong dạng dữ liệu “thô”. Những kiến thức cần thiết Các phương pháp hiệu chỉnh ảnh Cấu trúc ảnh Raster, Cấp độ xám ảnh, thống kê ảnh. Phân giải ảnh ảnh số, Tọa độ ảnh số Các loại dữ liệu viễn thám, các kênh ảnh số (Ảnh MSS, TM, SPOT, MODISS, NOAA vv…) Các định dạng dữ liệu ảnh số (BSQ, BIP, BIL) Các đầu thu viễn thám, các thông số phân giải phổ, phân giải thời gian, phân giải không gian của ảnh (Landsat TM, MSS,MERR, MODIS, Radar) Ảnh ETM (Landsat 7), Ảnh AVHRR Ảnh SeaWiFS web address: (seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS.html) Ảnh – RADAR Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  2. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Nội dung thực tập Thực tập 1: Thiết đặt môi trường làm việc, làm quen với các Menu. Trước khi thực tập cần chọn thư mục làm việc bắt buộc khi sử dụng dữ liệu trong IDRISI. Tất cả dữ liệu làm việc của HS lưu trữ trong thư mục này. Trong lần mở đầu tiên, cần khai báo thư mục làm việc. Thực hiện bởi ENVIRON. IDRISI lưu trữ những đường dẫn này trong file ASCII (IDRISI.ENV) và nằm trong thư mục cài đặt IDRISI. Trong cách thức chung các chức năng IDRISI tạo ra từ một tới nhiều ảnh như đầu vào và tính toán tạo ra một hay nhiều ảnh raster. Một vài modul tạo ra bảng kết quả, một số khác tạo ra biểu đồ. Tránh tình trạng ghi chồng dữ liệu, chuyển chế độ Overwrite Protection trong menu ENVIRONMENT. Thực hiện Nhấn menu File→Data Paths. Nhấn biểu tượng. Cho phép truy xuất tới biến môi trường xác định thự mục  làm việc (Working Folder).  Thực tập 2: Các thanh công cụ Thực tập 3: Sử dụng menu FILE>Idrisi file Explorer Xem danh sách các loại file trong thư mục làm việc Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  3. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Cửa sổ Map Composer Window: Đây là công cụ sẽ tự động mở khi hiển thị ảnh. Nó cho phép người sử dụng thêm các lớp dữ liệu vector, thay đổi bảng màu hiển thị trong lớp dữ liệu Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  4. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Thực tập 4: Xác định thông số ảnh Ảnh viễn thám (ảnh số) xây dựng trên cơ sở cấu trúc raster nên có một số thông số cơ bản sau: Số hàng. Số cột Kiểu dữ liệu (Bye, Interger, real). Kiểu file (Binary, ASCII). Hệ thống tọa độ ảnh. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cấp độ sáng trên ảnh. Header, ngày tháng chụp ảnh. Đơn vị đo trên ảnh. Dạng format. Các thông số này rất quan trọng đối với phân tích và xử lý ảnh. Thực hiện: Vào Menu File→Idrisi file Explorer. Chọn từng kênh ảnh theo dõi các thông số ảnh hiện ra bên  cửa sổ bên phải. Thực tập 5: Hiển thị ảnh thô Nhằm mục đích hiển thị ảnh từng kênh trên màn hình máy tính, phục vụ cho việc phân tích ảnh, người phân tích sẽ quan sát trên màn hình và thực hiện các phân tích chuyên môn. Thực hiện: Nhấn biểu tượng Display ( ). Hay Menu Display→Display  launcher. Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  5. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Chọn kiểu file dữ liệu hiển thị. Chọn file dữ liệu. Chọn bảng màu thể hiện ″Palette file:″ Nhấn OK. Hiển thị ảnh. Quan sát và thực tập các chức năng trong cửa sổ window  composer Thay đổi bảng màu, thể hiện ảnh với các bảng màu khác  nhau. Thực tập 6: Sử dụng các công cụ phóng to, thu nhỏ vùng hiển thị ảnh. Thực tập 7: Xem cấp độ xám từng điểm ảnh. Nhằm mục đích quan sát cấp độ xám từng điểm ảnh. Thực hiện: Nhấn biểu tượng dấu hỏi. Tìm hiểu các con số khi nhấn con trỏ trên màn hình. Biên soạn: Trần Tuấn Tú
  6. Giáo trình thực tập - Viễn Thám Cơ Sở Thực tập 8: Sử dụng menu FILE>Import để chuyển đổi cấu trúc ảnh Các thông số ảnh được ghi trong thư mục cùng ảnh gốc Câu hỏi Lập bảng danh sách cấp độ xám lớn nhất và nhỏ nhất các kênh ảnh 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tại sao khi hiển thị ảnh toàn bộ khoảng sáng không sử dụng, giải thích tại sao? Cho biết nguyên nhân cái gì ảnh hưởng tới cấp độ xám của những điểm tối nhất trên ảnh ? Band ảnh nào có khoảng cấp độ xám hẹp nhất vì vậy có độ tương phản ít nhất? Tìm hiểu thiết bị ghi các loại ảnh trên? Khái niệm phân giải không gian? (sử dụng sách giáo trình) Tính diện tích vùng nghiên cứu sử dụng số hàng số cột ảnh. Khác nhau giữa ETM - Landsat 7 và Landsat 5? Phân giải thời gian Landsat? Biên soạn: Trần Tuấn Tú
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản