intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5

Chia sẻ: Tong Quoc Dinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

354
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Opnet Modeler 14.5 là một công cụ phần mềm mạnh được sử dụng để mô phỏng mạng, đã được các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới đánh giá cao và có nhiều công dụng trong thực tế cuộc sống. Để có thể cài đặt và sử dụng phần mềm này mời các bạn tham khảo tài liệu "Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt Opnet Modeler 14.5

 1. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT OPNET MODELER 14.5 Yêu cầu Hệ điều hành: sử dụng Window 7 Ultimate Chương trình dịch: Microsoft Visual Studio 2005 (phiên bản đầy đủ) Chương trình mô phỏng: Opnet 14.0.A bao gồm các file - modeler_14A_PL8_7808_win - modeler_docs_02-Sep-2008_win - modeler_145A_PL8_24Sep08_win và một file dùng để tạo license Opnet - OPNET.Modeler.14.5.License.Maker-FFS Các bước cài đặt Gồm 5 bước như sau (1) Cài đặt chương trình dịch -- (2) cài chương trình mô phỏng--(3) thiết lập tham số môi trường--(4) tạo license--(5) kiểm tra chương trình mô phỏng Bước 1: Cài đặt Visual Studio 2005 Vào thư mục VS2005, chọn Setup MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 1
 2. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 2
 3. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Chú ý thiết lập đường dẫn của VS2005 là "C:\Visual8" nhằm đảm bảo quá trình cấu hình tham số môi trường không bị nhầm lẫn. Please wait... MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 3
 4. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 4
 5. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 2: cài chương trình mô phỏng OPNET theo thứ tự: Modeler--doc--models Đầu tiên, cài đặt Opnet Modeler MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 5
 6. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Chú ý đến đường dẫn cài đặt Opnet MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 6
 7. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 7
 8. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 8
 9. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 2.2 Cài đặt docs modeler Đợi giải nén, MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 9
 10. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 10
 11. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 11
 12. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước tiếp theo, cài đặt Model Modeler MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 12
 13. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Như vậy, ta đã cài đặt thành công thư viện Model cho Opnet. MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 13
 14. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 3: Thiết lập các tham số cho trình biên dịch. Đây cũng là bước quan trọng nhất, ta phải thiết lập 13 tham số. Những tham số này sẽ được thiết lập ở: Click chuột phải My Computer\ chọn Properties\ chọn Advanded system settings\ MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 14
 15. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Chú ý 1: Nếu tham số nào đã có sẵn, thì chọn Edit. Còn nếu chưa có, ta sẽ tạo tham số mới. Chú ý 2: Giả sử thư mục cài Window là C:/Windows Chú ý 3: Không được phép có khoảng trống (space) giữa các giá trị của tham số. Các giá trị của tham số phân biệt với nhau bằng dấu ";". Ví dụ, C:\Visual8\Common7\IDE; C:\Visual8\VC\BIN; --> cấu hình sai, do có khoảng trống ở giữa. C:\Visual8\Common7\IDE;C:\Visual8\VC\BIN;---> cấu hình đúng Bảng giá trị của 13 tham số môi trường STT Tên tham số Giá trị 1 Path C:\Visual8\Common7\IDE;C:\Visual8\VC\BIN;C:\ Visual8\Common7\Tools;C:\Visual8\Common7\To ols\bin;C:\Visual8\VC\PlatformSDK\bin;C:\Visual8 \SDK\v2.0\bin;C:\Windows\Microsoft.NET\Frame work\v2.0.50727;C:\Visual8\VC\VCPackages;C:\V isual8\SDK\v2.0\Bin;C:\Windows\Microsoft.NET\ Framework\v2.0.50727;C:\Visual8\VC\bin;C:\Visu al8\Common7\IDE;C:\Visual8\VC\vcpackages; 2 INCLUDE C:\Visual8\VC\ATLMFC\INCLUDE;C:\Visual8\V C\INCLUDE;C:\Visual8\VC\PlatformSDK\include; C:\Visual8\SDK\v2.0\include; 3 LIB C:\Visual8\VC\ATLMFC\LIB;C:\Visual8\VC\LIB; MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 15
 16. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org C:\Visual8\VC\PlatformSDK\lib;C:\Visual8\SDK\v 2.0\lib; 4 LIBPATH C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.5072 7;C:\Visual8\VC\ATLMFC\LIB; 5 NetSamplePath C:\Visual8\SDK\v2.0; 6 DevEnvDir C:\Visual8\Common7\IDE; 7 FrameworkDir C:\Windows\Microsoft.NET\Framework; 8 FrameworkSDKD C:\Visual8\SDK\v2.0; ir 9 FrameworkVersio v2.0.50727; n 10 VCBUILD_DEF Debug^|Win32; AULT_CFG 11 VCBUILD_DEF /useenv; AULT_OPTION S 12 VCINSTALLDIR C:\Visual8\VC; 13 VSINSTALLDIR C:\Visual8; Ví dụ, thiết lập tham số "Path" MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 16
 17. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Thiết lập tham số INCLUDE MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 17
 18. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 4: Tiến hành xxx Opnet bằng License Maker MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 18
 19. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Bước 5: Kiểm tra quá trình cài đặt Cách 1: Trên thanh Start ta chọn Run\cmd, sau đó đánh lệnh "cl" để kiểm tra đường dẫn chương trình biên dịch. Nếu kết quả hiển thị như hình dưới có nghĩa ta đã cấu hình tham số thành công. Cách 2: Kiểm tra trình biên dịch bằng cách chạy thử một project mẫu. Mở chương trình mô phỏng Opnet MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 19
 20. Opnet Modeler Install Tutorial Version 1- Vntelecom.org Mở một project mẫu Trong thư mục Models\ chọn tutorial_ref\ chọn modeler\ chọn mm1net_ref MrBee@Viện Điện tử-Viện KHCNQS 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2