intTypePromotion=1

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước)

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
825
lượt xem
48
download

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dành cho những công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài. Mời các bạn cùng xem qua tài liệu để nắm bắt các thông tin chính cần được trình bày trong mẫu giấy xác nhận căn cứ theo nghị định số 158/2005/NĐ - CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Dùng cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước)

Bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết của tài liệu "Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân" qua đoạn trích dưới đây:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Mẫu STP/HT-2006-XNHN.4 

Xã/phường:…………..                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Huyện/quân:………… 
Tỉnh/thành phố:……..                         Ngày……tháng……năm…… 
Số:……/UBND-XN 
               GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN 
              (DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐANG CƯ TRÚ Ở NGƯỚC NGOÀI) 
ỦY BAN NHÂN DÂN 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghịđịnh số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 
đăng ký và quản lý hộ tịch; 
Xét đề nghị của Ông/bà…………………………………………………………………….. 
    XÁC NHẬN 
Ông/bà: 
Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... 
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... 
Nơi sinh:................................................................................................................................. 
Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... 
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... 
Nơi thường trú/tạm trú hiện nay: ........................................................................................... 
………………………………………………………………………………………... 
Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: ...................................................................................... 
Trong thời gian cư trú tại:...................................................................................................... 
...............…………..từ ngày ……tháng……năm……..đến ngày……tháng……..năm ....... 
Tình trạng hôn nhân:.............................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
Giấy này được cấp để: ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
và có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp 
Vào Sổ cấp Gi ấy xác nh ận tình trạng hôn nhân 
Số:……………..Quyển số:…………….. 
               Cán bộ Tư pháp hộ tịch                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                                                       CHỦ TỊCH    
                  ……………………                                                    …………………...
  
Để tiện tham khảo mẫu giấy xác nhận này, mời các bạn đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Tailieu.vn còn sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu giấy xác nhận khác như: Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung, Giấy xác nhận thanh toán qua Ngân hàngGiấy xác nhận quan hệ.

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2