Giới thiệu Hệ thống Scada - Trạm biến áp 110KV Bàu Xéo

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
325
lượt xem
122
download

Giới thiệu Hệ thống Scada - Trạm biến áp 110KV Bàu Xéo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu Hệ thống Scada - Trạm biến áp 110KV Bàu Xéo giới thiệu về hệ thống phần cứng, hệ thống phần mềm, sơ đồ kết nối hệ thống Scada, thiết bị RTU C264 - Khả năng kết nối, thiết bị RTU C264 - Phần cứng, rơ le bảo vệ Toshiba, đồng hồ vamp, switch mạng, đồng hồ GPRS và một số hệ khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu Hệ thống Scada - Trạm biến áp 110KV Bàu Xéo

 1. MPT GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SCADA TRẠM BIẾN ÁP 110KV BÀU XÉO
 2. Hệ thống phần cứng  Sơ đồ kết nối Hệ thống SCADA TBA 110kV Bàu Xéo  Thiết bị RTU C264  Rơle bảo vệ Toshiba GRT100, GRD140, GRD130, GRD110  Đồng hồ đa năng Vamp260  Switch mạng Moxa  Đồng hồ GPS  Máy tính HMI
 3. Hệ thống phần mềm  Phần mềm quản lý & cấu hình CSDL thiết bị RTU C644: CAT & SCE  Phần mềm cài đặt & cấu hình Rơle Toshiba: RSM100, RSM110  Phần mềm cài đặt & cấu hình Đồng hồ Vamp: VampSet  Phần mềm cài đặt & cấu hình Đồng hồ GPS: WinDiscovery  Phần mềm thu thập dữ liệu theo giao thức IEC61850: Relab  Phần mềm giao diện: mHMI
 4. Sơ đồ kết nối Hệ thống SCADA
 5. Thiết bị RTU C264 – Khả năng kết nối  Cho phép kết nối với tối đa 4 trung tâm điều khiển theo tối đa 2 giao thức  Hỗ trợ các giao thức: IEC60870-5-101, IEC60870- 5-104, Modbus, DNP  Kết nối với các thiết bị IED theo các giao thức IEC60870-5-101, IEC60870- 5-103, Modbus, DNP  Hỗ trợ giao thức IEC61850
 6. Thiết bị RTU C264 – Phần cứng  C264C (4U/40TE) hỗ trợ 6 khe cắm các bo mạch I/O  C264 (4U/80TE) hỗ trợ 15 khe cắm các bo mạch I/O  Các bo mạch  Bo mạch nguồn BIU241: 2DI + 2DO, 2 cổng RS232/RS485/RS422  Bo mạch CPU270: 2 cổng RS232 + 2 cổng Ethernet RJ45  Bo mạch DIU200: 16DI  Bo mạch DOU200: 10DO  Bo mạch AIU201: 8AI  Bo mạch TMU220: 4CT + 4VT
 7. Rơle bảo vệ Toshiba  Rơle bảo vệ Toshiba hỗ trợ giao thức IEC61850  Cổng kết nối Ethernet RJ45  Đồng bộ thời gian theo SNTP  Rơle bảo vệ so lệch MBA GRT100  Rơle bảo vệ quá dòng có hướng GRD140  Rơle bảo vệ quá dòng GRD110  Rơle bảo vệ quá điện áp, quá tần số GRD130
 8. Đồng hồ Vamp  Đồng hồ đa năng Vamp260 hỗ trợ giao thức IEC61850  Cổng kết nối Ethernet RJ45  Đồng bộ thời gian theo SNTP
 9. Switch mạng  Hỗ trợ giao thức IEC61850  Thiết lập mạng LAN dạng mạch vòng  Quản lý cài đặt các thông số bằng trình duyệt Web.
 10. Đồng hồ GPS  Đồng hồ GPS hỗ trợ giao thức NTP  Hỗ trợ các dạng đồng bộ NTP: Unicast, Multicast, Broadcast  Cổng Ethernet RJ45
 11. Máy tính HMI  Hệ điều hành Windows XP SP3  Trình duyệt Web Internet Explorer  Hiển thị giao diện HMI phục vụ vận hành hệ thống SCADA cho TBA  Truy xuất các báo cáo
 12. Phần mềm CAT – RTU C264  Bản quyền: Schneider Electric  Thiết lập thông số  Cài đặt Firmware  Quản lý CSDL  Theo dõi, chuẩn đoán các sự cố …
 13. Phần mềm SCE – RTU C264  Bản quyền: Schneider Electric  Thiết lập CSDL cho các trung tâm điều khiển theo giao thức T101, T104, Modbus, DNP  Thiết lập CSDL thu thập từ các IED theo giao thức T101, T103, Modbus, DNP  Thiết lập CSDL theo giao thức IEC61850
 14. Phần mềm RSM110 – Rơle Toshiba  Bản quyền: Toshiba TDS  Thiết lập thông số  Cấu hình thông số mạng Ethernet  Cấu hình đồng bộ thời gian theo SNTP
 15. Phần mềm RSM110 – Rơle Toshiba  Bản quyền : Toshiba TDS  Thiết lập các thông số của Rơle Toshiba theo giao thức IEC61850
 16. Phần mềm Vampset – Đồng hồ Vamp  Bản quyền: Vamp  Thiết lập thông số  Cấu hình thông số mạng Ethernet  Cấu hình thông số theo giao thức IEC61850  Cấu hình đồng bộ thời gian theo SNTP
 17. Phần mềm WinDiscovery – Đồng hồ GPS  Bản quyền: MasterClock  Thiết lập thông số  Cài đặt thông số mạng Ethernet  Cài đặt đồng bộ thời gian theo SNTP
 18. Phần mềm Relab  Bản quyền: Relab Software Inc.  Thu thập dữ liệu từ các IED theo giao thức IEC61850  Cho phép trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác (phần mềm HMI, phần mềm Log dữ liệu …) theo giao thức OPC
 19. Phần mềm mHMI  Bản quyền: MPT Co. Ltd;  Thu thập dữ liệu từ các IED (Rơle, RTU, Đồng hồ đă năng …) hiển thị trên màn hình HMI phục vụ vận hành HT SCADA cho TBA  Giám sát & Điều khiển các thiết bị trong TBA  Lưu trữ dữ liệu vận hành của TBA vào CSDL  Lưu trữ các sự kiện, cảnh báo trong quá trình vận hành TBA vào CSDL  Truy xuất CSDL để xây dựng các báo cáo phục vu công tác quản lý…
 20. Phần mềm mHMI (RTU, Relay) (dp.dll) IEDs Data Poll (bridge.exe) (OPC/Relab) Web OPC Bridge Server Server Alarm Data Logger Logger (alarmlogger.exe) (mdataloger.exe) Filter MySQL Data (fd.dll)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản