Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản cam kết bảo lãnh dân sự

Chia sẻ: Hoababytrang | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

24
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản cam kết bảo lãnh dân sự là văn bản cam kết do người bảo lãnh lập, được sử dụng nhằm giảm bớt các rủi ro liên quan đến quản lý lao động cho người sử dụng lao động, theo đó, một cá nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh cho người lao động đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản cam kết bảo lãnh dân sự

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty ................ Bộ phận Nhân sự ­ Công ty .............. Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm …… tại …………………………………………………… Tên tôi là: ……………………………..Số điện thoại liên hệ ………………………………… Số CMND/CCCD:…………………………Ngày cấp ………………….. Nơi cấp  …………………….. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….... Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………. ……... Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công  việc ............................................................................. tại Công ty ................ Ông/ bà: …………………………........... Số điện thoại liên hệ …………………. ……………… Số CMND/CCCD:…………………………Ngày cấp ………………….. Nơi cấp  …………………….…….. Hộ khẩu thường trú:………………. ………………………………………………………………. Có quan hệ với tôi là:………….…………………………………………………………………... Trong suốt quá trình Ông/bà:………………………….. làm việc tại Công ty cổ phần Giao  hàng Tiết kiệm, nếu ông/bà: ……………………………..………….. có phát sinh bất cứ thiệt 
  2. hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi  thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật. Trong trường hợp, ông/bà …………………………….. không có khả năng bồi thường hoặc  Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có  trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với  toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà ………………..….. đã gây ra. Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. …………., ngày ….. tháng……. năm………. Người bảo lãnh Người được bảo lãnh (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là  nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm  giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có). Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………………………………………............. ………………………………………………………………………………….............. …………………………………………………………………………………............... …………………………………………………………………………………................
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2