intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống điện

Xem 1-20 trên 27793 kết quả Hệ thống điện
 • Giáo trình An toàn mạng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được các thành phần cần bảo mật cho một hệ thống mạng; Trình bày được các hình thức tấn công vào hệ thống mạng; Mô tả được cách thức mã hoá thông tin;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p namkimcham25 03-10-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Bảo trì hệ thống mạng được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên xác định được các sự cố thường xảy ra đối với các thiết bị phần cứng của một hệ thống mạng như: Card mạng, nguồn điện, dây điện thoại, phần cứng vô tuyến. Kiểm tra và định cấu hình cho các thiết bị mạng nếu các thiết bị gặp sự cố. Thiết lập các chế độ quản lý người sử dụng trên hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p namkimcham25 03-10-2022 2 0   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản" với mục tiêu hệ thống hóa lý thuyết về kiểm tra thuế, các yêu cầu của kiểm tra thuế, nhân tố ảnh hưởng tới kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản. Định hướng và đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p ngphuong321 29-09-2022 2 1   Download

 • Bài viết Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm giới thiệu mô hình phân tích đa phương diện theo lý thuyết hệ thống chuyển tác (do Halliday khởi xướng) và ẩn dụ ý niệm (do Lakoff và Johnson đề xuất) trên đối tượng diễn ngôn thời trang Việt Nam.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 8 1   Download

 • Bài viết Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Thu Bồn khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam y trình bày kết quả khảo sát thành phần động vật không xương sống cỡ lớn ở sông Thu Bồn nhằm đánh giá chất lượng nước mặt tại các khu vực nghiên cứu thông qua chỉ số BMWPVIET và chỉ số ASPT.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Sử dụng sự kiện mất điện trong công tơ và hệ thống thu thập số liệu đo đếm từ xa trong tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy trình bày tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy lưới phân phối; Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện Công ty Điện lực Đà Nẵng.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu chữ viết tắt tiếng Việt tập trung nghiên cứu thu thập tự động và xây dựng một cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ về chữ viết tắt tiếng Việt. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tiến đến xây dựng một hệ thống quản lý và tra cứu chữ viết tắt tiếng Việt trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người sử dụng.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 11 1   Download

 • Bài viết Kỹ thuật cung cấp tài nguyên cho lớp hạ tầng (IAAS) nghiên cứu các vấn đề về tối ưu các chức năng tiện ích của điện toán đám mây, tùy thuộc vào nguồn tài nguyên giới hạn tại tầng tài nguyên IaaS.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của công tác nghiên cứu phụ tải điện là xây dựng biểu đồ phụ tải các thành phần, nhóm phụ tải. Trên cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê toán, tác giả nghiên cứu phương pháp ước lượng trực tiếp, phương pháp ước lượng tỉ lệ và ước lượng phân nhóm để xây dựng biểu đồ phụ tải của các thành phần, nhóm phụ tải trong hệ thống điện Công ty Điện lực Đà Nẵng.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 4 0   Download

 • Ebook Tìm hiểu Mật tông Phật giáo: Phần 1 gồm có một số nội dung như sau: Sự hình thành và phát triển của Mật giáo Ấn Độ; những giai đoạn phát triển của Mật tông; Mật chú trong Mật giáo Ấn Độ; sự quan hệ giữa Mật tông với Du Già; Đại Nhật Như Lai-Bản Tôn tối cao của Mật giáo; pháp thống của Mật giáo Ấn Độ; những kinh điển chủ yếu của Mật giáo Ấn Độ; tứ bộ Mật giáo; Minh Vương, Minh Phi của Mật tông; ý nghĩa của Kim Cương trong Mật tông;… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf145p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Cuốn sách "Ngôn ngữ, văn tự và văn hóa: Một số chứng tích" tập hợp các bài viết của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn về sự phân kì các giai đoạn lịch sử của tiếng Việt, về quá trình diễn biến hệ thống ngữ âm, về truyền thống gieo vần trong thơ chữ Hán của Việt Nam, về vai trò của các yếu tố gốc Hán,...nhằm cung cấp cho bạn đọc những cái nhìn có tính chất tổng quan về ngôn ngữ, văn tự và văn hóa Việt Nam. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây.

  pdf192p runordie8 05-09-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Quản lý kinh doanh điện năng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình cấp điện; Quy trình ký hợp đồng và quản lý hợp đồng mua bán điện; Quy trình lắp đặt và quản lý hệ thống đo đếm điện năng; Quy trình ghi chỉ số công tơ; Quy trình lập hóa đơn tiền điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p vikoenigsegg 29-09-2022 16 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ thuật sửa chữa tua-bin nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủy điện ở Việt Nam; Tình hình phát điện thủy điện ở Việt Nam hiện nay; Vai trò của phát điện thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam; Phân loại và cấu tạo tua-bin nước; Công nghệ chế tạo tua-bin nước; Hư hại bề mặt kim loại trong tua-bin nước;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf108p vikoenigsegg 29-09-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Mạng lưới điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện; Các phương trình điện áp nút khi đến tỷ số biến đổi của các máy biến áp; Phương pháp giải các phương trình chế độ xác lập của hệ thống điện;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p vilexus 29-09-2022 48 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Mạng lưới điện" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính chế độ xác lập của các hệ thống điện phức tạp; Phân tích chế độ làm việc của các đường dây dài. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p vilexus 29-09-2022 50 1   Download

 • Tài liệu "Hệ thống điện và trạm biến áp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về nhà máy điện và hệ thống điện; Lực động điện trong các khí cụ điện và dây dẫn; Phát nóng của khí cụ điện và dây dẫn; Thanh dẫn, sứ và cá điện lực; Khí cụ điện cao áp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf252p vilexus 29-09-2022 49 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hệ thống điện và trạm biến áp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Máy biến áp điện lực; Sơ đồ nối điện của nhà máy điện và trạm biến áp; Thiết bị phân nối điện; Nguồn thao tác trong nhà máy điện và trạm biến áp; Điều khiển, tín hiệu và kiểm tra cách điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

  pdf271p vilexus 29-09-2022 43 1   Download

 • Bài viết Ước lượng tín hiệu cho cảm biến gia tốc và cảm biến con quay hồi chuyển dùng bộ lọc Kalman đề cập đến hai loại cảm biến là cảm biến gia tốc và cảm biến con quay hồi chuyển, trong đó đưa ra vấn đề cần quan tâm là hiện tượng “trôi” gây ra lỗi khi nhận tín hiệu từ hai loại cảm biến này.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 6 1   Download

 • Bài viết Áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán vận hành tối ưu các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang trình bày việc áp dụng phương pháp quy hoạch tuyến tính để giải bài toán phân bố tối ưu công suất phát của các nhà máy trong hệ thống thủy điện bậc thang - với mục tiêu tối ưu là cực đại hóa giá trị của lượng nước chứa trong hồ vào cuối chu kỳ khảo sát - bằng cách tuyến tính hóa từng đoạn hàm mục tiêu cũng như các phương trình ràng buộc trong chu kỳ khảo sát.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết Sử dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng các trận lũ thiết kế đến các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn này tính dòng chảy lũ thiết kế của các lưu vực tự nhiên đến các hồ chứa thủy điện với mô hình mưa gây lũ 5 ngày max bằng mô hình HEC-HMS có xét đến tính hệ thống của các hồ chứa và có so sánh với số liệu của các công ty tư vấn.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 10 1   Download

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword= Hệ thống điện
p_strCode=hethongdien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2