intTypePromotion=1

Hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans

Chia sẻ: Vu Thanh Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
762
lượt xem
80
download

Hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans.Giúp cho các bạn tháo tác nhanh chóng trong việc cài đặt. Chúc các bạn thành công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans

 1. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TOMCAT 6.0 VÀ CẤU HÌNH VỚI NETBEANS 6.7.1 1
 2. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Bước 1: Download Tomcat 6.0 Download tại: http://tomcat.apache.org/download-60.cgi Chọn http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.20/bin/apache- tomcat-6.0.20.exe Sau khi download về: 2
 3. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Bước 2: Cài đặt Tomcat Nhấp vào file .exe rồi chọn next 3
 4. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo chọn I Agree 4
 5. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo check all rồi chọn Next , Tiếp theo chọn vị trí cài đặt Tomcat 5
 6. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo chọn Port 8080, username: admin, password: admin 6
 7. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo chọn đường dẫn đến JVM, rồi chọn Install Tiếp theo chọn Finish 7
 8. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Biểu tượng sau khi cài đặt và run thành công Bước 3: Cấu hình Tomcat với Netbeans - Vào Window Services 8
 9. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Kết quả: 9
 10. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo chọn Chọn Servers Add Server 10
 11. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo chọn Tomcat 6.0 và chọn Next 11
 12. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tiếp theo chọn thư mục cài đặt Tomcat, cung cấp username là admin, password là admin 12
 13. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Kết quả cài đặt thành công 13
 14. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Bước 4: Chạy thử web application Chọn /examples Open In Browser 14
 15. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Kết quả như sau: 15
 16. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Sau đó có thể chọn Servlet examples hay JSP examples để chạy thử, vi dụ ở đây tôi chọn Servlets Examples 16
 17. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Bạn có thể chọn Execute để chạy thử hoặc chọn Source để xem mã nguồn, ví dụ đầu tiên tôi chọn Excute của web application HelloWorld 17
 18. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Quay lại trang trước chọn Source của web application Hello 18
 19. KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009 Tương tự có thể xem các web application khác. HẾT 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản