intTypePromotion=1

GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
444
lượt xem
19
download

GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, nêu được định lý và chứng minh định lý - Áp dụng được định lý và giải được bài tập, rèn suy luận lôgic trong chứng minh hình học II. Chuẩn bị: - GV: Nghiên cứu bài dạy, chuẩn bị bảng phụ - HS: Làm bài tập, xem trước bài mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

  1. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG I. Mục tiêu: - Nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, nêu được định lý và chứng minh định lý - Áp dụng được định lý và giải được bài tập, rèn suy luận lôgic trong chứng minh hình học II. Chuẩn bị: - GV: Nghiên cứu bài dạy, chuẩn bị bảng phụ - HS: Làm bài tập, xem trước bài mới III. Hoạt động dạy học: HĐ1. Kiểm tra bài củ Vẽ hình, kí hiệu biểu diễn các hệ quả của góc nội tiếp A A A M A D O C B P B B B C C Q C
  2. BAC chắn BC BAC = PQM BAC = ½ BOC BC là đường kính BAC  900 BDC chắn BC => BC = PQ =>BAC = 900 => BAC = BDC HĐ2. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Quan sát hình 22 đinh  đtr x BAx có  2 AB là dây cung, Ax là t - Cho biết đặc điểm BAx? B => BAx là góc tạo bởi tiếp tuyến và A dây cung O BAy cũng có đặc điểm như BAx y - BAy có đặc điểm như BAx BAx chắn AB(cung nhỏ AB) không? BAy chắn cung lớn AB - Dây AB căng cung nào?
  3. Trong đó cung nào được gọi là cung bị chắn của BAx ? BAy ? Không đúng điều kiện của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung - Làm ?1 Hình 1: SđAB = 600 Vì: - Làm ?2 (gv chuẩn bị ở bảng phụ) HS hoạt động nhóm: Ax là tiếp tuyến đường tròn O=> OAx Nhóm 1,2 vẽ BAx = 300 = 900 Nhóm 3,4 vẽ BAx = 900 Mà BAx= 300(gt)=> BAO = 600. Nhóm 5,6 vẽ BAx = 1200  AOB có OA=OB=R=>  AOB đều =>AOB = 600 =>sđAB = 600(tc) 3 em đại diện lên bảng trình bày Hình 2: sđAB=1800 vì: Ax là tiếp tuyến đường tròn x .O B O => OAx = 900 A Mà BAx = 900 (gt) => Qua kết quả ? 2 ta rút ra được điều gì ABC thẳng hàng => AB là đường kính hay Sđ AB = 1800 ? .O Hình 3 : B A’
  4. Kéo dài AO cắt (O) tại A’ => Sđ AA’ = 1800 và A’Ax = 900 => AA’B = 300 =>Sđ A’B = 600(t/c góc nộitiếp) Vậy Sđ AB lớn = Sđ AA’+SđA’B HĐ 3: Định lý HS đọc nội dung định lý SGK Định lý : Có 3 trường hợp xảy ra : 1 Sđ AB BAX = .O 2 GV đưa hình vẽ sẵn 3 trường hợp Chứng minh : trên bảng phụ ? a.Trường hợp O  dây cung A - BAx có Sđ ? Vì sao ? AB Sđ AB ? Kết luận ? Ta có BAx = 900 1 Sdd AB = 1800 => BAx = Sđ AB 2 - Ở hình bên có những góc nào ?
  5. nêu đặc điểm mổi góc ? Cung bị chắn ? - Tương tự chứng minh O nằm trong BAx ? A - Làm ? 3 x . b. Tâm O nằm bên ngoài góc BAxC O B Kẽ AO cắt đường tròn tại C B . 1 Ta có : CAx = Sđ AC O C 2 1 Sđ CB CAB = x 2 -Qua kết quả bên ta rút ra kết luận gì A 1 ? Sđ (AC - xAB = Cax – CAB = 2 CB) 1 Vậy BAx = Sđ AB 2 c. Ta có xAB chắn AB ACB chắn AB =>xAB
  6. =ACB Hệ quả : Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau HĐ 4: Củng cố : Nhắc lại định lý góc nội tiếp ? B . Nhắc lại định lý góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung ? O Btập30 : Gt (0),dây cung AB 1 xAB = Sđ AB H 2 x A Ax là tiếp tuyến đường tròn (O) Kl 1 ˆ C/m : Vẽ OH  AB Sđ AB Ta có xAB = xAB = O 1 2 ˆ xAB + A1 = 900 1 mà A1 + O1 = 900 ˆ ˆ ˆ Sđ AB O1 = 2 Hay Ax  AO . Vậy Ax là tiếp tuyến của (O) HĐ 5: Hướng dẫn : - Nắm nội dung định lý và hệ quả - Vân dụng vào bài tập SGK giờ sau luyện tập
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2