intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 1_Routing

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

356
lượt xem
172
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 1_routing', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 1_Routing

  1. QUẢN TRỊ MẠNG Microsoft __________________________________________ LAB MCSA 2003 70 - 291 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
  2. MỤC LỤC Routing   01 DHCP ....................................................................................................................................07 DNS .......................................................................................................................................13 Windows Internet Names Services (WINS) .........................................................................32 IP Security (IPSEC) ..............................................................................................................35 Remote Access Service (RAS) .............................................................................................42 Demand Dial Routing ...........................................................................................................46 Virtual Private Network (VPN) ............................................................................................51 Network Address Translation (NAT) ...................................................................................60 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. Routing I.Static route. Chuẩn bị: - Một nhóm gồm 4 máy, khởi động chọn Windows Server 2003 chưa nâng cấp lên Domain Controller (P1) Giả sử X = 1 PC1 PC2 PC3 PC4 IP Address 172.16.1.2 172.16.1.1 10.0.1.1 10.0.1.2 Card Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 CROSS Default Gateway 172.16.1.1 Để trống Để trống 10.0.1.1 Preferred DNS Server Để trống Để trống Để trống Để trống IP Address 192.168.X.1 192.168.X.2 Card Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 Disable Disable LAN Default Gateway Để trống Để trống Preferred DNS Server Để trống Để trống - PC 1 ping địa chỉ IP của PC4: hệ thống sẽ thông báo Request Timeout - PC 4 ping địa chỉ IP của PC1: hệ thống sẽ thông báo Request Timeout 1. Cấu hình Router 1 (PC 2) B1: Start → Programs → Administrative Tools → Chọn Custom Configuration → Next → Routing and Remote Access → Click chuột phải trên PC2 chọn Configuration and Enable Routing and Remote Access → Next Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
  4. → Chọn LAN Routing → Next → Finish → Hệ thống yêu cầu có cần khởi động Service không → chọn Yes B2: Click dấu “+” tại IP Routing → Trong mục Interface : Chọn Card LAN Click chuột phải trên Static Routing → chọn New → Trong mục Destination: gõ địa chỉ net ID card Static Route CROSS của máy PC 3 (R2) ( 10.0.1.0 ) → Network mask : 255.255.255.0 → Gateway: gõ địa chỉ IP card LAN của máy PC3 2. Cấu hình Router 2 (PC 3 ) B1: Start → Programs → Administrative Tools → Chọn Custom Configuration → Next → Remoting and Remote Access → Click chuột phải trên PC 3 chọn Configuration and Enable Routing and Remote Access → Next 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. → Chọn LAN Routing → Next → Finish → Hệ thống yêu cầu có cần khởi động Service không → chọn Yes B2: Click dấu “+” ở IP Routing → Interface : Chọn Card LAN Click chuột phải trên Static Router → chọn New → Destination: gõ địa chỉ net ID card CROSS của Static Route máy PC 2 (R1) ( 172.16.1.0 ) → Network mask : 255.255.255.0 → Gateway: gõ địa chỉ IP card LAN của máy PC2 3. Kiểm Tra B1: Cả hai máy PC2 và PC3 Click chuột phải B2: Máy PC1 ping địa chỉ IP card CROSS của PC3 trên PC của mình → All Tasks → Restart hoặc PC4 và ngược lại. Lúc này đường truyền giữa ( Nếu cần cả hai máy restart máy lại càng tốt) hai máy PC1 và PC2 đã thông với PC3 và PC4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
  6. Router 1 (PC2): Start → Run → gõ cmd → đánh lệnh route print. Hệ thống sẽ show cho thấy con đường 10.0.1.0 đã được học II.RIP Chuẩn bị: - Hai máy PC 2 (Router 1) và PC 3 (Router 2) xóa các Static Route đang có 1. Cấu hình Router 1 (PC2) B1: Click chuột phải trên General → New Routing → chọn RIP version 2 for Internet Protocol → Protocol… OK B2: Trong IP Routing hệ thống sẽ thêm RIP → Click chuột phải trên RIP → New Interface 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  7. Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
  8. → Chọn card LAN → OK → OK → Click chuột phải trên RIP → New Interface → chọn card CROSS → OK → OK 2. Router 2 (PC3) - Thực hiện lại các bước từ B1 đến B2 trong phần Cấu hình Router1 3. Kiểm tra : - Cả hai máy PC2 (Router 1) và PC 3 (Router 2) Restart Service (Click chuột phải trên PC của mình → All Tasks → Restart) - Máy PC1, PC2 ping địa chỉ IP card CROSS , card LAN của máy PC3, PC4 để kiểm tra kết quả Router 1 (PC2 ) và Router 2 (PC 3) Click chuột phải trên Static Routes → Show IP Routing Table. Bảng Routing table cho biết Router 1 (PC 2) và Router 2 ( PC 3 ) đã học được đường mới với Protocol là RIP III.Packet Filter Mục đích : Máy PC3 (Router 2 ) và PC 4 có thể xem trang web của máy PC 1 nhưng không thể ping địa chỉ IP của máy PC 1 Chuẩn bị: Máy PC 1 ( đóng vai trò là Web Server) cài chương trình Internet Information Service (Start → Settings → Controls Panel → Add/Remove Programs → Add/Remove Windows Component → Click Application Server chọn Detail → check vào mục Internet Information Service (IIS) → OK → Next) B1: Máy PC 1 vào C:\Inetpub\wwwroot tạo file text B2: Máy PC 3 mở Internet Explorer vào thanh có nội dung là tên máy và lưu file lại thành tên Address, gõ http://172.16.1.2 → Enter Default.htm → ping địa chỉ 172.16.1.2 ( đường truyền thông ) 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  9. B3: PC 2 (Router 1) Vào Routing and Remote Access → Chọn Inbound Filters.. → Click chọn mục General → Click chuột phải trên card LAN (ở cửa sổ bên phải )→ Properties → Trong màn hình Inbound Filter → New → trong → Trong màn hình Inbound Filter chọn options Drop mục Protocol chọn TCP → trong mục Destination port all packets except…… → OK → Apply → OK gõ 80 → OK → Restart lại Routing and Remote Access (Click chuột phải trên PC → All Tasks → Restart) B4: Máy PC 3 (Router 2), PC 4 mở chương trình B5: Máy PC 3 (Router 2), PC 4 ping địa chỉ IP card Internet Explorer → trong thanh Address gõ CROSS của hai máy PC 1 và PC 2 , hệ thống sẽ http://172.16.1.2 → Enter thông báo Request Timeout Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2