intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ORCAD 16.0

Chia sẻ: Nguyen Manh Tu Nguyen Manh Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
328
lượt xem
62
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ORCAD 16.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trươć tiên chaỵ file Setup, ơ ̉ đây tôi chaỵ file Setup trong thư muc̣ trên ô ̉ điã cưń g cuả tôi, coǹ baṇ sư ̉ duṇ g điã CD Rom thi ̀ khi bo ̉ điã vaò thi ̀ triǹ h Auto Play se ̃ kić h hoaṭ file Setup, nêú no ́ không kić h hoaṭ thi ̀ baṇ chiụ kho ́ click chuôṭ vaò ô ̉ CD Rom cuả baṇ và chaỵ file Setup.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ORCAD 16.0

 1. HƯỚNG DÂN CAI ĐĂT ORCAD 16.0 ̃ ̀ ̣ Ở đây tôi chỉ hướng dân cach cai đăt trong hệ điêu hanh Window XP ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ Trước tiên chay file Setup, ở đây tôi chay file Setup trong thư muc trên ổ đia cứng cua ̣ ̣ ̣ ̃ ̉ tôi, con ban sử dung đia CD Rom thì khi bỏ đia vao thi ̀ trinh Auto Play se ̃ kich hoat file ̀ ̣ ̣ ̃ ̃ ̀ ̀ ́ ̣ Setup, nêu nó không kich hoat thì ban chiu khó click chuôt vao ô ̉ CD Rom cua ban va ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ chay file Setup. Sau khi chay file Setup thì man hinh sẽ hiên lên như sau: ̣ ̀ ̀ ̣
 2. Cưa sổ cai đăt Orcad 16.0 hiên ra, ban chon I accept the terms of the license ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ agreement sau đó chon Next ̣
 3. Tiêp đó ban chon Set Up Licensing ́ ̣ ̣ Sau đó chon Next ̣
 4. Chon Ok để cai đăt phân mêm quan lí License (Cadence License Manager) ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉
 5. ̣ Chon Next
 6. Tiêp đó chon Next ́ ̣
 7. Khi cưa sổ Install Products hiên ra thì ban khoan hay chon Yes , tam thời ban hay để ̉ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ ̣ ̃ cưa sổ dừng lai ở đo, nhớ đưng đong nó lai ! ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣
 8. Bây giờ chung ta sẽ chuyên sang bước Crack Phân mêm quan lý License (Cadence ́ ̉ ̀ ̀ ̉ License Manager) và giả lâp may chu. ̣ ́ ̉ Luc đâu ban đã cai đăt phân mêm quan lí License rôì (Cadence License ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ - Manager). Bây giờ ban vao ổ CD Rom, vao thư muc CRACK, vao license_manager, copy file ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ cdslmd.exe dan vao thư muc license_manager trong C:\OrCAD\license_manager. ́ ̀ ̣ (Chú ý ở đây thư muc C:\OrCAD\license_manager là măc đinh trong qua ́ trinh caì đăt, ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ con nêu ban đã sửa đường dân khac thì phai vao đung đường dân đo!) ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̉ ̀ ́ ̃ ́ Bây giờ là bước giả lâp may chu. ̣ ́ ̉ - Ban vao ổ CD Rom, vao thư muc CRACK, vao license_manager copy file orcad16.lic ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ dan vao C:\License (thư muc License ban tự tao), sau đo ́ ban đôỉ tên file orcad16.lic ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ thanh tên may cua ban (nhớ điên dang Full name) ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̣
 9. Ở đây tên may là cua tôi, may ban sẽ có tên khac. ́ ̉ ́ ̣ ́ Nêu may ban sử dung hệ điêu hanh Vista thì muc tên may sẽ khac môt chut. Phân nay ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ban tự tim hiêu. ̣ ̀ ̉ Bây giờ ban mở phân mêm quan lí License lên ̣ ̀ ̀ ̉
 10. ̣ Qua muc Config Services
 11. Ban nhin vao giữa cửa sổ có chữ Path to the license file bên phai nó có muc Browse, ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ chon Browse, sau đó mở file License mà ban đã đôỉ tên trong C:\License (ban đâu nó ̣ ̣ ̀ là orcad16.lic) Ở đây file nay đã mang tên may cua tôi, may cua ban sẽ có tên khac. ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́
 12. Sau đó ban chon Save Service. ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ Rôi ban qua muc Start/Stop/Reread, nhân Start Server
 13. Khi hiên chữ Server Start Successful ̣
 14. Là ban đã thanh công bước giả lâp may chu. ̣ ̀ ̣ ́ ̉ Bây giờ chung ta quay lai bước caì đăt san phâm ( Install Products) ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ Ban chon Yes
 15. Cưa sổ Releas Orcad 16.0 Setup hiên lên bao “ Ban nên tăt bât kì chương trinh diêt ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ virus nao đang hoat đông vì nó có thể là nguyên nhân gây ra lôi trong khi cai đăt ̀ ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ san phâm “. Ban nên tăt hoăc tam dừng hoat đông cua cac chương trinh diêt virus. ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ (Chú ý ban không cân phai tăt Window Firewall ) ̣ ̀ ̉́ ̣ Chon Ok
 16. Sau đó ban điên 5280 vao muc Port Number, điên tên may ban vao muc Host Name ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ,ở đây tên may là cua tôi, may cua ban sẽ có tên khac. Chon Next ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣
 17. ̣ Chon Next
 18. Chon Select All nêu ban muôn cai tron bộ san phâm, chon Destination Folder nêu ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ban muôn thay đôi thư muc chứa phân mêm, măc đinh là C:\OrCAD\OrCAD_16.0, nhân ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ Next
 19. ́ ̣ ́ Tiêp tuc nhân Next
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản