intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 7_Demand-dial Routing

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

252
lượt xem
127
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 7_demand-dial routing', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-dịch vụ cơ bản win2003-phần 7_Demand-dial Routing

  1. Demand Dial Routing Chuẩn bị: - Mô hình bài lab gồm 4 máy - Disable card LAN của cả 4 máy - Cấu hình địa chỉ IP card Cross của 4 máy như trong hình Sai Gon Ha Noi Demand-dial Interface Demand-dial Interface Name : hanoi Name : saigon User : saigon User : hanoi Phone number : 802 Phone number : 801 172.16.1.1/24 172.16.2.1/24 Cross Cross PC01 PC02 PC03 PC04 172.16.1.2/24 RAS Server 1 RAS Server 2 172.16.2.2/24 Phone number: 801 Phone number: 802 IP Static Route User account User account IP Static Route Net : 172.16.2.0 User name : hanoi User name : saigon Net : 172.16.1.0 Interface : hanoi Password : hanoi Password : saigon Interface : saigon 1. Cấu hình RAS Server trên máy PC02 B1: Log on Administrator → Tạo user account sau: User name: hanoi Password : hanoi → Bỏ dấu chọn tại ô User must change password at next log on B2: Click phải chuột trên user hanoi → Properties → Vào tab Dial – in → Trong Remote Access Permission (Dial-in or VPN) đánh dấu chọn ô Allow Access → OK B3: Vào Administrative Tools → Routing and Trong cửa sổ Welcome to the Routing and Remote Remote Access→ Click phải chuột trên PC02 Access Server setup wizard chọn Next → Trong cửa sổ Configuration đánh dấu chọn Custom chọn Configuring and Enable Routing and configuration → Next Remote Access 46 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  2. Trong cửa sổ Custom Configuration → Đánh dấu B4: Trong cửa sổ Routing and Remote Access → chọn vào 3 ô sau: Click phải chuột trên Network Interfaces chọn - Dial-up access New Demand-dial Interface… - Demand-dial connections (used for branch office routing) - LAN routing → Next → Finish → Khi hệ thống yêu cầu restart service chọn Yes Trong cửa sổ Welcome chọn Next → Trong cửa sổ Trong cửa sổ Connection Type → Đánh dấu chọn Interface Name → Gõ “hanoi” vào ô Interface name Connect using a modem,ISDN adapter,or other → Next physical device → Next Lưu ý: Interface name bên này là username bên kia 47 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  3. Trong cửa sổ Select a Device → Chọn modem dung Trong cửa sổ Phone number → Trong ô Phone để connect → Next number or address gõ vào số điện thoại của máy RAS Server 2 (vd: 802)→ Next Trong cửa sổ Protocol and Security → Để nguyên Trong cửa sổ Static Route for Remote Network → các lựa chọn mặc định → Next Để mặc định → Next → Trong cửa sổ Dial out Credentials nhập vào những thông tin sau: User name : saigon Domain : (để trống) Password : saigon Confirm password : saigon → Next → Finish 48 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  4. B5: Trong cửa sổ Routing and Remote Access → B6: Trong cửa sổ Routing and Remote Access → Vào IP Routing → Click phải chuột trên Static Click chuột phải trên PC02 → Properties → Chọn tab Routes chọn New Static Route… → Trong cửa sổ IP → Chọn ô Static address pool → Add Static Route cấu hình như sau: Interface : hanoi Destination : 172.16.2.0 Network mask : 255.255.255.0 (Các giá trị khác để mặc định) → OK Trong cửa sổ New Address Range → Nhập vào dãy B7: Trong cửa sổ Routing and Remote Access → số IP sau: Click phải chuột trên PC02 → All Tasks → Restart Start IP address : 172.16.1.200 End IP address : 172.16.1.220 → OK → Trong cửa sổ PC02 Properties chọn OK 49 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
  5. 2. Cấu hình RAS Server trên máy PC03 Lại lại các bước của phần 1. Cấu hình RAS Server trên máy PC02 cho máy PC03, thay đổi các thông tin sau: - Tại bước tạo user: User name : saigon Password : saigon Lưu ý: Phải cấp quyền Allow Access - Tại bước khai báo Interface: Interface name : saigon - Tại bước khai báo số điện thoại để connect: Phone number là số điện thoại của máy RAS Server 1 (vd: 801) - Tại bước khai báo Dial out Credentials: User name : hanoi Domain : (để trống) Password : hanoi Confirm password : hanoi - Tại bước tạo Static Routes: Interface : saigon Destination : 172.16.1.0 Network mask : 255.255.255.0 (Các giá trị khác để mặc định) - Tại bước tạo Static address pool: Start IP address : 172.16.2.200 End IP address : 172.16.2.220 3. Kiểm tra Máy PC01 → Logon Administrator → Vào command line → Gõ lệnh ping -t (vd: ping 172.16.2.2 -t) → Trong vòng 1 phút sẽ thấy báo Reply Nhận xét: 2 site Ha Noi và Sai Gon đã kết nối thành công 50 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2