intTypePromotion=3

Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT

Chia sẻ: Nguyễn Đức Bắc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
2.277
lượt xem
92
download

Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo biểu mẫu, văn bản - Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy cam kết không vi phạm luật ATGT

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp – Tư do – Hanh phuc ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̣ GIÂY CAM KÊT KHÔNG VI PHAM LUÂT ATGT Kinh gưi: ́ ̀ ̉ ́ - Phong canh sat giao thông TPTH - BGH trương ĐH Hông Đưc. ̀ ̀ ̀ Tên tôi la: Lê Duy Minh. Sinh ngay: 02/10/1987. Hiên đang là sinh viên : Lơp K7- ĐHSP Ly. Khoa KHTN ̣ ́ Trương ĐH Hông Đưc ̀ Sang ngay 26/05/2009, trên ngã tư gân hiêu sach nhân dân tôi có rẽ phai ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ khi có tin hiêu đen đo. Cac anh CSGT đã tam giư xe và phân tich cho tôi về ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ hanh vi vi pham luât ATGT cua minh. Sau khi nghe phân tich tôi tư thây minh ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ đã măc lôi, có thể gây nguy hai cho minh và nhưng ngươi tham gia giao thông ́ ̃ ̣ ̀ xung quanh. Tôi tư thây cân phai sưa đôi. Nghiêm chinh châp hanh luât ATGT ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ vì sư an toan cua ban thân và moi ngươi khi tham gia giao thông. ̀ ̉ ̉ ̣ Vì vây, tôi viêt giây nay hưa tư nay không vi pham luât ATGT. Nêu vi ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ pham, tôi xin chiu sư xư lí cua cơ quan CSGT. ̣ ̣ ̉ ̀ ́ Ngay 27 thang 05 năm 2009 ́ ̣ ̉ Xac nhân cua khoa KHTN Ngươi lam đơn ̀ Xac nhân cua trương ĐH Hông Đưc ́ ̣ ̉ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản